خودکارسازی تست نرم افزارها

 خودکارسازی فرآیند تست یک نرم افزار مسیریاب  کاربر مجازی - خودکاری سازی کمک در تست نرم افزار
 
 • آموزش نحوه ضبط دستور Set text در برنامه ضبط کننده
 • آموزش نحوه ضبط دستور Check control status text در برنامه ضبط کننده
 • آموزش نحوه ایجاد و استفاده از متغییرهای عددی
 • آموزش نحوه استفاده از اکشن Number to text
 • آموزش نحوه استفاده از دستور Set text در برنامه ویراستار
 • آموزش نحوه استفاده از دستور Check control status text در برنامه ویراستار
 • آموزش کاربرد و نحوه استفاده از دستور Change Text
 • آموزش کاربرد و نحوه استفاده از دستور Check Number
 • آموزش کاربرد و نحوه استفاده از دستور Increase Number
 • آموزش یکی از روش های ایجاد حلقه تکرار به کمک دستور Check Number و Increase Number
 • آموزش نحوه استفاده و تغییر نام متغییرهای متنی در برنامه ویراستار
 • آموزش نحوه استفاده از برنامه ویراستار برای اضافه کردن اکشن (open program/file)
 • آموزش نحوه فراخوانی فایل در مبدا و مقصد به کمک متغییرهای از پیش تعریف شده در برنامه ویراستار
 
نظرات

برای درج نظر نیاز به ثبت نام نیست

درج نظر