خودکارسازی کسب امتیاز

 خودکارسازی مراحل ارتقاء و کسب امتیاز در بازی   ربات نرم افزاری بازی های اینترنتی
 
  • آموزش نحوه ضبط دستورات ماوس و کیبورد
  • آموزش نحوه ذخیره دستورات ضبط شده در قالب فایل ماکرو
  • آموزش نحوه کار با فایل ماکرو
  • آموزش یک روش برای اجرای اتوماتیک فایل ماکرو
  • آموزش نحوه زمانبندی ماکرو برای اجرا در زمان مورد نیاز
نظرات

برای درج نظر نیاز به ثبت نام نیست

درج نظر