خودکارسازی نصب

  خودکارسازی نصب و پیکره بندی Firebird   کاربر مجازی - خودکارسازی و پیکره بندی بانک اطلاعاتی فایر برد
 
  • آموزش نحوه ضبط دستورات ماوس و کیبورد
  • آموزش نحوه ذخیره دستورات ضبط شده در قالب فایل ماکرو
  • آموزش نحوه کار با فایل ماکرو
  • آموزش نحوه استفاده از برنامه ویراستار برای اضافه کردن اکشن (open program/file)
  • آموزش یک روش برای اجرای اتوماتیک فایل ماکرو
نظرات

برای درج نظر نیاز به ثبت نام نیست

درج نظر