کاربرد

اکشن Open / Create Excel File برای باز کردن یا ایجاد کردن یک فایل اکسل به کار می‌رود.

اکشن Open / Create Excel File

پارامترها

شماره 1FileName: نام و مسیر فایل اکسل که می‌خواهید باز یا ایجاد کنید. برای راحتی کار می‌توانید از دکمۀ Browse برای درج نام و مسیر فایل اکسل استفاده نمایید یا از دکمۀ درصد (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته، متغیرهای مورد نظر را در این پارامتر جای دهید.

شماره 2Create File If Does Not Exists: با تیک زدن این گزینه اگر نرم‌افزار کاربر مجازی فایل اکسلی با آن نام را در مسیر انتخاب شده پیدا نکند فایل اکسلی با همان نام و در همان مسیر ایجاد و باز خواهد کرد.

شماره 3ID Of This Excel Window: از این پارامتر زمانی استفاده می‌شود که بخواهید با چندین فایل اکسل مختلف کار کنید. در این صورت می‌توانید هر کدام از فایل‌های اکسل را بایک شناسه خاص، نشانه‌گذاری کنید تا در اکشن‌های دیگر مربوط به اکسل، از طریق تعیین کردن شناسه بتوانید اعلام کنید که منظورتان کدام فایل می‌باشد.

شماره 4Don’t use the Microsoft office software: با علامت دار بودن این گزینه از نرم افزارهای مایروسافت آفیس استفاده نخواهد کرد.مقالات مرتبط

اکشن Open / Create Sheet
اکشن Get Cell Text
اکشن Set Cell Text
اکشن Go To Cell
اکشن Check Cell
اکشن Save / Close Excel File

امتیاز دهی به این مطلب
تعداد 85 بازدید کننده به این مطلب امتیاز داده اند.
شما چه امتیازی به این مطلب می دهید؟
امتیاز فعلی 5 از 85 رأی
ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
ثبت امتیاز