کاربرد

اکشن Check Number برای مقایسه عدد یک متغیر عددی با عدد مورد نظر ما به کار می‌رود.

اکشن Check Number

پارامترها

 شماره 1Target Number: متغیر عددی مورد نظر که می‌خواهیم عدد آن را با عدد دیگری مقایسه نماییم. با کمک دکمۀ درصد (%) در گوشۀ سمت راست، می‌توان متغیر عددی مورد نظر را تعیین نمود.

 شماره 2تعیین شرایط مقایسه: که می‌تواند شامل گزینه‌های زیر باشد:

  • (=) برابر باشد با: با عدد مورد نظر برابر باشد.
  • (<) بزرگتر باشد از: از عدد مورد نظر کوچکتر باشد.
  • (>) کوچکتر باشد از: از عدد مورد نظر بزرگتر باشد.
  • (< =) برابر یا بزرگتر باشد از: از عدد مورد نظر کوچکتر یا مساوی باشد.
  • (> =) برابر یا کوچکتر باشد از: از عدد مورد نظر بزرگتر یا مساوی باشد.

شماره 3 عددی که می‌خواهید متغیر عددی با آن مقایسه شود. همچنین می‌توانید با کمک دکمۀ درصد (%) در گوشۀ سمت راست، به جای عدد معمولی از متغیرهای دیگر در این قسمت استفاده نمایید.مقالات مرتبط

اکشن Text to Number
اکشن Number to Text
اکشن Increase Number
اکشن Decrease Number
اکشن Change Number

امتیاز دهی به این مطلب
تعداد 85 بازدید کننده به این مطلب امتیاز داده اند.
شما چه امتیازی به این مطلب می دهید؟
امتیاز فعلی 5 از 85 رأی
ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
ثبت امتیاز