کاربرد

اکشن Save / Close Excel File برای بستن یک فایل اکسل یا ذخیره کردن تغییرات داخل آن به کار می‌رود.

اکشن Save / Close Excel File

پارامترها

شماره 1ID Of Excel Window: شناسه فایل اکسلی است که قبلا آن را باز یا ایجاد کرده‌اید و می‌خواهید آن را ببندید یا تغییرات داخل آن را ذخیره نمایید.

شماره 2Save Excel File: فایل اکسل انتخاب شده را ذخیره می‌کند.

شماره 3Close Excel Window: فایل اکسل انتخاب شده را می‌بندد.

شماره 4Release The Control Of The Excel Window: کنترل (یا حالت انتخاب) را از فایل اکسل انتخاب شده بر می‌دارد یا به عبارتی آن فایل اکسل را آزاد می‌کند.مقالات مرتبط

اکشن Open / Create Excel File
اکشن Open / Create Sheet
اکشن Get Cell Text
اکشن Set Cell Text
اکشن Go To Cell
اکشن Check Cell

اشتراک گذاری این مطلب

میانگین امتیاز فعلی

ستاره ستاره ستاره ستاره ستاره

5 از 85 رأی


امتیازدهی به این مطلب

0
رای دهی رای دهی رای دهی رای دهی رای دهی