نرم‌افزار کاربر مجازی

کاربرد

اکشن Save / Close Excel File برای بستن یک فایل اکسل یا ذخیره کردن تغییرات داخل آن به کار می‌رود.

اکشن Save / Close Excel File

پارامترها

شماره 1ID Of Excel Window: شناسه فایل اکسلی است که قبلا آن را باز یا ایجاد کرده‌اید و می‌خواهید آن را ببندید یا تغییرات داخل آن را ذخیره نمایید.

شماره 2Save Excel File: فایل اکسل انتخاب شده را ذخیره می‌کند.

شماره 3Close Excel Window: فایل اکسل انتخاب شده را می‌بندد.

شماره 4Release The Control Of The Excel Window: کنترل (یا حالت انتخاب) را از فایل اکسل انتخاب شده بر می‌دارد یا به عبارتی آن فایل اکسل را آزاد می‌کند.مقالات مرتبط

اکشن Open / Create Excel File
اکشن Open / Create Sheet
اکشن Get Cell Text
اکشن Set Cell Text
اکشن Go To Cell
اکشن Check Cell

امتیاز دهی به این مطلب
تعداد 85 بازدید کننده به این مطلب امتیاز داده اند.
شما چه امتیازی به این مطلب می دهید؟
امتیاز فعلی 5 از 85 رأی
ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
ثبت امتیاز