کاربرد

اکشن Change Number برای انجام محاسبات ریاضی (+، -، *، / و Mod) بر روی دو عدد یا متغیر عددی به کار می‌رود.

 اکشن Change Number

پارامترها

شماره 1Numeric Variable: متغیر عددی می‌باشد که نتیجۀ انجام محاسبات بر روی دو عدد یا متغیر عددی در آن قرار می‌گیرد، که می‌توان برای مراحل بعدی از آن استفاده کرد. جهت تعیین مقدار این پارامتر باید از دکمۀ درصد (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته، یکی از متغیرهای عددی موجود را در این پارامتر جای دهید.

شماره 2اولین عدد: در این فیلد می‌توانید یک عدد معمولی یا یک متغیر عددی درج نمایید. برای درج متغیر عددی می‌توانید از دکمۀ درصد (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته است، کمک بگیرید.

شماره 3عملگر: که شامل گزینه‌های زیر می باشد

  • ( + ) جمع: دو عدد (یا متغیر عددی) را با هم جمع می‌کند.
  • ( _ ) تفریق: عدد اول (یا متغیر عددی اول) را از عدد دوم (یا متغیر عددی دوم) کم می‌کند.
  • ( * ) ضرب: دو عدد (یا متغیر عددی) را در هم ضرب می‌کند.
  • ( / ) تقسیم: عدد اول (یا متغیر عددی اول) را بر عدد دوم (یا متغیر عددی دوم) تقسیم می‌کند.
  • ( MOD ) باقیمانده: باقیمانده تقسیم دو عدد یا متغیر عددی توسط این عملگر قابل دستیابی می‌باشد.

شماره 4دومین عدد: در این فیلد می‌توانید یک عدد معمولی یا یک متغیر عددی درج نمایید. از دکمۀ درصد (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته، می‌توانید متغیر عددی مورد نظر را انتخاب نمایید.مقالات مرتبط

اکشن Text to Number
اکشن Number to Text
اکشن Check Number
اکشن Increase Number
اکشن Decrease Number

اشتراک گذاری این مطلب

میانگین امتیاز فعلی

ستاره ستاره ستاره ستاره ستاره

5 از 85 رأی


امتیازدهی به این مطلب

0
رای دهی رای دهی رای دهی رای دهی رای دهی