کاربردها

اکشن Mouse Event برای ارسال دستورات مأوس نظیر (کلیک - Click، دبل کلیک - Double Click، راست کلیک - Right Click و...) در صفحه به کار می‌رود.

اکشن Mouse Event

پارامترها

شماره 1Mouse Action: فرمانی که باید از مأوس صادر شود؛ که شامل گزینه‌های زیر می‌باشد

Click / Double Click / Right Click / Right Button Double Click / Middle Click / Middle Button Double Click / Left Button Down / Left Button Up / Right Button Down / Right Button Up / Middle Button Down / Middle Button Up / Wheel Down / Wheel Up

شماره 2(Mouse Position While Clicking (On The Screen: مختصات X و Y در صفحه (مانیتور) که باید در آن نقطه کلیک انجام شود این مختصات از سمت چپ و بالای کل صفحه محاسبه می‌شود.مقالات مرتبط

اکشن Mouse Command
اکشن Mouse Move
اکشن Keyboard Command
اکشن Keyboard Event
اکشن Block Mouse and Keyboard

اشتراک گذاری این مطلب

میانگین امتیاز فعلی

ستاره ستاره ستاره ستاره ستاره

5 از 85 رأی


امتیازدهی به این مطلب

0
رای دهی رای دهی رای دهی رای دهی رای دهی