اطلاعیه مهم: کسب و کار ما در ایران محدود شده است
توضیح بیشتر...

اکشن Mouse Command برای ارسال دستورات مأوس نظیر (کلیک - Click، دبل کلیک - Double Click، راست کلیک - Right Click و...) بر روی یک پنجره یا یک کنترل خاص به کار می‌رود.

اکشن Mouse Command

پارامترها

شماره 1Mouse Action: فرمانی که باید از مأوس صادر شود؛ که شامل گزینه‌های زیر می‌باشد

Click / Double Click / Right Click / Right Button Double Click / Middle Click / Middle Button Double Click / Left Button Down / Left Button Up / Right Button Down / Right Button Up / Middle Button Down / Middle Button Up / Wheel Down / Wheel Up

شماره 2Target Control: کنترل مقصد؛ که فرمان مأوس بر روی آن انجام می‌پذیرد (منظور اجزاء یا دکمه‌های پنجره‌ها می‌باشد). می‌توانید با کمک دکمۀ درصد (%) در گوشۀ سمت راست، کنترل مقصد را انتخاب نمایید.

شماره 3Target Window: پنجرۀ مقصد؛ که فرمان مأوس بر روی آن انجام می‌پذیرد. می‌توانید با کمک دکمۀ درصد (%) در گوشۀ سمت راست، پنجره مقصد ر تعیین نمایید.

شماره 4Relative To The Window: مختصات X و Y در پنجره: این مختصات وابسته به پنجره می‌باشد که فاصلۀ آن از سمت چپ و بالای پنجره محاسبه می‌شود.

شماره 5Relative To The Control: مختصات X و Y درکنترل: این مختصات وابسته به کنترل می‌باشد که فاصلۀ آن از سمت چپ و بالای کنترل محاسبه می‌شود.

شماره 6Relative To The Sub-Control: مختصات X و Y در زیر کنترل: این مختصات وابسته به زیرکنترل می‌باشد که فاصلۀ آن از سمت چپ و بالای زیرکنترل محاسبه می‌شود.

شماره 7Scroll to the Control and select it: با انتخاب این گزینه کنترل مورد نظر را پیمایش و انتخاب می‌کند.

شماره 8Handshake: با انتخاب این گزینه و تعیین مقدار x , y در فیلدهای مربوطه، در صورتی که اشاره‌گر ماوس به آن مختصات برسد با لرزش دست به کاربر اعلام می‌نماید.

شماره 9Do not return mouse cursor to the original position: با انتخاب این گزینه اشاره‌گر ماوس پس از رفتن به جایگاه بعدی دیگر به جایگاه قبلی خود باز نمی‌گردد.

شماره 10Move human-like mouse before executing the command: با انتخاب این گزینه حرکت ماوس مانند حرکت انسانی قبل از اجرای دستور به حرکت در می‌آید.

شماره 11Don’t change mouse position if mouse is in the target bounds: با تیک‌دار کردن این گزینه تعیین می‌کنید که موقیعیت ماوس، در صورتی که در مرزهای هدف قرار دارد تغییر نکند.مقالات مرتبط

اکشن Mouse Event
اکشن Mouse Move
اکشن Keyboard Command
اکشن Keyboard Event
اکشن Block Mouse and Keyboard

اشتراک گذاری این صفحه

 اشتراک گذاری این مطلب در واتس اپ  اشتراک گذاری این مطلب در جیمیل  اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام  اشتراک گذاری این مطلب در فیسبوک  اشتراک گذاری این مطلب در لینکدین  اشتراک گذاری این مطلب در توییتر

امتیاز این صفحه از نگاه کاربران

 
%MSGREPLY%
%replyName%
%MSGTEXT% %MSGOPZ%
%MSGREPLY%
%replyName%
%MSGTEXT%