کاربرد

اکشن Set Cell Text زمانی به کار می‌رود که بخواهید مقداری را در یک سلول خاص فایل اکسل قرار دهید.

 اکشن Set Cell Text

پارامترها

شماره 1ID Of Excel Window: شناسه فایل اکسلی است که قبلا Sheet مربوطه را در آن باز یا ایجاد کرده‌اید و قصد قرار دادن اطلاعات در یک سلول خاص در آن Sheet را دارید.

شماره 2Cell: که مقدار آن به طور پیش فرض Focused Cell (یا سلول انتخاب شده) می‌باشد، سلول انتخاب شده را هدف قرار می‌دهد.

شماره 3Text Variable: متغیر متنی که می‌خواهید محتویات آن را در یک سلول خاص قرار دهید. برای تعیین مقدار این پارامتر باید از دکمۀ درصد (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته، یکی از متغیرهای موجود را انتخاب نمایید.مقالات مرتبط

اکشن Open / Create Excel File
اکشن Open / Create Sheet
اکشن Get Cell Text
اکشن Go To Cell
اکشن Check Cell
اکشن Save / Close Excel File

اشتراک گذاری این مطلب

میانگین امتیاز فعلی

ستاره ستاره ستاره ستاره ستاره

5 از 85 رأی


امتیازدهی به این مطلب

0
رای دهی رای دهی رای دهی رای دهی رای دهی