کاربرد

با کمک اکشن Set Window to Stay on Top می‌توان پنجرۀ مقصد را جلوی دیگر پنجره‌های موجود در صفحه قرار داد و طوری آن‌را تنظیم نمود که هرگز زیر پنجره‌های دیگر نرفته و همیشه نمایان باقی بماند.

اکشن Set Window to Stay on Top

پارامترها

شماره 1Target Window: پنجرۀ مقصد که قصد دارید آن‌ را جلوی دیگر پنجره‌ها قرار دهید. با کمک دکمۀ درصد (%) در گوشۀ سمت راست، می‌توان پنجرۀ مقصد مورد نظر را تعیین نمود.

شماره 2Bring-to-Top Window: با انتخاب این گزینه تعیین می‌کنید که پنجره مقصد روی باقی پنجره ها قرار بگیرد.

شماره 3Set-Stay-on-Top Window: با انتخاب این گزینه تعیین می‌کنید که پنجره مقصد همیشه روی باقی پنجره‌ها بماند.مقالات مرتبط

اکشن Wait for Window to Open
اکشن Wait for Window to Close
اکشن Check Control Status
اکشن Get Text from Window/Control
اکشن Set Text into Window/Control

اشتراک گذاری این مطلب

میانگین امتیاز فعلی

ستاره ستاره ستاره ستاره ستاره

5 از 85 رأی


امتیازدهی به این مطلب

0
رای دهی رای دهی رای دهی رای دهی رای دهی