کاربرد

اکشن Decrease Number برای کاهش دادن عدد موجود در متغیر عددی به کار می‌رود.

no pic

پارامترها

no picTarget Number: متغیر عددی: که می‌خواهید عدد آن را کاهش دهید. می‌توانید با کمک دکمۀ درصد (%) در گوشۀ سمت راست، متغیر عددی مورد نظر را انتخاب نمایید.

no picDecrease by: مقداری که باید عدد مذکور کاهش یابد. همچنین می‌توانید با کمک دکمۀ درصد (%) در گوشۀ سمت راست، به جای عدد معمولی از متغیرهای دیگر در این قسمت استفاده نمایید.

اشتراک گذاری این مطلب

میانگین امتیاز فعلی

ستاره ستاره ستاره ستاره ستاره

5 از 85 رأی


امتیازدهی به این مطلب

1
رای دهی رای دهی رای دهی رای دهی رای دهی