اطلاعیه مهم: کسب و کار ما در ایران محدود شده است
توضیح بیشتر...

اگر بخواهید متن نوشته شده در یک کنترل نوشتاری یا متن نوار عنوان یک پنجره را گرفته و در یک متغّیر متنی ذخیره نمایید می‌توانید از اکشن Get Text From Window / Control استفاده کنید.

اکشن Get Text from Window/Control

پارامترها

شماره 1Get Text From Window: با انتخاب این گزینه تعیین می‌کنید که متن یا اطلاعات از پنجره دریافت شوند.

شماره 2Get Text From Control: با انتخاب این گزینه تعیین می‌کنید که متن یا اطلاعات از کنترل یا زیر کنترل دریافت شوند.

شماره 3Target Control / Target Window: کنترل یا پنجرۀ مقصد؛ که متن آن باید ذخیره شود.

شماره 4Get Window / Control Information: اگر بخواهید متن یا دیگر اطلاعات یک کنترل، زیر‌کنترل یا یک پنجره را گرفته و در یک متغیر متنی ذخیره نمایید می‌توانید از کشویی موجود در این پارامتر یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب کنید

 • Get Text of Window / Control: با انتخاب این گزینه تعیین می‌کنید که متن یا اطلاعات پنجره یا کنترل دریافت شوند.
 • Get Window ClassName: با انتخاب این گزینه تعیین می‌کنید که نام کلاس پنجره دریافت شود.
 • Get Control ClassName: با انتخاب این گزینه تعیین می‌کنید که نام کلاس کنترل دریافت شود.
 • Get Sub-Control Name: با انتخاب این گزینه تعیین می‌کنید که نام زیر‌کنترل دریافت شود.
 • Get Sub-Control Value: با انتخاب این گزینه تعیین می‌کنید که مقدار زیر‌کنترل دریافت شود.
 • Get Sub-Control Description: با انتخاب این گزینه تعیین می‌کنید که شرح (متن توصیفی) زیر کنترل دریافت شود.
 • Get sub - control X pos: موقعیت X در زیر‌کنترل: موقعیت X زیر‌کنترل می‌باشد که فاصلۀ آن از سمت چپ زیر‌کنترل محاسبه می‌شود.
 • Get sub - control Y pos: موقعیت Y در زیر‌کنترل: موقعیت Y زیر‌کنترل می‌باشد که فاصلۀ آن از سمت بالای زیر‌کنترل محاسبه می‌شود.

شماره 5(Text Variable (That Stores Captured Text: متغیّر متنی؛ که متن گرفته شده باید (برای استفاده‌های بعدی) در داخل آن قرار بگیرد.مقالات مرتبط

اکشن Wait for Window to Open
اکشن Wait for Window to Close
اکشن Set Window to Stay on Top
اکشن Check Control Status
اکشن Set Text into Window/Control

اشتراک گذاری این صفحه

 اشتراک گذاری این مطلب در واتس اپ اشتراک گذاری این مطلب در جیمیل اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام اشتراک گذاری این مطلب در فیسبوک اشتراک گذاری این مطلب در لینکدین اشتراک گذاری این مطلب در توییتر

امتیاز این صفحه از نگاه کاربران

 
%MSGREPLY%
%replyName%
%MSGTEXT% %MSGOPZ%
%MSGREPLY%
%replyName%
%MSGTEXT%