کاربردها

اکشن Copy Folder برای کپی کردن یک پوشه و محتویات داخل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 اکشن Copy Folder

پارامترها

شماره 1Source: نام کامل و آدرس پوشه‌ای که قصد کپی کردن آن‌را دارید. برای راحتی کار می‌توانید از دکمۀ Browse برای درج نام و مسیر پوشه استفاده نمایید یا از دکمۀ (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته، متغیرهای مختلفی را در این پارامتر جای دهید.

شماره 2Destination: نام و مسیری که می‌خواهید پوشه انتخاب شده در ان کپی شود. می‌توانید از دکمه (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته است متغیرهای مورد نیاز خود را انتخاب نمایید.