کاربردها

با استفاده از اکشن Delete Folder می‌توانید یک پوشه و محتویات داخل آن را حذف نمایید.

اکشن folder Exists

پارامترها

شماره 1Source: نام کامل و آدرس پوشه‌ای که قصد حذف آن‌را دارید. برای راحتی کار می‌توانید از دکمۀ Browse برای درج نام و مسیر پوشه استفاده نمایید یا از دکمۀ (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته، متغیرهای مختلفی را در این پارامتر جای دهید.