اطلاعیه (1399/07/11): چرا زبان نرم افزار ما انگلیسی شده است؟

کاربردها

اکشن Move Folder برای جابجایی یک پوشه و محتویات داخل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 اکشن Move Folder

پارامترها

شماره 1Source: نام کامل و آدرس پوشه‌ای که قصد جابجایی آن‌را دارید. برای راحتی کار می‌توانید از دکمۀ Browse برای درج نام و مسیر پوشه استفاده نمایید یا از دکمۀ (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته، متغیرهای مختلفی را در این پارامتر جای دهید.

شماره 2Destination: مسیری که می‌خواهید پوشه انتخاب شده به آن انتقال یابد. می‌توانید از دکمه (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته است متغیرهای مورد نیاز خود را انتخاب نمایید.