اطلاعیه (1399/07/11): چرا زبان نرم افزار ما انگلیسی شده است؟

دکمه انجام مجدد در نوار ابزار برنامه ویراستار

دکمۀدکمه انجام مجدد در نوار ابزار برنامه ویراستار.

کلید میانبُر: Ctrl + Y.

محدودۀ عمل: فقط برای تغییرات مربوط به اکشن‌های موجود در ماکرو.

با کلیک بر روی این دکمه، حرکت‌ها و یا تغییراتی که با استفاده از دکمۀ "پس‌گرفتن" پس گرفتید دوباره اِعمال خواهند شد.مقالات مرتبط

مختصری درباره بخش نوار ابزار در برنامه ویراستار