دکمه بازکردن در نوار ابزار برنامه ویراستار

دکمۀدکمه بازکردن در نوار ابزار برنامه ویراستار.

کلید میانبُر: Ctrl + O.

محدودۀ عمل: کل برنامه.

با کلیک بر روی این دکمه کادری برای باز نمودن ماکروهای ذخیره شده، نمایان می‌گردد. دکمه جهت پایین متصل به این دکمه، زیرمنویی از آدرس و نام ماکروهای قبلی که اخیراً با آنها سر و کار داشتید را نشان خواهد داد که با انتخاب هر کدام، می‌توانید آن ماکروها را مستقیماً باز نمایید.مقالات مرتبط

مختصری درباره بخش نوار ابزار در برنامه ویراستار