نرم‌افزار کاربر مجازی

با کلیک بر روی دکمۀ به‌اضافه (no pic) که در گوشۀ راست بخش "اکشن‌های در دسترس" تعبیه شده است زیرمنوهای آن بصورت زیر، پدیدار می‌شوند...

no pic

no picدرج: با انتخاب این زیرمنو اکشنی که در حالت انتخاب قرار دارد (پس از تعیین پارامترهای آن) در داخل ماکرو درج خواهد شد.

no picدرج قبل از اولین اکشن موجود در ماکرو: با کمک این گزینه می‌توانید اکشن را در اولین خط ماکرو درج نمایید.

no picدرج بعد از آخرین اکشن موجود در ماکرو: با کمک این گزینه می‌توانید اکشن را در آخرین خط ماکرو درج نمایید.

امتیاز دهی به این مطلب
تعداد 85 بازدید کننده به این مطلب امتیاز داده اند.
شما چه امتیازی به این مطلب می دهید؟
امتیاز فعلی 5 از 85 رأی
ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
ثبت امتیاز