با کلیک بر روی دکمۀ به‌اضافه (no pic) که در گوشۀ راست بخش "اکشن‌های در دسترس" تعبیه شده است زیرمنوهای آن بصورت زیر، پدیدار می‌شوند...

no pic

no picدرج: با انتخاب این زیرمنو اکشنی که در حالت انتخاب قرار دارد (پس از تعیین پارامترهای آن) در داخل ماکرو درج خواهد شد.

no picدرج قبل از اولین اکشن موجود در ماکرو: با کمک این گزینه می‌توانید اکشن را در اولین خط ماکرو درج نمایید.

no picدرج بعد از آخرین اکشن موجود در ماکرو: با کمک این گزینه می‌توانید اکشن را در آخرین خط ماکرو درج نمایید.

اشتراک گذاری این مطلب

میانگین امتیاز فعلی

ستاره ستاره ستاره ستاره ستاره

5 از 85 رأی


امتیازدهی به این مطلب

0
رای دهی رای دهی رای دهی رای دهی رای دهی