در حین ضبط ماکرو، هر کاری که با ماوس یا صفحه کلید انجام دهید به لیست فرمان‌های ضبط‌شده اضافه می‌گردد بنابراین اگر بخواهید در حین ضبط، کار غیر مرتبطی را انجام دهید که نباید ضبط شود باید ابتدا دکمه "توقف موقت" (دکمه توقف موقت ضبط در برنامه ضبط کننده) یا کلید F2 در صفحه کلید را بزنید و سپس عمل غیر مرتبط مورد نظر را انجام داده و دوباره با زدن همین دکمه (که نمایۀ آن به این شکلدکمه توقف موقت ضبط در برنامه ضبط کننده در آمده) به ادامۀ ضبط باز گردید. البته برای مورد فوق می‌توانید از دکمه "توقف کامل" (دکمه توقف موقت ضبط در برنامه ضبط کننده) یا کلید F3، نیز استفاده کنید و زمانیکه نیاز به ادامه ضبط داشتید در پنجره اصلی دکمۀ دکمه توقف موقت ضبط در برنامه ضبط کنندهرا بزنید؛ به عبارت دیگر پس از توقف کامل، باز هم می‌توانید ضبط را ادامه دهید.مقالات مرتبط

دکمه توقف کامل ضبط در برنامه ضبط کننده
معرفی پنجره ضبط ماکرو برنامه ضبط کننده
دکمه ادامه دادن ضبط در پنجره اصلی برنامه ضبط کننده

اشتراک گذاری این مطلب

میانگین امتیاز فعلی

ستاره ستاره ستاره ستاره ستاره

5 از 85 رأی


امتیازدهی به این مطلب

0
رای دهی رای دهی رای دهی رای دهی رای دهی