دکمه تکثیر در نوار ابزار برنامه ویراستار

دکمۀدکمه تکثیر در  نوار ابزار برنامه ویراستار.

کلید میانبُر: ندارد.

محدودۀ عمل: اکشن انتخاب شده در بخش محتویات ماکرو.

با کلیک بر روی این دکمه، نمونه‌ای همسان از اکشنی که در حالت انتخاب قرار دارد ساخته شده و در زیر آن قرار می‌گیرد.مقالات مرتبط

مختصری درباره بخش نوار ابزار در برنامه ویراستار