دکمه ویرایش در  نوار ابزار برنامه ویراستار

دکمۀدکمه ویرایش در  نوار ابزار برنامه ویراستار.

کلید میانبُر: ندارد.

محدودۀ عمل: اکشن انتخاب شده در بخش محتویات ماکرو.

با کلیک بر روی این دکمه کادر پارامترهای اکشنِ انتخاب شده نمایان گشته و می‌توانید پارامترها را در صورت نیاز تغییر داده و اکشن را ویرایش کنید. هر اکشن کادر و پارامترهای مخصوص به خود را دارد که در بخش "اکشن‌ها در برنامه ویراستار" به آن پرداخته‌ایم.مقالات مرتبط

مختصری درباره بخش نوار ابزار در برنامه ویراستار