دکمه پایین در نوار ابزار برنامه ویراستار

دکمۀدکمه پایین در نوار ابزار برنامه ویراستار.

کلید میانبُر: کلیک جهت پایین + Ctrl.

محدودۀ عمل: اکشن انتخاب شده در بخش محتویات ماکرو.

اکشن‌های یک ماکرو به ترتیب از بالا به پایین (از اولین خط به آخرین خط) اجرا خواهند شد، برای تغییر اولویت اجرای یک اکشن می‌توانید با زدن این دکمه، اکشن انتخاب شده را به یک خط پایین‌تر انتقال دهید. دکمۀ جهت پایین متصل به این دکمه، زیرمنوهای دکمه پایین در نوار ابزار برنامه ویراستار را در دسترس قرار می‌دهد. با انتخاب شماره 1، می‌توانید در کادر ظاهر شده شمارۀ خط ماکرو را وارد نمایید تا اکشن انتخاب شده به شماره خط وارد شده برود و یا با انتخاب شماره 2اکشن انتخاب شده به اولین خط ماکرو خواهد رفت.مقالات مرتبط

مختصری درباره بخش نوار ابزار در برنامه ویراستار