اطلاعیه (1399/07/11): چرا زبان نرم افزار ما انگلیسی شده است؟

دکمه پس گرفتن در نوار ابزار برنامه ویراستار

دکمۀدکمه پس گرفتن در نوار ابزار برنامه ویراستار.

کلید میانبُر: Ctrl + Z.

محدودۀ عمل: فقط برای تغییرات مربوط به اکشن‌های موجود در ماکرو.

با کلیک بر روی این دکمه می‌توانید آخرین تغییری را که در بخش محتویات ماکرو اِعمال نموده‌اید پس بگیرید و به حالت قبلی آن برگردانید.مقالات مرتبط

مختصری درباره بخش نوار ابزار در برنامه ویراستار