زیرمنوی ذخیره ماکرو در برنامه ضبط کننده


زیرمنویزیرمنوی ذخیره ماکرو در برنامه ضبط کنندههمانند دکمۀ "ذخیره ماکرو با نام" برای ذخیره نمودن ماکروی ضبط شده مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی با این تفاوت که در استفاده از زیرمنوی "ذخیره ماکرو" برای ذخیره نمودن ماکروها، هیچگونه اعلان یا کادری به شما نشان داده نخواهد شد حتی اگر ماکرویی که در حال ذخیره کردن آن هستید همنام با ماکرویی باشد که از قبل در هارد شما وجود دارد؛ در اینصورت ماکروی موجود در هارد شما بدون هیچ پرسشی پاک شده و ماکروی جدید در جای آن قرار می‌گیرد (اصطلاحاً جایگزین یا Replace می‌شود).مقالات مرتبط

دکمه ذخیره ماکرو با نام در برنامه ضبط کننده

اشتراک گذاری این مطلب

میانگین امتیاز فعلی

ستاره ستاره ستاره ستاره ستاره

5 از 85 رأی


امتیازدهی به این مطلب

0
رای دهی رای دهی رای دهی رای دهی رای دهی