متغیّرهای Text (متغیرهای متنی) در برنامه ویراستار

اگر نام یک متغیّر متنی را در پارامترهای یک اکشن مورد استفاده قرار دهید به هنگام اجرای ماکرو، متن موجود در متغیّر متنی، جایگزین نام آن خواهد شد؛ در تصویر بالا یک متغیّر متنی که نام آن "SoftName" است و متن آن نیز "MedCalc 13.3.3.9" می‌باشد را ملاحظه می‌فرمایید، به فرض مثال اگر بخواهید از متغیّر متنی فوق در پارامتر Title اکشن متغیّرهای Text (متغیرهای متنی) در برنامه ویراستاراستفاده نمایید باید نام آن‌را در پارامتر مذکور درج نمایید (همانند تصویر بالا) تا در زمان اجرا نام متغیّر متنی به محتوای آن تبدیل شده و شاهد Message Box ای شبیه تصویر زیر باشید.

متغیّرهای Text (متغیرهای متنی) در برنامه ویراستار

متغیرهای متنی می‌توانند کاربردهای مختلفی داشته باشند برای مثال زمانیکه بخواهید متن موجود در یک پنجره (مثلاً متن موجود در پنجرۀ Notepad ویندوز) را گرفته و در جای دیگری درج نمایید و یا بخواهید در مراحل مختلفی از اجرای یک ماکرو، مسیر یک پوشه که کاربر تعیین می‌نماید را در جایی نگهداری نموده و بعداً به کپی کردن تعدادی فایل در آن مسیر اقدام نمایید می‌توانید از متغیّر متنی کمک بگیرید تا متن و آدرس (متنی) مسیر مورد نظرتان را نگهداری نموده و در موقع لزوم در اختیارتان قرار دهد.
برای تغییر نام یک متغیر متنی می‌توانید با دبل کلیک بر روی یک متغیر متنی و یا راست کلیک بر روی یک متغیر متنی و انتخاب گزینه تغییر نام، نام متغیر را تغییر دهید. قابل ذکر است که قبل از تغییر نام متغیر، نام قبلی آن برای شما قابل رویت می‌باشد.مقالات مرتبط

منوی درج متغیر Text در برنامه ویراستار
منوی حذف متغیر Text در برنامه ویراستار
منوی ویرایش متغیر Text در برنامه ویراستار