مختصری درباره بخش متغیّرها در برنامه ویراستار

در نرم‌افزار کاربر مجازی پنج نوع یا پنج دسته متغیّر در نظر گرفته شده است که در تصویر بالا نمایی از آنها را (زمانیکه یک ماکروی نمونه باز بوده است) مشاهده می‌فرمایید. پنج نوع متغیّر موجود، عبارتند از:

1- متغیّرهای Text (متغیرهای متنی در برنامه ویراستار): که به متن و نوشته‌ها ارتباط دارند.

2- متغیّرهای Numeric (متغیرهای عددی در برنامه ویراستار): که برای کار با اعداد در نظر گرفته شده‌اند.

3- متغیّرهای Window & Control (متغیرهای window / control در برنامه ویراستار): که اطلاعات پنجره‌ها و دیگر اجزاء نرم‌افزار(های) مقصد را در خود نگهداری می‌کنند.

4- متغیّرهای Special Folder (متغیرهای special folder در برنامه ویراستار):که به پوشه‌های خاص و شناخته شده اشاره دارند.

5- متغیّرهای Web (متغیرهای web در برنامه ویراستار): که به صفحات وب ارتباط دارند.

6- متغیّرهای System (متغیرهای system در برنامه ویراستار): که به صفحات وکه به قسمت های مختلف نرم افزاری سیستم شما ارتباط دارند.

متغیّرها همانطور که از نامشان پیداست می‌توانند در سیستم‌های مختلف (و یا در شرایط مختلف) تغییر کرده و با شرایط دیگر سیستم‌ها منطبق شوند، در مباحث قبلی توضیح داده شده است که از متغیّرها می‌توان در داخل پارامترهای بسیاری از اکشن‌ها استفاده نمود تا اکشن‌ها با سیستم‌ها و شرایط مختلف سازگار شوند.مقالات مرتبط

متغیّرهای Text (متغیرهای متنی) در برنامه ویراستار
متغیّرهای Numeric (متغیرهای عددی) در برنامه ویراستار
متغیرهای Window & Control در برنامه ویراستار
متغیرهای Special Folder در برنامه ویراستار
متغیرهای Web در برنامه ویراستار

نمایش و عدم نمایش انواع کلی متغیرها در برنامه ویراستار