اطلاعیه (1399/07/11): چرا زبان نرم افزار ما انگلیسی شده است؟

اکشن‌های (ضبط و) ذخیره شده در فایل ماکرو در این بخش نمایش داده می‌شوند. در تصویر زیر اکشن‌های ذخیره شده در یک ماکروی نمونه را ملاحظه می‌فرمایید که در این قسمت قرار گرفته‌اند.

مختصری درباره بخش محتویات ماکرو (اکشن‌های موجود در ماکرو) در برنامه ویراستار

این قسمت شامل نمایه و نام اکشن (که برجسته‌تر نوشته شده) و توضیحات مختصری در مورد پارامترهای اکشن می‌باشد. اگر بر روی نام و توضیح اکشن‌ها دبل کلیک نمایید می‌توانید پارامترهای آن اکشن را ویرایش کنید (البته کادری مجزا برای تنظیم پارامترهای هر اکشن، نمایان می‌گردد که در «بخش شماره 2، اکشن‌های در دسترس» همه آنها را به تفصیل شرح داده‌ایم).مقالات مرتبط

راست کلیک در بخش محتویات ماکرو در برنامه ویراستار