نرم‌افزار کاربر مجازی به دو زبان فارسی و انگلیسی طراحی شده است، در ادامۀ راهنمای حاضر تمام تصاویر مربوط به پنجره‌های برنامۀ ویراستار در حالتی که زبان برنامه، فارسی است عکس‌برداری شده‌اند. اگر زبان برنامۀ ویراستار در سیستم شما انگلیسی است می‌توانید با زدن دکمۀ تنظیمات (no pic) همانند تصویر زیر، و فعّال نمودن زیرمنوی no pic از منوی no picزبان برنامه را به زبان فارسی تغییر دهید.