منوی حذف متغیر Numeric در برنامه ویراستار

در صورتیکه از یک متغیر عددی در هیچ اکشنی استفاده نشده باشد می‌توانید با انتخاب آن متغیر و کلیک بر روی دکمه منوی حذف متغیر Numeric در برنامه ویراستار و یا راست کلیک بر روی یک متغیر عددی و انتخاب گزینه حذف آن متغیر ‌را حذف نمایید (توجه داشته باشید در صورت حذف متغیر امکان عقب گرد وجود ندارد و متغیر برای همیشه حذف می‌شود) در غیر این صورت گزینه حذف برای آن متغیر غیر فعال بوده و حذف آن متغیر مقدور نمی‌باشد.مقالات مرتبط

منوی درج متغیر Numeric در برنامه ویراستار
منوی ویرایش متغیر Numeric در برنامه ویراستار