در صورتیکه از یک متغیر متنی در هیچ اکشنی استفاده نشده باشد می‌توانید با انتخاب آن متغیر و کلیک بر روی دکمه منوی حذف متغیر Text در برنامه ویراستار و یا راست کلیک بر روی یک متغیر متنی و انتخاب گزینه حذف، آن متغیر ‌را حذف نمایید (توجه داشته باشید در صورت حذف متغیر امکان عقب گرد وجود ندارد و متغیر برای همیشه حذف می‌شود) در غیر این صورت گزینه حذف برای آن متغیر غیر فعال بوده و حذف آن متغیر مقدور نمی‌باشد.

منوی حذف متغیر Text در برنامه ویراستارمقالات مرتبط

منوی درج متغیر Text در برنامه ویراستار
منوی ویرایش متغیر Text در برنامه ویراستار