اطلاعیه (1399/07/11): چرا زبان نرم افزار ما انگلیسی شده است؟

منوی حذف متغیر Window & Control در برنامه ویراستار

در صورتیکه آخرین آیتم از متغیّرهای Window & Control را انتخاب کرده باشید می‌توانید با کمک ابزار منوی حذف متغیر Window & Control در برنامه ویراستار و یا راست کلیک بر روی متغیرهای Window & Control و با انتخاب گزینه حذف آن‌را حذف نمایید. طبیعتاً پس از حذف یک متغیّر، اکشنی که با آن ارتباط داشته باشد بدرستی اجرا نخواهد شد.مقالات مرتبط

منوی درج متغیر Window & Control در برنامه ویراستار
منوی ویرایش متغیر Window & Control در برنامه ویراستار