منوی درج متغیر Numeric در برنامه ویراستار

با انتخاب متغیرهای Numeric در بخش متغیرها و کلیک بر روی ابزارمنوی درج متغیر Numeric در برنامه ویراستار و یا راست کلیک بر روی متغیرهای Numeric و انتخاب گزینه درج، کادر کوچکی (همانند تصویر زیر) نمایان می‌گردد که می‌بایست نام متغیر عددی را در فیلد *نام و عدد مورد نظر را در فیلد عدد وارد نمایید. در صورت تمایل به انتخاب عدد تصادفی گزینه Random number را انتخاب کرده و محدوده عدد مورد نظر خود را در فیلدهای مربوطه وارد نمایید. سپس با زدن دکمه تایید متغیر عددی در بخش متغیر‌های Numeric درج می‌شود و می‌توانید از آن در اکشن‌های مختلف استفاده نمایید.

منوی درج متغیر Numeric در برنامه ویراستارمقالات مرتبط

منوی حذف متغیر Numeric در برنامه ویراستار
منوی ویرایش متغیر Numeric در برنامه ویراستار