منوی درج متغیر Text در برنامه ویراستار

با انتخاب متغیرهای Text در بخش متغیرها و کلیک بر روی ابزارمنوی درج متغیر Text در برنامه ویراستار و یا راست کلیک بر روی متغیرهای Text و انتخاب گزینه درج، کادر کوچکی (همانند تصویر زیر) نمایان می‌گردد که می‌بایست نام متغیر متنی را در فیلد *نام و مقدار متغیر متنی را در فیلد متن وارد نمایید. علاوه بر وارد کردن متن می‌توانید از دکمه % که سمت راست این فیلد قرار گرفته متغیر‌های مورد نیاز خود را در این پارامتر جای دهید. سپس با زدن دکمه تایید متغیر متنی مورد نظر در بخش متغیر‌های Text درج می‌شود و می‌توانید از آن در اکشن‌های مختلف استفاده نمایید.

منوی درج متغیر Text در برنامه ویراستارمقالات مرتبط

منوی حذف متغیر Text در برنامه ویراستار
منوی ویرایش متغیر Text در برنامه ویراستار