اطلاعیه (1399/07/11): چرا زبان نرم افزار ما انگلیسی شده است؟

منوی درج متغیر Window & Control در برنامه ویراستار

با انتخاب متغیرهای Window & Control در بخش متغیرها و کلیک بر روی ابزار منوی درج متغیر Window & Control در برنامه ویراستار، و یا راست کلیک بر روی متغیرهای Window & Control کادر کوچکی (همانند تصویر زیر) نمایان می‌گردد که اگر با مأوس، نمایۀ هدف را بر روی یک دکمه یا پنجره بکشید و رها کنید، آن دکمه یا پنجره اصطلاحاً Capture شده و تمام اطلاعات مربوطه بطور خودکار در بخش متغیّرهای Window & Control درج می‌گردند.

منوی درج متغیر Window & Control در برنامه ویراستارمقالات مرتبط

منوی حذف متغیر Window & Control در برنامه ویراستار
منوی ویرایش متغیر Window & Control در برنامه ویراستار