منوی ویرایش متغیر Numeric در برنامه ویراستار

با انتخاب یک متغیر عددی در بخش متغیرها و زدن دکمه منوی ویرایش متغیر Numeric در برنامه ویراستار و یا راست کلیک بر روی یک متغیر عددی و انتخاب گزینه ویرایش امکان ویرایش نام متغیر و مقدار آن برای شما فراهم می‌شود (مانند عکس زیر)

منوی ویرایش متغیر Numeric در برنامه ویراستارمقالات مرتبط

منوی درج متغیر Numeric در برنامه ویراستار
منوی حذف متغیر Numeric در برنامه ویراستار