اطلاعیه (1399/07/11): چرا زبان نرم افزار ما انگلیسی شده است؟

کادر زرد رنگ زیر بخش متغیر ها در برنامه ویراستار

در این کادر اطلاعات مختصری از متغیّری که در حالت انتخاب قرار دارد نمایش داده شده است و ابزارهای "درج"، "حذف"، "ویرایش" و "تکثیر کردن" در اختیار قرار گرفته‌اند که در ادامه هر کدام را به تفصیل شرح خواهیم داد.

درج: با کلیک بر روی ابزار "درج" کادری برای وارد کردن نام و متن، متغیّر متنی نمایان می‌گردد که با تنظیم و تأیید (OK کردن) آن می‌توانید یک متغیّر متنی جدید ایجاد نمایید.

حذف: با کمک این ابزار می‌توانید متغیّر متنی انتخاب شده را حذف نمایید، البته اگر در هیچ اکشنی استفاده نشده باشد.

ویرایش: با کلیک بر ابزار "ویرایش" کادر مربوط به ویرایش متغیّر متنی پدیدار می‌شود که نمونه آن را در ابتدای این بخش نشان داده‌ایم.

تکثیر کردن: با کمک این ابزار می‌توانید یک نمونۀ همسان از متغیّری که انتخاب شده است بسازید.مقالات مرتبط

متغیّرهای Text (متغیرهای متنی) در برنامه ویراستار
متغیّرهای Numeric (متغیرهای عددی) در برنامه ویراستار
متغیرهای Window & Control در برنامه ویراستار
متغیرهای Special Folder در برنامه ویراستار
متغیرهای Web در برنامه ویراستار