لیست آخرین به روز رسانی های ربات افزایش فالوور اینستاگرام

لیست تغییرات ربات افزایش فالوور اینستاگرام

nothing matter

21 مرداد
1401

نسخه 10.8

ویژگی های جدید

آپدیت نرم افزار اجرا کننده کاربر مجازی به نسخه ی 8.4.0.0

تغییر الگوریتم "ماکروی لایک و کامنت تایم لاین" براساس پردازش تصویر

اضافه شدن قابلیت انتخاب دسته بندی Top posts و Most recent به "ماکروی لایک و کامنت هشتگ"

اصلاحات

برطرف کردن مشکل فالو نزدن ماکروهای زیر براساس آپدیت پلتفرم اینستاگرام:

ماکروی فالو کردن فالورهای پیج هدف

ماکروی فالو کردن فالوینگ های پیج هدف

ماکروی فالو کردن لایک کنندگان پیج هدف

برطرف کردن مشکل منشن در "ماکروی معماری اکسپلور" و "ماکروی لایک و کامنت هشتگ"

بهبود الگوریتم "ماکروی معماری اکسپلور"

بهبود گزارش دهی برخی از ماکروها

افزودن قابلیت چک کردن آپدیت ربات ها در هر بار اجرا

nothing matter

11 تیر
1401

نسخه 10.3

اصلاحات

هماهنگی تمامی ماکروها با آپدیت جدید اینستاگرام از جلمه رباتهای پر طرفدار

ماکروی لایک و کامنت هشتگ

ماکروی معماری اکسپلور

ماکروی فالو کردن فالورهای پیج هدف

ماکروی فالو کردن فالوینگ های پیج هدف

ماکروی لایک کننده های یک پست

و سایر ماکروهایی داخل پکیج

ارتقاء برنامه اجراکننده به ورژن 8.3.9.5

nothing matter

28 دی
1400

نسخه 9.0

اصلاحات

بهبود الگوریتم تمامی ماکروی های استخراج کننده اطلاعات و تغییر نام آنها از ماکرو به ربات

بهبود گزارش دهی برخی از ماکروها

بهبود الگوریتم تمامی ربات های استخراج کننده اطلاعات

nothing matter

20 دی
1400

نسخه 8.9

اصلاحات

بروزرسانی و هماهنگی ماکروهای زیر با آپدیت جدید اینستاگرام

ماکروی "ماکروی فالو کردن لایک کنندگان پیج هدف"

ماکروی "ماکروی فالو کردن فالورهای پیج هدف"

ماکروی "ماکروی فالو کردن فالوینگ های پیج هدف"

ماکروی "ماکروی حذف فالور فیک"

بروزرسانی و هماهنگی تمامی ماکروهای با تغییرات ویندوز 7

بهبود گزارش دهی ماکروی "ماکروی آنفالو و آنریکوست با بررسی تاریخ"

بهبود الگوریتم تمامی ماکروی های استخراج کننده اطلاعات

رفع مشکل کپچر بیوگرافی و آواتار در ماکروی تشخیص فیک

به روز رسانی کروم درایورهای ربات با آخرین تکنولوژی شبیه سازی

به روز رسانی برنامه های اجراکننده به ورژن 8.3.1.2

nothing matter

20 دی
1400

نسخه 8.8

اصلاحات

بروزرسانی و هماهنگی ماکروهای زیر با آپدیت جدید اینستاگرام

ماکروی "ماکروی فالو کردن لایک کنندگان پیج هدف"

ماکروی "ماکروی فالو کردن فالورهای پیج هدف"

ماکروی "ماکروی فالو کردن فالوینگ های پیج هدف"

ماکروی "ماکروی حذف فالور فیک"

بروزرسانی و هماهنگی تمامی ماکروهای با تغییرات ویندوز 7

بهبود گزارش دهی ماکروی "ماکروی آنفالو و آنریکوست با بررسی تاریخ"

بهبود الگوریتم تمامی ماکروی های استخراج کننده اطلاعات

رفع مشکل کپچر بیوگرافی و آواتار در ماکروی تشخیص فیک

به روز رسانی کروم درایورهای ربات با آخرین تکنولوژی شبیه سازی

به روز رسانی برنامه های اجراکننده به ورژن 8.3.1.2

nothing matter

17 آبان
1400

نسخه 8.7

اصلاحات

بروزرسانی و هماهنگی ماکروهای زیر با آپدیت جدید اینستاگرام

ماکروی " ماکروی معماری اکسپلور"

ماکروی " ماکروی لایک و کامنت هشتگ"

ماکروی "ماکروی فالو کردن لایک کنندگان پیج هدف"

به روز رسانی برنامه های اجراکننده به ورژن 8.3.0.1

nothing matter

08 آبان
1400

نسخه 8.6

اصلاحات

بروزرسانی و هماهنگی ماکروهای زیر با آپدیت جدید اینستاگرام و حل مشکل سرچ در اینستاگرام

ماکروی " ماکروی معماری اکسپلور"

ماکروی " ماکروی لایک و کامنت هشتگ"

ماکروی " ماکروی فالو کردن فالورهای پیج هدف"

ماکروی " ماکروی فالو کردن فالوینگ های پیج هدف"

ماکروی " ماکروی فالو کردن لایک کنندگان پیج هدف"

ماکروی " ماکروی مخصوص گروه های حمایتی"

به روز رسانی برنامه های اجراکننده به ورژن 8.2.9.0

nothing matter

02 مهر
1400

نسخه 8.3

ویژگی های جدید

اضافه شدن ماکروی پر طرفدار "حذف فالور فیک"

اضافه شدن ماکروی تشخیص آی دی های فیک به مجموع ربات های استخراج کننده

اضافه شدن ماکروی کار بر روی گروه های حمایتی با نام "ماکروی مخصوص گروه های حمایتی"

اضافه شدن ربات دانلود از اینستاگرام

اضافه شدن ماکروی پردازش تصویر اینستاگرام

اصلاحات

بروزرسانی و هماهنگی ماکروهای زیر با آپدیت جدید اینستاگرام

ماکروی " ماکروی لایک و کامنت تایم لاین"

ماکروی " ماکروی لایک و کامنت هشتگ"

بروزرسانی درایور کار با کروم

بهبود الگوریتم ماکروهای "استخراج کننده"

به روز رسانی برنامه های اجراکننده به ورژن 8.2.7.3

nothing matter

22 تیر
1400

نسخه 7.7

اصلاحات

بروزرسانی و هماهنگی ماکروهای زیر با آپدیت جدید اینستاگرام ماکروی " ماکروی ارسال دایرکت"

ماکروی " ماکروی ارسال دایرکت - فروارد پست "

بهبود الگوریتم ماکروهای "استخراج کننده" در کار بار اکسل

به روز رسانی برنامه های اجراکننده به ورژن 8.2.5.4

nothing matter

20 تیر
1400

نسخه 7.6

اصلاحات

بروزرسانی و هماهنگی ماکروهای زیر با آپدیت جدید اینستاگرام

ماکروی " لایک و کامنت تایم لاین"

ماکروی " معماری اکسپلور"

ماکروی "لایک و کامنت هشتگ"

ماکروی "چک کردن استوری و اکسپلور"

بروزرسانی و هماهنگی ماکروهای "استخراج کننده" با آپدیت های جدید ویندوز و مرورگر

nothing matter

09 تیر
1400

نسخه 7.5

ویژگی های جدید

اضافه شدن قواعد ارسال دایرکت به آموزش های ربات

اضافه شدن عکس های مربوط الگوریتم های پردازش تصویر برای ویندوز های 7 و vpsها

انتقال ماکرو استخراج کننده بر بستر مرورگر کروم

اضافه شدن الگوریتم های تصحیح خطا در هنگام ورود تنظیمات و آی دی های

اضافه شدن نمونه اکسل های آماده برای ارسال دایرکت

اصلاحات

بهبود الگوریتم های ماکروی " لایک و کامنت تایم لاین"

بهبود الگوریتم های ماکروی " معماری اکسپلور"

بهبود الگوریتم های چک در تعویض اکانت برای ماکروی " سویچ اکانت"

بروزرسانی ماکروی:

"ارسال دایرکت با ایجاد گروه"

"ورود به اکانت"

" خروج از اکانت"

بروزرسانی و هماهنگی ماکروهای "استخراج کننده" با آپدیت های جدید ویندوز و مرورگر

به روز رسانی برنامه های اجراکننده به ورژن 8.2.5.1

nothing matter

21 فروردین
1400

نسخه 7.0

ویژگی های جدید

اضافه شدن ماکروی پرطرفدار "معماری اکسپلور"

اضافه شدن ماکروی "ارسال دایرکت گروهی"

اضافه شدن ماکروی پرکاربرد "سوئیچ اکانت"

اصلاحات

تغیر مبنای ماکروی "لایک و کامنت هشتگ" از تعداد کامنت به پیمایش پست

بروزرسانی و بهبود کلیه آموزش های داخل بسته

هماهنگی بیشتر ماکروهای "استخراج کننده" با فایرفاکس های 32 بیت

به روز رسانی برنامه های اجراکننده به ورژن 8.2.4.5

nothing matter

21 بهمن
1399

نسخه 6.8

ویژگی های جدید

اضافه شدن ماکروی پرطرفدار " ارسال دایرکت - فروارد پست"

اصلاحات

هماهنگ سازی ماکروهای:

"فالو کردن لایک کنندگان پیج هدف"

"فالو کردن فالوینگ های پیج هدف"

"فالو کردن فالورهای پیج هدف"

"لایک و کامنت هشتگ" با آپدیت های جدید اینستاگرام و فایرفاکس

بهبود الگوریتم های کار با مرورگر فایرفاکس در ماکروهای بدون ماوس

به روز رسانی برنامه های اجراکننده به ورژن 8.2.3.7

nothing matter

08 اذر
1399

نسخه 6.7

ویژگی های جدید

پیاده سازی مجموعه ماکروهای بدون ماوس بر پایه مرورگر فایرفاکس

اصلاحات

بهبود گزارش گیری در ماکروی ارسال دایرکت

اپدیت ماکروی آنفالو بدون بررسی

آپدیت و بهبود فایل های راهنما در بسته

بروزرسانی برنامه اجراکننده کاربر مجازی به آخرین ورژن

nothing matter

03 مهر
1399

نسخه 6.6

اصلاحات

هماهنگ سازی ماکروهای زیر با آخرین آپدیت اینستاگرام :

"ماکروی فالو کردن پیشنهادهای اینستاگرام"

"ماکروی فالو کردن فالورهای پیج هدف"

"ماکروی فالو کردن فالوینگ های پیج هدف"

"ماکروی فالو کردن لایک کنندگان پیج هدف"

"ماکروی لایک و کامنت هشتگ"

رفع مشکل "ماکروی ورود به اکانت"

جهت دهی "ماکروی لایک و کامنت هشتک" به سمت هشتگ های اخیر به جای هشتگ های برتر

بروزرسانی برنامه اجراکننده کاربر مجازی به ورژن 8.2

nothing matter

27 مهر
1399

نسخه 6.5

اصلاحات

هماهنگ سازی ماکروهای زیر با آخرین آپدیت اینستاگرام :

"ماکروی فالو کردن پیشنهادهای اینستاگرام"

"ماکروی فالو کردن فالورهای پیج هدف"

"ماکروی فالو کردن فالوینگ های پیج هدف"

"ماکروی فالو کردن لایک کنندگان پیج هدف"

"ماکروی لایک و کامنت هشتگ"

nothing matter

18 شهریور
1399

نسخه 6.4

ویژگی های جدید

اضافه شدن ماکروی "استخراج لایک کننده های یک پست" به مجموعه ماکروهای بدون ماوس

اضافه شدن راهنمای اختصاصی برای هر ماکرو به طور جداگانه

اضافه شدن قابلیت تشخیص و زدن دکمه فالوبک به ماکروها

اصلاحات

بهبود الگوریتم ساخت اکسل در همه ماکروها

بهبود الگوریتم منشن گذاری در ماکروی "لایک و کامنت هشتگ"

بهبود الگوریتم ماکروی "استخراج فالورهای پیج هدف" در استخراج تعداد دقیق آی دی های درخواستی

بهبود الگوریتم ماکروی "استخراج فالووینگ های پیج هدف" در استخراج تعداد دقیق آی دی های درخواستی

بهبود الگوریتم ماکروی "چک استوری انبوه"

هماهنگ سازی ماکروی "استخراج بایو آی دی ها" با آپدیت های جدید اینستاگرام و فایرفاکس

به روز رسانی برنامه های اجراکننده به ورژن 8.1.9.7

nothing matter

04 تیر
1399

نسخه 6.3

اصلاحات

رفع مشکل کندی برخی ماکروها

هماهنگی ماکروهای بدون ماوس با آخرین بروزرسانی مرورگر کروم

nothing matter

22 خرداد
1399

نسخه 6.2

اصلاحات

هماهنگی ماکروی "فالو کردن فالورهای پیج هدف" با آپدیت جدید اینستاگرام

هماهنگی ماکروی "فالو کردن فالوینگ های پیج هدف" با آپدیت جدید اینستاگرام

بهبود الگوریتم ماکروی "چک کردن استوری و اکسپلور" در تشخیص لایو از استوری و خروج از لایو

هماهنگ سازی ماکروی "آنفالو بدون بررسی" با آپدیت‌های جدید اینستاگرام و فایرفاکس

به روز رسانی برنامه های اجراکننده به ورژن 8.1.8.8

nothing matter

31 اردیبهشت
1399

نسخه 6.0

ویژگی های جدید

اضافه شدن ماکروی "استخراج کامنت گزارهای یک پست" به مجموعه ماکروهای بدون ماوس

اضافه شدن قابلیت افزودن کارکترهای ایموجی به متن پیام ها

اصلاحات

افزایش بازدهی و کاهش اسکرول های ماکروی "فالو کردن لایک کنندگان پیج هدف"

بهبود الگوریتم ماکروی "فالو کردن لایک کنندگان پیج هدف" در پیدا کردن پست هایی که داری لایک هستند

بهبود الگوریتم ماکروی "ارسال دایرکت" در تشخیص ای دی های اشتباه و گذر از آنها

هماهنگ سازی ماکروی "آنفالو و آنریکوست با بررسی تاریخ" با آپدیت‌های جدید اینستاگرام و فایرفاکس

به روز رسانی برنامه های اجراکننده به ورژن 8.1.8.0

nothing matter

26 فروردین
1399

نسخه 5.9

ویژگی های جدید

اضافه شدن ماکروی پر طرفدار "ارسال به دایرکت"

اصلاحات

اضافه شدن قابلیت ساخت اکسل های گزارشی در پوشه "لیست کارها و گزارشات" در صورت عدم وجود

هماهنگ سازی ماکروی "ماکروی لایک و کامنت تایم لاین" با آپدیت‌های جدید اینستاگرام و فایرفاکس

هماهنگ سازی ماکروی "ماکروی لایک و کامنت هشتگ" با آپدیت‌های جدید اینستاگرام و فایرفاکس

به روز رسانی برنامه های اجراکننده

nothing matter

17 اسفند
1398

نسخه 5.7

اصلاحات

هماهنگ سازی "ماکروی چک کردن استوری و اکسپلور" با آپدیت‌های جدید اینستاگرام فایرفاکس

هماهنگ سازی "ماکروی آنفالو بدون بررسی" با آپدیت‌های جدید اینستاگرام و فایرفاکس

هماهنگ سازی "ماکروی ورود به اکانت" با آپدیت‌های جدید اینستاگرام و فایرفاکس

به روز رسانی برنامه های اجرا کننده

nothing matter

13 اسفند
1398

نسخه 5.6

اصلاحات

هماهنگ سازی "ماکروی چک کردن استوری و اکسپلور" با آپدیت‌های جدید اینستاگرام و فایرفاکس

هماهنگ سازی "ماکروی آنفالو بدون بررسی" با آپدیت‌های جدید اینستاگرام و فایرفاکس

هماهنگ سازی "ماکروی خروج از اکانت" با آپدیت‌های جدید اینستاگرام و فایرفاکس

به روز رسانی برنامه های اجرا کننده

nothing matter

04 اسفند
1398

نسخه 5.5

ویژگی های جدید

اضافه شدن قابلیت تنظیم تعداد برای ماکروهای "چک استوری انبوه" و "استخراج بایو آی دی ها"

اضافه شدن تشخیص و اجرای فایل های اکسل در صورت نصب نبودن برنامه آفیس به صورت خودکار

اصلاحات

هماهنگ سازی ماکروی "لایک و کامنت هشتگ" با آپدیت‌های جدید اینستاگرام و فایرفاکس

هماهنگ سازی ماکروی "ماکروی آنفالو بدون بررسی" با آپدیت‌های جدید اینستاگرام و فایرفاکس

اصلاح اسامی ماکروها در فایل های اکسل نمونه برای چرخه ساز

به روز رسانی برنامه های اجراکننده

nothing matter

27 بهمن
1398

نسخه 5.4

ویژگی های جدید

اضافه شدن ماکرو های بدون استفاده ار ماوس

اضافه شدن "ماکروی استخراج فالورهای پیج هدف" بدون استفاده از ماوس

اضافه شدن "ماکروی استخراج فالویینگ های پیج هدف" بدون استفاده از ماوس

اضافه شدن "ماکروی چک استوری انبوه" بدون استفاده از ماوس

اضافه شدن "ماکروی استخراج بایو آی دی ها" بدون استفاده از ماوس

اصلاحات

بهبود عملکرد ماکروی "فالو کردن فالورهای پیج هدف"

بهبود عملکرد ماکروی "فالو کردن فالویینگ های پیج هدف"

nothing matter

10 بهمن
1398

نسخه 5.2

ویژگی های جدید

اضافه شدن ماکروی "ماکروی ورود به اکانت"

اضافه شدن "ماکروی خروج از اکانت"

اصلاحات

رفع باگ اسکرول کردن ماکروی "لایک و کامنت تایم لاین"

رفع مشکل ماکروی "لایک و کامنت هشتک"

هماهنگی ماکروها با اپدیت جدید فایرفاکس

nothing matter

22 دی
1398

نسخه 5.0

ویژگی های جدید

اضافه شدن "ماکروی آنریکوست بدون بررسی"

اضافه شدن "ماکروی آنفالو بدون بررسی"

اضافه شدن "ماکروی چک کردن استوری پیج ها"

اصلاحات

هماهنگی سرعت ماکروی "آنفالو و آنریکوست سریع" با قوانین جدید اینستاگرام

هماهنگی سرعت ماکروی "آنفالو و آنریکوست بدون بررسی" با قوانین جدید اینستاگرام

افزایش بازه زمانی هر ماکرو از 25 دقیقه به 35 دقیقه

هماهنگی همه ماکروها با اپدیت جدید فایرفاکس

بروزرسانی فایل های نمونه چرخه ساز

بهبود ماکروی "فالو کردن فالورهای پیج هدف" و فالوینگ های پیج هدف

nothing matter

20 اذر
1398

نسخه 4.8

ویژگی های جدید

اضافه شدن ماکروی "استخراج فالورهای پیج هدف"

اضافه شدن ماکروی "استخراج فالوینگ های پیج هدف"

اصلاحات

افزایش سرعت ماکروی "آنفالو و آنریکوست سریع"

افزایش سرعت ماکروی "آنفالو و آنریکوست بدون بررسی"

بهبود عملکرد اکسل در ربات چرخه ساز

nothing matter

12 اذر
1398

نسخه 4.5

ویژگی های جدید

اضافه شدن بلک لیست پست ها به ماکروی "فالو کردن لایک کنندگان پیج هدف"

اصلاحات

افزایش سرعت اکسل در ربات چرخه ساز

هماهنگ سازی ربات ها با آپدیت جدید فایرفاکس

بهبود عملکرد ربات ها روی سرور های مجازی

nothing matter

03 اذر
1398

نسخه 4.3

ویژگی های جدید

اضافه شدن ماکروی جدید "فالو کردن لایک کنندگان پیج هدف"

اضافه شدن مدیریت خطاهای احتمالی به ماکروی چرخه ساز

اضافه شدن فرجه زمانی اجرا برای هر ماکرو به ماکروی چرخه ساز، هر ماکرو به صورت پیش فرض 25 دقیقه برای انجام امور موحله زمان خواهد داشت

اصلاحات

بهبود برنامه نویسی کار با اکسل

افزایش سرعت ربات ها

ایجاد پوشه جدید "لیست کارها و گزارشات" برای گردآوری تمامی گزارشات در یک پوشه

هماهنگی بیشتر ربات با نسخه‌های جدید فایرفاکس

nothing matter

17 آبان
1398

نسخه 3.7

اصلاحات

بهبود عملکرد ربات های "فالو کردن فالورهای پیج هدف" و "فالو کردن فالوینگ های پیج هدف"

بهبود عملکرد و گزارشات ربات " لایک و کامنت هشتگ"

nothing matter

15 آبان
1398

نسخه 3.5

ویژگی های جدید

آپشنال کردن امکان فالو پست گذاران در ماکروی لایک و کامنت هشتگ

اصلاحات

هماهنگی بیشتر ربات با نسخه‌های جدید فایرفاکس

رفع بعضی خطاها در ماکروهای " لایک و کامنت تایم لاین " و " لایک و کامنت هشتگ " که در بعضی سیستم ها به وجود می‌آمد

رفع مشکل اسکرول طولانی مدت در ماکروی فالو کردن فالوورهای پیج هدف و فالو کردن فالویینگ‌های پیج هدف

nothing matter

09 آبان
1398

نسخه 3.4

ویژگی های جدید

اضافه شدن ماکروی آنفالو سریع

اضافه شدن لیست سیاه فالو شده ها به ماکروهای مختلف

ثبت تمامی آی دی های فالو شده توسط ربات در لیست فالوهای ربات

نمایش لحظه ای میزان زمان باقی مانده از استراحت ربات در برنامه اجراکننده

اضافه شدن پوشه نمونه های آماده تنظیمات چرخه ساز

اضافه شدن ماکروی آنفالو بدون بررسی

اضافه شدن ماکوری آنریکویست بدون بررسی

اصلاحات

دقیق تر شدن زمان استراحت ها

بهتر شدن گزارشات

رفع اشکلات جزی ربات فالو کردن فالورهای پیج هدف

رفع اشکلات جزی ربات فالو کردن فالوینگ های پیج هدف

بهبود برنامه نویسی کار با فایل اکسل

nothing matter

03 مرداد
1398

نسخه 2.0

اصلاحات

هماهنگ سازی ربات با نسخه جدید مرورگر کروم ( نسخه 74)

nothing matter

25 خرداد
1398

نسخه 1.9

اصلاحات

هماهنگی با قوانین زمانی اینستاگرام

nothing matter

22 اسفند
1397

نسخه 1.7

اصلاحات

باگ‌های جزئی که در لاگین کردن وجود داشت حل شده و سرعت و دقت لاگین افزایش یافته است

گزارشات خروجی ربات در صفحه Cmd دقیق تر و بهتر شده است

امکان بسیار کاربردی؛ تکرار نکردن فرایندهای (از قبل) انجام شده، در دسترس قرار گرفته است که میتواند آن را در فایل اکسل تنظیم نمایید تا عملیاتی که ربات یک بار انجام داد در دفعات بعدی تکرار نکند (این مورد هر سه فرایند لایک زدن، کامنت گذاشتن و فالو کردن را پشتیبانی کرده و بعنوان مثال اگر یکبار برای یک پستی کامنت گذاشت در دفعات دیگر کامنت نخواهد گذاشت!)

nothing matter

18 بهمن
1397

نسخه 1.6

اصلاحات

تمامی باگ‌ها و مشکلاتی که پس از آپدیت‌های اخیر اینستاگرام بوجود آمده بود رفع شده‌اند

زمان‌بندی ربات برای کسب نتیجه بیشتر و سریع تر بهینه شده است

انتخاب‌های جدیدی در فایل تنظیمات گنجانده شده است برای فیلترینگ بهتر و موثرتر

nothing matter

30 دی
1397

نسخه 1.5

اصلاحات

موارد جدیدی به فایل پی‌دی‌اف "نکات مهم برای استفاده از ربات" اضافه شده است توصیه می‌کنیم حتما تمام نکات را یک بار دیگر مطالعه نموده و سپس اقدام به استفاده از نسخه جدید نمایید

امکان استفاده از پراکسی دارای رمز و بدون رمز فراهم شده است

امکان قرار دادن یکسری از یوزرها در لیست سیاه فراهم شده است برای اینکه ربات به آنها کاری نداشته باشد و برایشان لایک نـزند، کامنت نـگذارد و...

انتخاب‌های جدیدی برای تنظیمات مرتبط با جذب مشتریان تعبیه شده است‌ امکانات جدید در فایل اکسل تنظیمات (به زبان فارسی) قابل رویت می‌باشند

گزارشات تمام عملکردهای ربات در یک پوشه مخصوص در دسترس قرار گرفته است

nothing matter

23 اذر
1397

نسخه 1.4

اصلاحات

مشکلات کوچکی در هسته ربات حل شده است

nothing matter

22 اذر
1397

نسخه 1.3

اصلاحات

بروزرسانی کوچکی برای رفع مشکل فیلترینگ‌های پیش فرض در این بسته انجام شد تا بازدهی آن ‌را افزایش دهد

nothing matter

07 اذر
1397

نسخه 1.2

اصلاحات

افراد بدون عکس پروفایل را نادیده می‌گیرد

افرادی که پیج بیزینس دارند را نادیده می گیرد

افرادی که زیر 30 فالوور یا بالای 4500 فالوور دارند را نادیده می‌گیرد

افرادی که زیر 50 فالووینگ دارند را نادیده می گیرد

پست‌هایی که زیر 10 لایک یا بالای 1000 لایک دارند را نادیده می‌گیرد

پست‌هایی که بیشتر از 200 کامنت دارند را نادیده می گیرد

nothing matter

20 خرداد
1397

نسخه 1.1

اصلاحات

اولین نسخه منتشر شده

اشتراک گذاری این صفحه

امتیاز این صفحه از نگاه کاربران

 
support ثبت نظر
نام * ایمیل * متن * ارسال
چت و تماس با ما... چت و تماس با ما...
%MSGREPLY%
%replyName%
%MSGTEXT% %MSGOPZ%
%MSGREPLY%
%replyName%
%MSGTEXT%