در صفحات آنلاینی که به ازای هر کلیک (بر روی گزینه های خاص) پاداش یا امتیاز می دهند، می توان از ربات نرم افزاری کاربر مجازی کمک گرفت تا به دفعات دلخواه بر روی گزینه های مورد نیاز کلیک کند. همچنین کاربر مجازی می تواند در زمان های خاصی کلیک های مورد نظر شما را حتی اگر حضور نداشته باشید به جایتان انجام دهد که این ویژگی در بازی های آنلاین نیز می تواند بسیار مفید واقع شود

در مثال های زیر به شما نشان خواهیم داد چگونه از نرم افزار کاربر مجازی در جهت انجام کلیک های خودکار و زمان بندی شده (در  بازی های آنلاین) استفاده نمایید

مثال یک: خودکارسازی مراحل ارتقاء و کسب امتیاز در بازی عصر پادشاهان

در این مثال می خواهیم به کمک نرم افزار کاربر مجازی تعدادی از مراحل امتیاز گرفتن و پیشرفت در بازی پر طرفدار عصر پادشاهان را خودکارسازی نماییم. قصد داریم ربات کاربر مجازی را طوری تنظیم نماییم که در زمان های مورد نظر ما (که حتی ممکن است ساعاتی از نیمه شب باشد) بر روی برخی از آیتم های این باز ی کلیک های خودکار انجام دهد.