فیلم های آموزشی

خودکارسازی نصب

  خودکارسازی نصب و پیکره بندی Firebird   کاربر مجازی - خودکارسازی و پیکره بندی بانک اطلاعاتی فایر برد
 
 • آموزش نحوه ضبط دستورات ماوس و کیبورد
 • آموزش نحوه ذخیره دستورات ضبط شده در قالب فایل ماکرو
 • آموزش نحوه کار با فایل ماکرو
 • آموزش نحوه استفاده از برنامه ویراستار برای اضافه کردن اکشن (open program/file)
 • آموزش یک روش برای اجرای اتوماتیک فایل ماکرو
 

خودکارسازی کسب امتیاز

 خودکارسازی مراحل ارتقاء و کسب امتیاز در بازی   ربات نرم افزاری بازی های اینترنتی
 
 • آموزش نحوه ضبط دستورات ماوس و کیبورد
 • آموزش نحوه ذخیره دستورات ضبط شده در قالب فایل ماکرو
 • آموزش نحوه کار با فایل ماکرو
 • آموزش یک روش برای اجرای اتوماتیک فایل ماکرو
 • آموزش نحوه زمانبندی ماکرو برای اجرا در زمان مورد نیاز

خودکارسازی نصب

 خودکار سازی نصب بازی Counter Strike  کاربر مجازی - خودکاری سازی نصب بازی کانتر استریک
 
 • آموزش نحوه ضبط دستورات ماوس و کیبورد
 • آموزش نحوه ضبط دستور Get text در نرم افزار ضبط کننده
 • آموزش نحوه ذخیره دستورات ضبط شده در قالب فایل ماکرو
 • آموزش نحوه کار با فایل ماکرو
 • آموزش نحوه استفاده و تغییر نام متغییرهای متنی در نرم افزار ویراستار
 • آموزش کاربرد و نحوه استفاده از دستور copy file
 • آموزش نحوه استفاده از برنامه ویراستار برای اضافه کردن اکشن (open program/file)
 • آموزش نحوه فراخوانی فایل در مبدا و مقصد به کمک متغییرهای از پیش تعریف شده در برنامه ویراستار
 • آموزش یک روش برای اجرای اتوماتیک فایل ماکرو
 
 
 

سطح متوسط

خودکارسازی تست نرم افزارها

 خودکارسازی فرآیند تست یک نرم افزار مسیریاب  کاربر مجازی - خودکاری سازی کمک در تست نرم افزار
 
 • آموزش نحوه ضبط دستور Set text در برنامه ضبط کننده
 • آموزش نحوه ضبط دستور Check control status text در برنامه ضبط کننده
 • آموزش نحوه ایجاد و استفاده از متغییرهای عددی
 • آموزش نحوه استفاده از اکشن Number to text
 • آموزش نحوه استفاده از دستور Set text در برنامه ویراستار
 • آموزش نحوه استفاده از دستور Check control status text در برنامه ویراستار
 • آموزش کاربرد و نحوه استفاده از دستور Change Text
 • آموزش کاربرد و نحوه استفاده از دستور Check Number
 • آموزش کاربرد و نحوه استفاده از دستور Increase Number
 • آموزش یکی از روش های ایجاد حلقه تکرار به کمک دستور Check Number و Increase Number
 • آموزش نحوه استفاده و تغییر نام متغییرهای متنی در برنامه ویراستار
 • آموزش نحوه استفاده از برنامه ویراستار برای اضافه کردن اکشن (open program/file)
 • آموزش نحوه فراخوانی فایل در مبدا و مقصد به کمک متغییرهای از پیش تعریف شده در برنامه ویراستار