مثال یک: خودکارسازی مراحل ارتقاء و کسب امتیاز در بازی عصر پادشاهان

در این مثال می خواهیم به کمک نرم افزار کاربر مجازی تعدادی از مراحل امتیاز گرفتن و پیشرفت در بازی پر طرفدار عصر پادشاهان را خودکارسازی نماییم. قصد داریم ربات کاربر مجازی را طوری تنظیم نماییم که در زمان های مورد نظر ما (که حتی ممکن است ساعاتی از نیمه شب باشد) بر روی برخی از آیتم های این باز ی کلیک های خودکار انجام دهد.

 

 

نظرات

برای درج نظر نیاز به ثبت نام نیست

درج نظر