لیست تغییرات ربات اینستاگرام کاربر مجازی

نسخه 6.6 (1399/07/03)

اصلاحات

هماهنگ سازی ماکروهای زیر با آخرین آپدیت اینستاگرام :

"ماکروی فالو کردن پیشنهادهای اینستاگرام"

"ماکروی فالو کردن فالورهای پیج هدف"

"ماکروی فالو کردن فالوینگ های پیج هدف"

"ماکروی فالو کردن لایک کنندگان پیج هدف"

"ماکروی لایک و کامنت هشتگ"

رفع مشکل "ماکروی ورود به اکانت"

جهت دهی "ماکروی لایک و کامنت هشتک" به سمت هشتگ های اخیر به جای هشتگ های برتر

بروزرسانی برنامه اجراکننده کاربر مجازی به ورژن 8.2

نسخه 6.5 (1399/06/27)

اصلاحات

هماهنگ سازی ماکروهای زیر با آخرین آپدیت اینستاگرام :

"ماکروی فالو کردن پیشنهادهای اینستاگرام"

"ماکروی فالو کردن فالورهای پیج هدف"

"ماکروی فالو کردن فالوینگ های پیج هدف"

"ماکروی فالو کردن لایک کنندگان پیج هدف"

"ماکروی لایک و کامنت هشتگ"

نسخه 6.4 (1399/06/18)

ویژگی های جدید

اضافه شدن ماکروی "استخراج لایک کننده های یک پست" به مجموعه ماکروهای بدون ماوس

اضافه شدن راهنمای اختصاصی برای هر ماکرو به طور جداگانه

اضافه شدن قابلیت تشخیص و زدن دکمه فالوبک به ماکروها

اصلاحات

بهبود الگوریتم ساخت اکسل در همه ماکروها

بهبود الگوریتم منشن گذاری در ماکروی "لایک و کامنت هشتگ"

بهبود الگوریتم ماکروی "استخراج فالورهای پیج هدف" در استخراج تعداد دقیق آی دی های درخواستی

بهبود الگوریتم ماکروی "استخراج فالووینگ های پیج هدف" در استخراج تعداد دقیق آی دی های درخواستی

بهبود الگوریتم ماکروی "چک استوری انبوه"

هماهنگ سازی ماکروی "استخراج بایو آی دی ها" با آپدیت های جدید اینستاگرام و فایرفاکس

به روز رسانی برنامه های اجراکننده به ورژن 8.1.9.7

نسخه 6.3 (1399/04/04)

اصلاحات

رفع مشکل کندی برخی ماکروها

هماهنگی ماکروهای بدون ماوس با آخرین بروزرسانی مرورگر کروم

نسخه 6.2 (1399/03/22)

اصلاحات

هماهنگی ماکروی "فالو کردن فالورهای پیج هدف" با آپدیت جدید اینستاگرام

هماهنگی ماکروی "فالو کردن فالوینگ های پیج هدف" با آپدیت جدید اینستاگرام

بهبود الگوریتم ماکروی "چک کردن استوری و اکسپلور" در تشخیص لایو از استوری و خروج از لایو

هماهنگ سازی ماکروی "آنفالو بدون بررسی" با آپدیت‌های جدید اینستاگرام و فایرفاکس

به روز رسانی برنامه های اجراکننده به ورژن 8.1.8.8

نسخه 6.0 (1399/02/31)

ویژگی های جدید

اضافه شدن ماکروی "استخراج کامنت گزارهای یک پست" به مجموعه ماکروهای بدون ماوس

اضافه شدن قابلیت افزودن کارکترهای ایموجی به متن پیام ها

اصلاحات

افزایش بازدهی و کاهش اسکرول های ماکروی "فالو کردن لایک کنندگان پیج هدف"

بهبود الگوریتم ماکروی "فالو کردن لایک کنندگان پیج هدف" در پیدا کردن پست هایی که داری لایک هستند

بهبود الگوریتم ماکروی "ارسال دایرکت" در تشخیص ای دی های اشتباه و گذر از آنها

هماهنگ سازی ماکروی "آنفالو و آنریکوست با بررسی تاریخ" با آپدیت‌های جدید اینستاگرام و فایرفاکس

به روز رسانی برنامه های اجراکننده به ورژن 8.1.8.0

نسخه 5.9 (1399/01/26)

ویژگی های جدید

اضافه شدن ماکروی پر طرفدار "ارسال به دایرکت"

اصلاحات

اضافه شدن قابلیت ساخت اکسل های گزارشی در پوشه "لیست کارها و گزارشات" در صورت عدم وجود

هماهنگ سازی ماکروی "ماکروی لایک و کامنت تایم لاین" با آپدیت‌های جدید اینستاگرام و فایرفاکس

هماهنگ سازی ماکروی "ماکروی لایک و کامنت هشتگ" با آپدیت‌های جدید اینستاگرام و فایرفاکس

به روز رسانی برنامه های اجراکننده

نسخه 5.7 (1398/12/17)

اصلاحات

هماهنگ سازی "ماکروی چک کردن استوری و اکسپلور" با آپدیت‌های جدید اینستاگرام فایرفاکس

هماهنگ سازی "ماکروی آنفالو بدون بررسی" با آپدیت‌های جدید اینستاگرام و فایرفاکس

هماهنگ سازی "ماکروی ورود به اکانت" با آپدیت‌های جدید اینستاگرام و فایرفاکس

به روز رسانی برنامه های اجرا کننده

نسخه 5.6 (1398/12/13)

اصلاحات

هماهنگ سازی "ماکروی چک کردن استوری و اکسپلور" با آپدیت‌های جدید اینستاگرام و فایرفاکس

هماهنگ سازی "ماکروی آنفالو بدون بررسی" با آپدیت‌های جدید اینستاگرام و فایرفاکس

هماهنگ سازی "ماکروی خروج از اکانت" با آپدیت‌های جدید اینستاگرام و فایرفاکس

به روز رسانی برنامه های اجرا کننده

نسخه 5.5 (1398/12/04)

ویژگی های جدید

اضافه شدن قابلیت تنظیم تعداد برای ماکروهای "چک استوری انبوه" و "استخراج بایو آی دی ها"

اضافه شدن تشخیص و اجرای فایل های اکسل در صورت نصب نبودن برنامه آفیس به صورت خودکار

اصلاحات

هماهنگ سازی ماکروی "لایک و کامنت هشتگ" با آپدیت‌های جدید اینستاگرام و فایرفاکس

هماهنگ سازی ماکروی "ماکروی آنفالو بدون بررسی" با آپدیت‌های جدید اینستاگرام و فایرفاکس

اصلاح اسامی ماکروها در فایل های اکسل نمونه برای چرخه ساز

به روز رسانی برنامه های اجراکننده

نسخه 5.4 (1398/11/27)

ویژگی های جدید

اضافه شدن ماکرو های بدون استفاده ار ماوس

اضافه شدن "ماکروی استخراج فالورهای پیج هدف" بدون استفاده از ماوس

اضافه شدن "ماکروی استخراج فالویینگ های پیج هدف" بدون استفاده از ماوس

اضافه شدن "ماکروی چک استوری انبوه" بدون استفاده از ماوس

اضافه شدن "ماکروی استخراج بایو آی دی ها" بدون استفاده از ماوس

اصلاحات

بهبود عملکرد ماکروی "فالو کردن فالورهای پیج هدف"

بهبود عملکرد ماکروی "فالو کردن فالویینگ های پیج هدف"

نسخه 5.2 (1398/11/10)

ویژگی های جدید

اضافه شدن ماکروی "ماکروی ورود به اکانت"

اضافه شدن "ماکروی خروج از اکانت"

اصلاحات

رفع باگ اسکرول کردن ماکروی "لایک و کامنت تایم لاین"

رفع مشکل ماکروی "لایک و کامنت هشتک"

هماهنگی ماکروها با اپدیت جدید فایرفاکس

نسخه 5.0 (1398/10/22)

ویژگی های جدید

اضافه شدن "ماکروی آنریکوست بدون بررسی"

اضافه شدن "ماکروی آنفالو بدون بررسی"

اضافه شدن "ماکروی چک کردن استوری پیج ها"

اصلاحات

هماهنگی سرعت ماکروی "آنفالو و آنریکوست سریع" با قوانین جدید اینستاگرام

هماهنگی سرعت ماکروی "آنفالو و آنریکوست بدون بررسی" با قوانین جدید اینستاگرام

افزایش بازه زمانی هر ماکرو از 25 دقیقه به 35 دقیقه

هماهنگی همه ماکروها با اپدیت جدید فایرفاکس

بروزرسانی فایل های نمونه چرخه ساز

بهبود ماکروی "فالو کردن فالورهای پیج هدف" و فالوینگ های پیج هدف

نسخه 4.8 (1398/09/20)

ویژگی های جدید

اضافه شدن ماکروی "استخراج فالورهای پیج هدف"

اضافه شدن ماکروی "استخراج فالوینگ های پیج هدف"

اصلاحات

افزایش سرعت ماکروی "آنفالو و آنریکوست سریع"

افزایش سرعت ماکروی "آنفالو و آنریکوست بدون بررسی"

بهبود عملکرد اکسل در ربات چرخه ساز

نسخه 4.5 (1398/09/12)

ویژگی های جدید

اضافه شدن بلک لیست پست ها به ماکروی "فالو کردن لایک کنندگان پیج هدف"

اصلاحات

افزایش سرعت اکسل در ربات چرخه ساز

هماهنگ سازی ربات ها با آپدیت جدید فایرفاکس

بهبود عملکرد ربات ها روی سرور های مجازی

نسخه 4.3 (1398/09/03)

ویژگی های جدید

اضافه شدن ماکروی جدید "فالو کردن لایک کنندگان پیج هدف"

اضافه شدن مدیریت خطاهای احتمالی به ماکروی چرخه ساز

اضافه شدن فرجه زمانی اجرا برای هر ماکرو به ماکروی چرخه ساز، هر ماکرو به صورت پیش فرض 25 دقیقه برای انجام امور موحله زمان خواهد داشت

اصلاحات

بهبود برنامه نویسی کار با اکسل

افزایش سرعت ربات ها

ایجاد پوشه جدید "لیست کارها و گزارشات" برای گردآوری تمامی گزارشات در یک پوشه

هماهنگی بیشتر ربات با نسخه‌های جدید فایرفاکس

نسخه3.7 (1398/08/17)

اصلاحات

بهبود عملکرد ربات های "فالو کردن فالورهای پیج هدف" و "فالو کردن فالوینگ های پیج هدف"

بهبود عملکرد و گزارشات ربات " لایک و کامنت هشتگ"

نسخه 3.5 (1398/08/15)

ویژگی های جدید

آپشنال کردن امکان فالو پست گذاران در ماکروی لایک و کامنت هشتگ

اصلاحات

هماهنگی بیشتر ربات با نسخه‌های جدید فایرفاکس

رفع بعضی خطاها در ماکروهای " لایک و کامنت تایم لاین " و " لایک و کامنت هشتگ " که در بعضی سیستم ها به وجود می‌آمد

رفع مشکل اسکرول طولانی مدت در ماکروی فالو کردن فالوورهای پیج هدف و فالو کردن فالویینگ‌های پیج هدف

نسخه 3.4 (1398/08/09)

ویژگی های جدید

اضافه شدن ماکروی آنفالو سریع

اضافه شدن لیست سیاه فالو شده ها به ماکروهای مختلف

ثبت تمامی آی دی های فالو شده توسط ربات در لیست فالوهای ربات

نمایش لحظه ای میزان زمان باقی مانده از استراحت ربات در برنامه اجراکننده

اضافه شدن پوشه نمونه های آماده تنظیمات چرخه ساز

اضافه شدن ماکروی آنفالو بدون بررسی

اضافه شدن ماکوری آنریکویست بدون بررسی

اصلاحات

دقیق تر شدن زمان استراحت ها

بهتر شدن گزارشات

رفع اشکلات جزی ربات فالو کردن فالورهای پیج هدف

رفع اشکلات جزی ربات فالو کردن فالوینگ های پیج هدف

بهبود برنامه نویسی کار با فایل اکسل

نسخه 2.0 (1398/05/03)

اصلاحات

هماهنگ سازی ربات با نسخه جدید مرورگر کروم ( نسخه 74)

نسخه 1.9(1398/03/25)

اصلاحات

هماهنگی با قوانین زمانی اینستاگرام

نسخه 1.7 (1397/12/22)

اصلاحات

باگ‌های جزئی که در لاگین کردن وجود داشت حل شده و سرعت و دقت لاگین افزایش یافته است

گزارشات خروجی ربات در صفحه Cmd دقیق تر و بهتر شده است

امکان بسیار کاربردی؛ تکرار نکردن فرایندهای (از قبل) انجام شده، در دسترس قرار گرفته است که میتواند آن را در فایل اکسل تنظیم نمایید تا عملیاتی که ربات یک بار انجام داد در دفعات بعدی تکرار نکند (این مورد هر سه فرایند لایک زدن، کامنت گذاشتن و فالو کردن را پشتیبانی کرده و بعنوان مثال اگر یکبار برای یک پستی کامنت گذاشت در دفعات دیگر کامنت نخواهد گذاشت!)

نسخه 1.6 (1397/11/18)

اصلاحات

تمامی باگ‌ها و مشکلاتی که پس از آپدیت‌های اخیر اینستاگرام بوجود آمده بود رفع شده‌اند

زمان‌بندی ربات برای کسب نتیجه بیشتر و سریع تر بهینه شده است

انتخاب‌های جدیدی در فایل تنظیمات گنجانده شده است برای فیلترینگ بهتر و موثرتر

نسخه 1.5 (1397/10/30)

اصلاحات

موارد جدیدی به فایل پی‌دی‌اف "نکات مهم برای استفاده از ربات" اضافه شده است توصیه می‌کنیم حتما تمام نکات را یک بار دیگر مطالعه نموده و سپس اقدام به استفاده از نسخه جدید نمایید

امکان استفاده از پراکسی دارای رمز و بدون رمز فراهم شده است

امکان قرار دادن یکسری از یوزرها در لیست سیاه فراهم شده است برای اینکه ربات به آنها کاری نداشته باشد و برایشان لایک نـزند، کامنت نـگذارد و...

انتخاب‌های جدیدی برای تنظیمات مرتبط با جذب مشتریان تعبیه شده است‌ امکانات جدید در فایل اکسل تنظیمات (به زبان فارسی) قابل رویت می‌باشند

گزارشات تمام عملکردهای ربات در یک پوشه مخصوص در دسترس قرار گرفته است

نسخه 1.4 (1397/09/23)

اصلاحات

مشکلات کوچکی در هسته ربات حل شده است

نسخه 1.3 (1397/09/22)

اصلاحات

بروزرسانی کوچکی برای رفع مشکل فیلترینگ‌های پیش فرض در این بسته انجام شد تا بازدهی آن ‌را افزایش دهد

نسخه 1.2 (1397/09/07)

اصلاحات

افراد بدون عکس پروفایل را نادیده می‌گیرد

افرادی که پیج بیزینس دارند را نادیده می گیرد

افرادی که زیر 30 فالوور یا بالای 4500 فالوور دارند را نادیده می‌گیرد

افرادی که زیر 50 فالووینگ دارند را نادیده می گیرد

پست‌هایی که زیر 10 لایک یا بالای 1000 لایک دارند را نادیده می‌گیرد

پست‌هایی که بیشتر از 200 کامنت دارند را نادیده می گیرد

نسخه 1.1 (1397/03/20)

اصلاحات

اولین نسخه منتشر شده

اشتراک گذاری این مطلب

میانگین امتیاز فعلی

ستاره ستاره ستاره ستاره ستاره

5 از 85 رأی


امتیازدهی به این مطلب

0
رای دهی رای دهی رای دهی رای دهی رای دهی