لیست تغییرات ربات خودکار ساز مراحل نصب

نسخه 1.2 (1398/09/03)

اصلاحات

نسخه نصب خودکار با نسخه 8.0.0 نرم‌افزار کاربر مجازی هماهنگ شد

نسخه 1.1 (1398/08/16)

ویژگی های جدید

اضافه کردن متغیّر متنی به پارامترهای اکشن Check Windows Version برای تغییر دادن متن بعد از دریافت نتیجه اکشن

نسخه 1.0 (1398/07/25)

اولین نسخه منتشر شده در داخل سایت کاربری مجازی (همین سایت)