سفارش خدمات ارسال در پیام رسان ها

سفارش خدمات

ارسال در پیام رسان ها

طرح سفارش ارسال پیام انبوه در تلگرام

قیمت هر ارسال: 29 تومان *500
0 تومان
 
لطفا نام کامل خود را وارد نمایید
لطفا ایمیل خود را به درستی وارد نمایید
لطفا شماره موبایل خود را برای هماهنگی وارد نمایید
لطفا طرح مورد نظر را انتخاب کنید
لطفا تایید نمایید که نکات مهم قبل از خرید را خوانده اید
{ZarinGate-send-order:body}
{ZarinGate-send-order:validation}
{YekPay-send-order:body}
{YekPay-send-order:validation}
{ZarinGateParsian-send-order:body}
{ZarinGateParsian-send-order:validation}
{ZarinGateSaman-send-order:body}
{ZarinGateSaman-send-order:validation}
{YekPayFa-send-order:body}
{YekPayFa-send-order:validation}