دانلود نسخه آزمایشی نسخه نصب خودکار

اطلاعات کامل این نسخه در صفحه ربات خودکار ساز مراحل نصب ذکر شده است

پیش نیاز نسخه نصب خودکار

  • Windows (هر ورژنی)
  • توجه مهم : اگر بیشتر از یک مانیتور دارید، آنها را غیر فعال (Disable) نمایید
  فیلم نحوه عملکرد نسخه نصب خودکار 
فیلم نحوه عملکرد نسخه نصب خودکار