راهنمای برنامه اجراکننده نرم افزار کاربر مجازی - Is Banner

راهنمای برنامه اجراکننده نرم افزار کاربر مجازی

فهرست مطالب

مختصری درباره برنامه اجرا کننده

نام اصلی برنامۀ اجرا‌ کننده، vUser Player بوده که نمایۀ آن، صورت یک دست به رنگ سبز (آیکون دست برنامه اجرا کننده نرم افزار کاربر مجاaزی) می‌باشد. این برنامه از مجموعۀ نرم‌افزار کاربر مجازی، دستورات موجود در فایل ماکرو (که از قبل ضبط و در هارد ذخیره شده‌اند) را به اجرا در می‌آورد.

معرفی پنجره اصلی برنامه اجرا کننده

زمانیکه برنامۀ اجرا‌ کننده را باز نماییم پنجرۀ اصلی این برنامه (به زبان فارسی یا انگلیسی) همانند تصاویر زیر نمایان می‌گردد.

پنجرۀ اصلی برنامۀ اجرا‌ کننده - فارسی

پنجره اصلی برنامه اجراکننده نرم‌افزارکاربر محازی

پنجرۀ اصلی برنامۀ اجرا‌ کننده - انگلیسی

virtual user player main windows

انتخاب زبان برنامه اجرا کننده

نرم‌افزار کاربر مجازی به دو زبانِ فارسی و انگلیسی طراحی شده است، در ادامه راهنمای حاضر تمام تصاویر مربوط به پنجره‌های برنامۀ اجرا‌ کننده در حالتی که زبان برنامه، فارسی است عکس‌برداری شده‌اند.

اگر زبان برنامۀ اجرا کننده در سیستم شما انگلیسی است می‌توانید با زدن دکمۀ Setting (دکمه تنظیمات در برنامه اجرا کننده) و فعّال نمودن زیرمنوی زیرمنوی Persian در برنامه اجرا کننده از منوی منوی Language در برنامه اجرا کننده (همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است) زبان برنامه را به زبان فارسی تغییر دهید.

انتخاب زبان برنامه اجرا کننده

دکمه باز کردن ماکرو در برنامه اجرا کننده

برای باز کردن فایل‌های ماکرو، می‌توانید از دکمۀ‌ "باز کردن ماکرو" شماره 1 و برای آغاز کردن اجرای آن‌ها نیز می‌توانید از دکمۀ "اجرای ماکرو"شماره 2 استفاده نمایید.

دکمۀ باز کردن ماکرو

دکمه اجرا کردن ماکرو در برنامه اجرا کننده

برای باز کردن فایل‌های ماکرو، می‌توانید از دکمۀ "باز کردن ماکرو"شماره 1 و برای آغاز کردن اجرای آنها نیز می‌توانید از دکمۀ "اجرای ماکرو"شماره 2 استفاده نمایید.

دکمه اجرا کردن ماکرو در برنامه اجرا کننده

دکمه تنظیمات در پنجره اصلی برنامه اجرا کننده

این گزینه، خود شامل دو زیر‌منو می‌باشد:

دکمه تنظیمات در پنجره اصلی برنامه اجرا کننده

شماره 1 تخصیص اجرای فایل‌های "vum" به برنامۀ اجرا‌ کننده: این زیرمنو برای تخصیص اجرای فایل‌های "vum" به برنامۀ اجرا‌ کننده استفاده می‌شود.

شماره 2 از بین بردن تخصیص اجرای فایل‌های "vum" : این زیرمنو برای حذف تخصیص اجرای فایل‌های "vum" به برنامه اجرا‌ کننده و بازگشت به حالت اولیه استفاده می‌شود.

تخصیص اجرای فایل‌های ماکرو (vum) به برنامه اجرا کننده

با کلیک و فعال کردن گزینۀ "تخصیص اجرای فایل‌های vum به برنامه اجرا‌ کننده" در زیر‌منوی تنظیمات، تمامی فایل‌های vum در ویندوز شما به شکل (آیکون ماکرو) در می‌آیند و از این به بعد تنها با دابل کلیک روی این فایل‌های "vum"، ماکرو در برنامه اجرا‌ کننده به طور خودکار باز و اجرا می‌شوند.

روش تخصیص فایل‌های ماکرو برای اجرای ماکروها در برنامه اجرا کننده

از بین بردن تخصیص اجرای فایل‌های ماکرو (vum) در برنامه اجرا کننده

با کلیک روی این گزینه فایل‌های "vum" که به برنامه اجرا‌ کننده اختصاص داده شده بودند، به حالت قبلی بر می‌گردند (آیکون فایل ماکرو) و دیگر نمی‌توان با دابل کلیک روی آنها، آنها را در برنامۀ اجرا‌ کننده باز کرد.

از بین بردن تخصیص اجرای فایل‌های ماکرو (vum) در برنامه اجرا کننده

منوی راهنما در برنامه اجرا کننده

راهنمای جامع برنامه را نمایش می‌دهد (همین راهنما).

منوی درباره در برنامه اجرا کننده

منوی درباره در برنامه اجرا کننده

منوی درباره در برنامه اجرا کننده

با کلیک بر روی این گزینه کادری حاوی اطلاعات دربارۀ نسخه جاری برنامه (مانند عکس زیر) نمایان می‌گردد.

 درباره برنامه اجرا کننده

معرفی پنجره اجرای ماکرو برنامه اجرا کننده

زمانیکه اجرای یک ماکرو بوسیلۀ برنامۀ اجرا‌ کننده آغاز می‌گردد پنجرۀ اجرای ماکرو نمایان می‌شود. پنجرۀ اجرای ماکرو در خط سفید رنگ پایین خود، دستورات در دست اجرا را گزارش می‌کند و سه دکمه دارد که اولی (دکمه‌های نرم‌افزارکاربر مجازی) برای توقف موقت اجرا (دکمه‌های نرم‌افزارکاربر مجازی)، دومی (دکمه‌های نرم‌افزارکاربر مجازی) برای توقف کـامل اجـرا (دکمه‌های نرم‌افزارکاربر مجازی) و سومین دکمه (دکمه‌های نرم‌افزارکاربر مجازی) زیرمنویی را برای اِعمال برخی تنظیمات باز می‌نماید و شماره (دکمه‌های نرم‌افزارکاربر مجازی) که شامل لیست گزارش اجرا و نمایش موقت اجرا (زمانی که اجرای یک اکشن دارای تأخیر است، با Sleeping زمان آن‌را نشان می‌دهد تا دستور بعدی اجرا شود) می‌باشد.

پنجره اجرای ماکرو برنامه اجرا کننده

دکمه توقف موقت اجرا در برنامه اجرا کننده

زمانیکه اجرای یک ماکرو بوسیلۀ برنامۀ اجرا‌ کننده آغاز می‌گردد پنجرۀ اجرای ماکرو نمایان می‌شود که در کادر سفید رنگ پایین خود، دستورات در دست اجرا را گزارش می‌کند و سه دکمه دارد که اولی (عدد یک) برای توقف موقت اجرا (دکمه توقف موقت) دومی (عدد دو) برای توقف کـامل اجـرا (دکمه توقف) و سومین دکمه (عدد سه) زیرمنویی را برای اِعمال برخی تنظیمات باز می‌نماید.

تصویر ماکرو

دکمه توقف کامل اجرا در برنامه اجرا کننده

زمانیکه اجرای یک ماکرو بوسیلۀ برنامۀ اجرا کننده آغاز می‌گردد پنجرۀ اجرای ماکرو نمایان می‌شود که در کادر سفید رنگ پایین خود، دستورات در دست اجرا را گزارش می‌کند و سه دکمه دارد که اولی (عدد یک) برای توقف موقت اجرا ( دکمه توقف موقت ) دومی (عدد2) برای توقف کـامل اجـرا (دکمه توقف) و سومین دکمه (عدد سه) زیرمنویی را برای اِعمال برخی تنظیمات باز می‌نماید.

تصویر ماکرو

دکمه تنظیمات در پنجره اجرای ماکرو برنامه اجرا کننده

دکمه تنظیمات در پنجره اجرای ماکرو برنامه اجرا کننده

منوی توقف موقت (F2) در پنجره اجرا برنامه اجراکننده

منوی توقف موقت (F2) در پنجره اجرا برنامه اجراکننده

در حین اجرا ماکرو، ماوس یا صفحه کلید در اختیار برنامه اجرا کننده قرار می‌گیرد، بنابراین اگر بخواهید در حین اجرا، کار دیگری را انجام دهید باید ابتدا گزینه "توقف موقت" یا کلید F2 در صفحه کلید را بزنید و سپس عمل مورد نظر را انجام داده و دوباره با زدن گزینهگزینه ادامه دادن به اجرایا کلید F2 به ادامۀ اجرا باز گردید.

منوی توقف اجرا در پنجره اجرا برنامه اجراکننده

منوی توقف اجرا در پنجره اجرا برنامه اجرا کننده

اگر بخواهید در حین اجرای ماکرو، آن‌را متوقف کنید می‌توانید گزینه "توقف اجرا" را بزنید و سپس اجرا به طور کامل خاتمه می‌یابد.

بالا ماندن (همین پنجره)

اگر می‌خواهید پنجره اجرا در همه حال قابل رویت بوده و گزارش اجرا را نشان دهد از منوی تنظیمات گزینه بالا ماندن (همین پنجره) را انتخاب نمایید. حال سعی کنید یک پنجره را روی (یا جلوی) پنجرۀ اجرا بیاورید و یا آن‌را پنهان کنید (بپوشانید)، خواهید دید که پنجره اجرا ماکرو هرگز در زیر هیچ پنجره‌ای قرار نگرفته و همیشه قابل رویت خواهد بود.

(بالا ماندن )همین پنجره

منوی درج شماره سریال در برنامه اجرا کننده

این گزینه کادری برای درج شماره سریال برنامۀ اجرا‌ کننده نمایش می‌دهد که معمولاً با هماهنگی سازندۀ نرم‌افزار کاربر مجازی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

منوی درج شماره سریال در برنامه اجرا کننده

منوی خروج در برنامه اجرا کننده

با انتخاب این گزینه اجرای ماکرو به اتمام رسیده و برنامه اجرا کننده بلافاصله بسته خواهد شد.

منوی خروج در برنامه اجرا کننده

روش کشیدن و رها کردن برای اجرای ماکروها در برنامه اجرا کننده

روش آسان‌تر به جای استفاده از دکمه‌های موجود در پنجرۀ اصلی، آن است که فایل ماکرو را با مأوس به داخل پنجرۀ اصلی برنامۀ اجرا‌‌ کننده بکشیم و رها کنیم (Drop & Drag) یا حتی قبل از باز کردن برنامۀ اجرا‌ کننده، فایل ماکرو را بر روی فایل اجرایی این برنامه (همانند تصویر زیر) بکشیم و رها کنیم تا فایل ماکرو بطور خودکار باز شده و اجرای دستورات موجود در آن بطور خودکار آغاز گردد.

روش کشیدن و رها کردن برای اجرای ماکروها در برنامه اجرا کننده

روش استفاده از میانبُر برای اجرای ماکروها در برنامه اجرا کننده

برای این منظور ابتدا باید یک شورتکات (میانبُر - Shortcut) از برنامۀ اجرا‌ کننده در صفحه دسکتاپ (یا هر جای دیگری که مد نظرتان است) ایجاد نمایید. (همانطور که می‌دانید برای ایجاد شورتکات، کافیست بر روی فایل اجرایی برنامۀ اجرا‌ کننده راست کلیک نموده و گزینه Create shortcut را بزنید)، آنگاه می‌توانید بر روی شورتکات راست کلیک کرده و Properties را بزنید تا کادر ویژگی‌های شورتکات نمایان گردد (تصاویر زیر)، در کادر شورتکات باید نام فایل ماکرو را به انتهای نام فایل اجرایی (در داخل فیلد Target همانند تصویر زیر) بیافزایید.

 استفاده از میانبُر (Shortcut) برای اجرای ماکروها در برنامه اجرا کننده

روش استفاده از Autorun برای اجرای ماکروها در برنامه اجرا کننده

اگر یک آتوران طراحی کرده باشید و بخواهید با فشردن یک دکمه در آتوران، ماکروی مورد نظرتان بطور خودکار بوسیله برنامۀ اجرا‌ کننده بارگذاری و اجرا شود، می‌توانید پس از تعیین مسیر فایل اجرایی برنامۀ اجرا‌ کننده (در جایگاه مربوطه)، خط فرمان‌ زیر را به عنوان پارامتر (Parameter) برنامۀ اجرا‌ کننده در محل مربوطه درج نمایید تا پس از کلیک بر روی دکمۀ آتوران ماکروی تعیین شده در خط فرمان (به عنوان مثال vUser Macro1.vum) بطور خودکار بارگذاری و اجرا شود.

خط فرمان نمونه: "vum:"D:\vUser Macro 1.vum

تصویر زیر یک نمونه از کاربرد خط فرمان فوق را در نرم‌افزار آتوران‌سازیِاسم برنامه آتوران سازی نشان می‌دهد.

نرم‌افزار آتوران‌سازیِ

روش تخصیص فایل‌های ماکرو برای اجرای ماکروها در برنامه اجرا کننده

با کلیک و فعال کردن گزینۀ "تخصیص اجرای فایل‌های vum به برنامه اجرا‌ کننده" در زیر منوی تنظیمات، تمامی فایل‌های vum در ویندوز شما به شکل (آیکون فایل ماکرو تخصیص داده شده) در می‌آیند و از این به بعد تنها با دابل کلیک روی این فایل‌های "vum"، ماکرو در برنامه اجرا‌ کننده به طور خودکار باز و اجرا می‌شوند.

روش تخصیص فایل‌های ماکرو برای اجرای ماکروها در برنامه اجرا کننده

روش هم نام سازی برای اجرای ماکروها در برنامه اجرا کننده

اگر نام فایل ماکرو را دقیقاً مشابه نام فایل اجرایی برنامۀ اجرا‌ کننده قرار بدهید و یا بالعکس نام فایل اجرایی را دقیقاً مشابه نام فایل ماکرو بگذارید (تصویر زیر را ببینید) به محض آنکه برنامۀ اجرا‌ کننده را باز نمایید ماکروی هم‌نام با آن بطور کاملاً خودکار بارگذاری و اجرا خواهد شد! (البته بدیهی است که این دو فایل باید در کنار هم و در داخل یک پوشه قرار داشته باشند).

روش همنام سازی برای اجرای ماکروها در برنامه اجرا کننده

اشتراک گذاری این صفحه

امتیاز این صفحه از نگاه کاربران

 
Comment Section ثبت نظر
نام * ایمیل * متن * ارسال
چت و تماس با ما... چت و تماس با ما...
%MSGREPLY%
%replyName%
%MSGTEXT% %MSGOPZ% (%TEAMTYPE%)
شما
%MSGREPLY%
%replyName%
%MSGTEXT%