راهنمای برنامه ضبط کننده نرم افزار کاربر مجازی - Is Banner

راهنمای برنامه ضبط کننده نرم افزار کاربر مجازی

فهرست مطالب

مختصری درباره برنامه ضبط کننده

نام اصلی برنامۀ ضبط‌ کننده، vUser Recorder بوده و نمایۀ آن، صورت یک دست به رنگ قرمز (آیکون برنامه رکورد) می‌باشد. هدف از طراحی برنامۀ ضبط کننده، تسهیل ضبط دستورات مأوس و کیبورد و ذخیره آنها در قالب یک فایل ماکرو می‌باشد.

روش کلی کار با برنامۀ ضبط کننده بدین صورت است که شما ابتدا در پنجره اصلی بر روی دکمۀضبط ماکروی جدیدکلیک می‌نمایید تا پنجرۀ ضبط ماکرو پدیدار گردد آنگاه عمل یا کاری که می‌خواهید ضبط یا خودکارسازی نمایید را با مأوس و کیبورد به انجام می‌رسانید، برای مثال اگر بخواهید در یک برنامه حسابداری یک سری فیلدها را پُر نمایید در جایگاه هر فیلد کلیک نموده و متن مورد نظر را تایپ می‌نمایید؛ در این حین، برنامۀ ضبط کننده دستوراتی که شما با مأوس یا کیبورد اجرا می‌کنید را ضبط نموده و پس از فشردن دکمۀ توقف (دکمه توقف) دستورات ضبط شده را در قالب یک ماکرو (آماده برای ذخیره‌سازی) در می‌آورد؛ ذخیره کردن ماکرو نیز با کمک دکمۀدکمه ذخیره ماکرو امکان‌پذیر گشته و در نهایت یک فایل ماکرو با پسوند vum برای مثال (Macro1.vum) به وجود می‌آید (که برای اجرای خودکار بوسیله برنامۀ اجرا کننده آماده است).

معرفی پنجره اصلی برنامه ضبط کننده

زمانیکه برنامۀ ضبط کننده را باز نماییم پنجرۀ اصلی این برنامه (به زبان فارسی یا انگلیسی) همانند تصاویر زیر نمایان می‌شود.

پنجرۀ اصلی برنامۀ ضبط کننده - فارسی

پنجره اصلی برنامه ضبط کننده

پنجرۀ اصلی برنامۀ ضبط کننده - انگلیسی

پنجره اصلی برنامه ضبط کننده

انتخاب زبان در برنامه ضبط کننده

نرم‌افزار کاربر مجازی به دو زبان فارسی و انگلیسی طراحی شده است، در ادامۀ راهنمای حاضر تمام تصاویر مربوط به پنجره‌های برنامۀ ضبط کننده در حالتی که زبان برنامه، فارسی است عکس‌برداری شده‌اند. اگر زبان برنامۀ ضبط کننده در سیستم شما انگلیسی است می‌توانید با کلیک بر روی دکمۀ setting (دکمه تنظیمات) و فعّال نمودن زیرمنوی انتخاب زبان در برنامه ضبط کنندهاز منویانتخاب زبان در برنامه ضبط کننده (همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است) زبان برنامه را به زبان فارسی تغییر دهید.

انتخاب زبان در برنامه ضبط کننده

دکمه باز کردن ماکرو در برنامه ضبط کننده

دکمه باز کردن ماکرو در برنامه ضبط کننده


با کمک دکمهدکمه ادامه دادن ضبطمی‌توانید یک ماکرو که قبلاً ضبط و ذخیره شده است را باز نموده و دستورات دیگری را در انتهای آن ضبط نمایید.

دکمه ضبط ماکروی جدید در برنامه ضبط کننده

دکمه ضبط ماکروی جدید در برنامه ضبط کننده


چه یک ماکرو باز باشد چه نباشددکمه ضبط ماکروی جدیددکمۀ ضبط جدیدی را (از ابتدا) آغاز می‌نماید.

دکمه ادامه دادن ضبط در پنجره اصلی برنامه ضبط کننده

اگر یک ماکرو، که از قبل در هارد ضبط و ذخیره شده است را باز کرده باشید یا ضبط ماکروی جدیدی را تا نیمۀ راه انجام داده باشید این دکمه فعال شده (دکمه ادامه دادن ضبط در پنجره اصلی برنامه ضبط کننده) و می‌توانید با کلیک بر روی آن، ضبط (ماکروی جاری) را ادامه دهید.

دکمه ذخیره ماکرو با نام در برنامه ضبط کننده

برای ذخیره کردن ماکرویی که ضبط نموده‌اید می‌توانید از دکمۀدکمه ذخیره ماکرواستفاده کنید. این دکمه در سمت راست خود یک دکمه کوچک با نمایه جهت رو به پایین دارد که زیرمنوی "ذخیره ماکرو" را باز می‌کند.

زیرمنوی ذخیره ماکرو در برنامه ضبط کننده

زیرمنوی ذخیره ماکرو در برنامه ضبط کننده


زیرمنویزیرمنوی ذخیره ماکرو در برنامه ضبط کنندههمانند دکمۀ "ذخیره ماکرو با نام" برای ذخیره نمودن ماکروی ضبط شده مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی با این تفاوت که در استفاده از زیرمنوی "ذخیره ماکرو" برای ذخیره نمودن ماکروها، هیچگونه اعلان یا کادری به شما نشان داده نخواهد شد حتی اگر ماکرویی که در حال ذخیره کردن آن هستید همنام با ماکرویی باشد که از قبل در هارد شما وجود دارد؛ در اینصورت ماکروی موجود در هارد شما بدون هیچ پرسشی پاک شده و ماکروی جدید در جای آن قرار می‌گیرد (اصطلاحاً جایگزین یا Replace می‌شود).

دکمه تنظیمات در پنجره اصلی برنامه ضبط کننده

دکمه تنظیمات در پنجره اصلی برنامه ضبط کننده

منوی راهنما‌ی برنامه ضبط کننده

راهنمای جامع برنامه را نمایش می‌دهد (همین راهنما).

منوی راهنما‌ی برنامه ضبط کننده

منوی درباره‌ برنامه ضبط کننده

منوی درباره‌ی برنامه ضبط کننده

با کلیک بر روی این گزینه کادری حاوی اطلاعات دربارۀ نسخه جاری برنامه نمایان می‌گردد (مانند عکس زیر).

منوی درباره‌ی برنامه ضبط کننده

معرفی پنجره ضبط ماکرو برنامه ضبط کننده

هنگامی که دکمه "ضبط ماکروی جدید" یا دکمه "ادامه دادن ضبط" در پنجرۀ اصلی را بفشارید برنامۀ ضبط کننده در حالت آماده به ضبط قرار گرفته و پنجره ضبط ماکرو نمایان می‌گردد که در تصویر زیر، کادر آن را ملاحظه می‌فرمایید. مادامیکه برنامۀ ضبط کننده در حال ضبط باشد هر کاری که با مأوس انجام دهید یا هر کلیدی از صفحه کلید را که بفشارید، عمل ضبط انجام شده و در خط سفید پایین پنجره، گزارش می‌شود. تصویر زیر پنجره ضبط ماکرو را پس از ضبط 4 فرمان (که چهارمین فرمان، کلیک مأوس می‌باشد) نشان می‌دهد.

معرفی پنجره ضبط ماکرو برنامه ضبط کننده

پنجره ضبط ماکرو قابلیت تغییر اندازه دارد و اگر ارتفاع آن را بیشتر کنید می‌توانید تمام گزارشات را ملاحظه فرمایید (به تصویر زیر توجه کنید که همه چهار اکشن ضبط شده قابل رویت گشته‌اند).

معرفی پنجره ضبط ماکرو برنامه ضبط کننده

دکمه توقف موقت ضبط در برنامه ضبط کننده

در حین ضبط ماکرو، هر کاری که با ماوس یا صفحه کلید انجام دهید به لیست فرمان‌های ضبط‌شده اضافه می‌گردد بنابراین اگر بخواهید در حین ضبط، کار غیر مرتبطی را انجام دهید که نباید ضبط شود باید ابتدا دکمه "توقف موقت" (دکمه توقف موقت ضبط در برنامه ضبط کننده) یا کلید F2 در صفحه کلید را بزنید و سپس عمل غیر مرتبط مورد نظر را انجام داده و دوباره با زدن همین دکمه (که نمایۀ آن به این شکلدکمه توقف موقت ضبط در برنامه ضبط کننده در آمده) به ادامۀ ضبط باز گردید. البته برای مورد فوق می‌توانید از دکمه "توقف کامل" (دکمه توقف موقت ضبط در برنامه ضبط کننده) یا کلید F3، نیز استفاده کنید و زمانیکه نیاز به ادامه ضبط داشتید در پنجره اصلی دکمۀ دکمه توقف موقت ضبط در برنامه ضبط کنندهرا بزنید؛ به عبارت دیگر پس از توقف کامل، باز هم می‌توانید ضبط را ادامه دهید.

دکمه توقف کامل ضبط در برنامه ضبط کننده

در حین ضبط ماکرو، هر کاری که با ماوس یا صفحه کلید انجام دهید به لیست فرمان‌های ضبط شده اضافه می‌گردد بنابراین اگر بخواهید در حین ضبط، کار غیر مرتبطی را انجام دهید که نباید ضبط شود باید ابتدا دکمه " توقف موقت" (دکمه توقف موقت) یا کلید F2 در صفحه کلید را بزنید و سپس عمل غیر مرتبط مورد نظر را انجام داده و دوباره با زدن همین دکمه (که نمایۀ آن به این شکل دکمه ضبط در آمده) به ادامۀ ضبط باز گردید. البته برای مورد فوق می‌توانید از دکمه "توقف کامل" (دکمه توقف کامل) کلید F3، نیز استفاده کنید و زمانیکه نیاز به ادامه ضبط داشتید در پنجره اصلی دکمۀ دکمه ادامه ضبط را بزنید؛ به عبارت دیگر پس از توقف کامل، باز هم می‌توانید ضبط را ادامه دهید.

تغییر روش ضبط دستورات ماوس و کیبورد در برنامه ضبط کننده

تغییر روش ضبط دستورات ماوس و کیبورد در برنامه ضبط کننده

امکاناتی در برنامۀ ضبط کننده تعبیه شده است که شما به کمک آنها می‌توانید روش ضبط و ذخیره‌سازی فرمان‌های مأوس و کیبورد را تغییر دهید و یا ضبط فرمان‌های مربوط به هر کدام (یا هر دو) را لغو نمایید. البته لغو ضبط دستورات مأوس یا کیبورد به راحتی، با غیر فعال نمودن گزینه‌های تیک‌دار مربوط به هر کدام امکان‌پذیر می‌باشد. اما گزینه‌های دیگری نیز در قالب یک سری زیرمنو تعبیه شده‌اند تا در شرایط مختلف بتوانید تنظیمات مناسب برای کارتان را به کار گیرید که در مقاله "دکمه‌های زیرمنودار با عکس ماوس و کیبورد در برنامه ضبط کننده" به شرح این گزینه‌ها می‌پردازیم.

دکمه‌های زیرمنودار با عکس ماوس و کیبورد در برنامه ضبط کننده

امکاناتی در برنامۀ ضبط‌ کننده تعبیه شده است که شما به کمک آنها می‌توانید روش ضبط و ذخیره‌سازی فرمان‌های مأوس و کیبورد را تغییر دهید و یا ضبط فرمان‌های مربوط به هر کدام (یا هر دو) را لغو نمایید.

در وسط پنجره ضبط ماکرو دو دکمۀ زیرمنودار با عکس مأوس و کیبورد و یک گزینه مجزا برای مأوس تعبیه شده است...

دکمه‌های زیرمنودار با عکس ماوس و کیبورد در برنامه ضبط کننده

که فعال‌سازی هر کدام از این زیرمنوها منجر به تغییر روش ضبط دستورات مأوس و کیبورد می‌گردد...

شماره 1ضبط F11) Mouse Commands): این گزینه منجر می‌شود دستورات مأوس به همراه اطلاعات دقیقی از پنجره یا دکمه‌ای که مأوس بر روی آن کلیک کرده است ذخیره شود که در نهایت به برنامۀ اجرا کننده کمک می‌کند تا در اجرای مجدد همان دستورات بتواند پنجره و دکمۀ دُرست را پیدا نموده و بر روی همان پنجره و دکمه کلیک را انجام دهد.

شماره 2ضبط f11) Mouse Events): با فعال بودن این گزینه فقط مختصات (x و y) مأوس در صفحه، ذخیره می‌شود و برنامۀ اجرا کننده به هنگام اجرای مجدد، فقط در همان نقاط تعیین شده کلیک می‌کند و اهمیتی نمی‌دهد در آن نقاط چه پنجره یا دکمه‌ای قرار دارد.

شماره 3توقف ضبط فرمان‌های مأوس (F11): همانطور که از نام این گزینه پیداست اگر آن‌را فعال نمایید دستورات مأوس نادیده گرفته شده و ضبط نخواهند شد.

شماره 4ضبط F12) Keyboard Commands): این گزینه منجر می‌شود دستورات صفحه کلید به همراه اطلاعات دقیقی از پنجره‌هایی که فعال (Active) هستند یا Box ای که فوکِس بر روی آن قرار دارد (وقتی یک Box فوکِس دارد اگر چیزی تایپ کنید در آن Box نوشته می‌شود) ذخیره شود که در نهایت به برنامۀ اجرا کننده کمک می‌کند تا در اجرای مجدد (یا تکرار) همان دستورات بتواند پنجره و Box دُرست را پیدا نموده و در داخل همان پنجره و Box تایپ کند.

شماره 5ضبط F12) Keyboard Events): با فعّال بودن این گزینه فقط نام کلیدهای فشرده در صفحه کلید، ذخیره می‌شود و برنامۀ اجرا کننده به هنگام اجرای مجدد، فقط همان کلیدها را مجدداً می‌فشارد و اهمیتی نمی‌دهد کدام پنجره فعال است یا کدام Box فوکِس دارد.

شماره 6توقف ضبط فرمان‌های صفحه کلی (F12): همانطور که از نام این گزینه پیداست اگر آن‌را فعّال نمایید دستورات صفحه کلید نادیده گرفته شده و ضبط نخواهند شد.

شماره 7ضبط جابجایی‌های مأوس: همانطور که از نام این گزینه پیداست اگر آن‌را فعّال نمایید حرکات مأوس به طور واضح قابل رویت می‌باشد.

ضبط اکشن‌هایی به غیر از اکشن‌های مأوس و کیبورد در برنامه ضبط کننده

به هنگام ضبط؛ شما می‌توانید با فشردن کلیدهای تابعی (F2،F3،F4،F5،F6،F7،F8،F9،F11،F12) از روی صفحه کلید - کیبورد خودتان به ضبط یک اکشن از انواع زیر بپردازید:

 
F2 pause توقف ضبط F2
F3 stop اتمام ضبط F3
F4 Set Window to Stay on Top قرار دادن پنجره بر روی تمام پنجره‌های دیگر F4
F5 Get Text from Window/Control گرفتن متن یک کنترل (Box) یا گرفتن متن عنوان پنجره F5
F6 Set Text into Window/Control نوشتن متن در داخل یک کنترل (Box) یا عوض کردن عنوان پنجره F6
F7 Wait for Window to Close منتظر ماندن برای بسته شدن یک پنجره خاص F7
F8 Wait for Window to Open منتظر ماندن برای باز شدن یک پنجره خاص F8
F9 Check Control Status چک کردن وضعیت یک کنترل F9

دکمه تنظیمات در پنجره ضبط ماکرو برنامه ضبط کننده

دکمه تنظیمات در پنجره ضبط ماکرو برنامه ضبط کننده

نمایش همیشگی پنجره ضبط و گزارشات آن در برنامه ضبط کننده

اگر می‌خواهید پنجره ضبط در همه حال قابل رویت بوده و گزارش ضبط را نشان دهد (بهتر است ابتدا ضبط ماکرو را با فشردن کلید F2 موقتاً متوقف نموده و) بر روی نمایه دست قرمز رنگ در کنار ساعت (‌تصویر مقابل نمایش همیشگی پنجره ضبط و گزارشات آن در برنامه ضبط کننده) راست کلیک کرده و گزینهبالا ماندن (همین پنجره) را فعال نمایید. حال سعی کنید یک پنجره را روی (یا جلوی) پنجرۀ ضبط بیاورید و آن‌را پنهان کنید (یا بپوشانید)، خواهید دید که پنجره ضبط ماکرو هرگز در زیر هیچ پنجره‌ای قرار نگرفته و همیشه قابل رویت خواهد بود.

ضبط خودکار اکشن "Wait for Window to Open" در برنامه ضبط کننده

فرض را بر این بگیرید که در یک فایل ماکرو فقط یک اکشنِ کلیک مأوس (مثلاً یک کلیک مأوس بر روی دکمۀ OK از کادر Login یک نرم‌افزار) را ذخیره نموده باشید؛ به هنگام اجرای ماکرو که برنامۀ اجرا کننده می‌خواهد بر روی دکمه OK کلیک نماید اگر پنجره Login هنوز باز نشده باشد چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ طبیعتاً برنامۀ اجرا کننده آن دکمه را پیدا نکرده و خطا می‌دهد. حال شاید شما به عنوان یک راه حل به کمک برنامۀ ویراستار چند ثانیه تأخیر برای اکشن کلیک مأوس در نظر بگیرید، با این منطق که پنجره Login در عرض چند ثانیه باز شده و دکمه OK نمایان می‌گردد ولی باز هم ممکن است بنا به دلایلی (مثل کُند شدن ناگهانی سیستم) پنجره Login در این چند ثانیه نیز پدیدار نشود و این راه حل نیز با شکست مواجه گردد. برای چنین مواردی در نرم‌افزار کاربر مجازی اکشنی به نام "Wait for Window to Open" تعبیه شده است که قبل از کار با هر پنجره، اگر این اکشن را درج نمایید (با زدن کلید F8 در صفحه کلید به هنگام ضبط می‌توانید این اکشن را درج نمایید)، برنامۀ اجرا کننده زمان رسیدن به این اکشن، آنقدر منتظر می‌ماند تا پنجره مقصد بطور کامل نمایان گردد و بعد از پدیدار شدن پنجره، این اکشن را طی کرده و به اکشن بعدی خواهد رفت؛ بدین ترتیب برنامۀ اجرا کننده در مثال فوق، هیچگاه برای کلیک کردن دکمه OK با خطا مواجه نخواهد شد زیرا زمانی اکشن کلیک مأوس را اجرا خواهد کرد که اکشن Wait for Window to Open طی شده باشد یعنی پنجره Login بطور کامل نمایان شده باشد.

حال با توجه به توضیحات بالا از آنجاییکه به هنگام ضبط ماکرو، در مواجه با هر پنجره جدیدی باید حواستان به ضبط اکشن "Wait for Window to Open" باشد و اگر احیاناً ضبط این اکشن را فراموش کنید برگشت به عقب دردسر‌ساز خواهد بود، در برنامۀ ضبط کننده آپشنی تعبیه شده است که با فعال بودن آن (تصویر زیر)، در حین ضبط، با هر پنجره جدیدی که مواجه شوید (و کاری بر روی آن صورت دهید) یک اکشن "Wait for Window to Open" بطور خودکار ضبط خواهد شد.

 ضبط خودکار اکشن Wait for Window to Open در برنامه ضبط کننده

استفاده و عدم استفاده از کلیدهای F2 الی F12 در برنامه ضبط کننده

زمانیکه پنجرۀ ضبط در حال نمایش باشد کلیدهای F2 تا F12 در تمام ویندوز به کلیدهای میانبُر دکمه‌های این پنجره تبدیل می‌گردند یعنی زمانیکه مثلاً شما کلید F3 در صفحه کلید را بزنید حالا در هر جایی و در هر پنجره‌ای هم که باشید دکمۀ توقف کامل (دکمه توقف) در برنامۀ ضبط کننده فشرده شده و عملیات ضبط متوقف می‌شود. برای مدیریت این کلیدها آپشن‌هایی در تنظیمات پنجرۀ ضبط در نظر گرفته شده است که به آنها می‌پردازیم...

 استفاده و عدم استفاده از کلیدهای F2 الی F12 در برنامه ضبط کننده

اگر گزینه اول، یعنی " استفاده و عدم استفاده از کلیدهای F2 الی F12 در برنامه ضبط کننده" را فعّال (تیک‌دار) نمایید دیگر هیچکدام از کلیدهای F2 تا F12 در هنگام ضبط هیچ عمل خاصی را انجام نخواهند داد (دکمه‌های ضبط اکشن‌های خاص نیز خاموش خواهند شد) و مثلاً برای توقف ضبط باید خودتان از روی پنجرۀ ضبط، دکمۀ توقف (دکمه توقف) را با مأوس کلیک نمایید. اگر گزینه دوّم، یعنی " استفاده و عدم استفاده از کلیدهای F2 الی F12 در برنامه ضبط کننده" فعال (تیک‌دار) باشد کلیدهای میانبُر در کل ویندوز بلااستفاده شده و فقط به عملکردهای پنجرۀ ضبط اختصاص می‌یابند یعنی اگر در حال ضبط بوده و در حال کار با یک نرم‌افزار خاصی باشید مثلاً (++Notepad) که کلید F3 در آن نرم‌افزار عمل جستجو را انجام می‌دهد و شما کلید F3 را بزنید عمل جستجو در آن نرم‌افزار انجام نمی‌شود (در حقیقت برنامۀ ضبط کننده از ارسال کلید F3 به نرم‌افزارهای دیگر جلوگیری می‌کند و دیگر نرم‌افزارها نمی‌فهمند که کلید F3 فشرده شده است) ولی در پنجرۀ ضبط، عمل توقف که میانبُر آن کلید F3 می‌باشد انجام می‌گردد.

اگر هر دو گزینه فوق را غیر‌فعال نمایید (یعنی هیچ‌کدام تیک‌دار نباشند) کلیدهای F2 تا F12 هم در برنامۀ ضبط کننده عمل خواهند کرد و هم در کل ویندوز (و نرم‌افزارهای دیگر).

اکشن‌هایی که ضبط نمی‌شوند!

برای راحتی کار در هنگام ضبط، برنامۀ ضبط کننده برخی فرمان‌ها را نادیده گرفته و آنها را ضبط نمی‌کند برای مثال:

- جابجایی مأوس از نقطه‌ای به نقطه دیگر ضبط نمی‌شود و فقط پس از فشرده شدن دکمه‌ای از مأوس (کلیک چپ یا راست یا دکمه وسط)، برنامۀ ضبط کننده شروع به ضبط فرمان مأوس می‌کند.

- هنگامیکه شما بر روی نوار عنوان (Title bar) یک پنجره کلیک می‌کنید و یا آن را جابجا می‌نمایید اکشنی ضبط نمی‌شود بنابراین می‌توانید به هنگام ضبط، پنجره‌ها را جابجا نموده و به مکان مورد نظر خود ببرید.

- هنگامیکه از گزینه‌ها (منوها) و دکمه‌های برنامۀ ضبط کننده (یعنی در حقیقت از آیتم‌های پنجرۀ ضبط) استفاده می‌کنید اکشنی ضبط نمی‌شود و می‌توانید براحتی و بدون دغدغه با پنجرۀ ضبط و آیتم‌های موجود در آن کار کنید.

- اگر کلیدهای تابعی F2 تا F12 طبق تنظیمات برنامۀ ضبط کننده فقط در داخل برنامۀ ضبط کننده مورد استفاده قرار گرفته باشند (تصویر زیر تنظیم فعال در کادر قرمز رنگ) پس از فشردن هر کدام از این کلیدها فقط عملی که در داخل برنامۀ ضبط کننده برای آنها در نظر گرفته شده است انجام می‌شود و اکشن کلیدهای صفحه کلید ضبط نخواهد شد (و حتی این کلیدها در نرم‌افزارهای دیگر نیز هیچ عملی را انجام نخواهند داد).

اکشن‌هایی که ضبط نمی‌شوند

حذف کردن آخرین اکشن ذخیره شده در برنامه اکشن ضبط کننده

 حذف کردن آخرین اکشن ذخیره شده در برنامه اکشن ضبط کننده

همانطور که از نام این زیرمنو پیداست به کمک آن می‌توان آخرین اکشن ضبط (و ذخیره شده) را حذف نمود. زیرمنوی  حذف کردن آخرین اکشن ذخیره شده در برنامه اکشن ضبط کننده زمانی که یک دستور مأوس یا کیبورد، ناخواسته (یا اشتباهاً) ضبط و ذخیره شده باشد می‌تواند بسیار مفید واقع گردد. توجه داشته باشید که بلافاصله پس از انتخاب این زیرمنو، آخرین اکشن ذخیره شده حذف می‌گردد و برگشتی وجود نخواهد داشت.

اشتراک گذاری این صفحه

امتیاز این صفحه از نگاه کاربران

 
Comment Section ثبت نظر
نام * ایمیل * متن * ارسال
چت و تماس با ما... چت و تماس با ما...
%MSGREPLY%
%replyName%
%MSGTEXT% %MSGOPZ% (%TEAMTYPE%)
شما
%MSGREPLY%
%replyName%
%MSGTEXT%