راهنمای برنامه ویراستار نرم افزار کاربر مجازی - Is Banner

راهنمای برنامه ویراستار نرم افزار کاربر مجازی

فهرست مطالب

اکشن Block Mouse and Keyboard

اکشن Block Mouse and Keyboard می‌تواند ارسال دستورات مأوس و کیبورد توسط کاربر را مسدود کند (حتی کاربر قادر نخواهد بود نشانگر مأوس در صفحه را حرکت دهد). قابل توجه است که اگر اجرای اکشنی با خطا مواجه شود یا مشکل غیر منتظره دیگری رخ دهد برنامۀ اجرا‌ کننده مأوس و کیبورد را از وضعیت مسدود شده خارج خواهد کرد، البته کاربر نیز می‌تواند هر زمان، با فشردن کلیدهای Ctrl+Alt+Delete در صفحه کلید، از وضعیت مسدود بودن مأوس و کیبورد خارج شود.

اکشن Block Mouse and Keyboard

پارامترها

شماره 1Block: این گزینه مأوس و کیبورد را مسدود خواهد نمود.

شماره 2UnBlock: این گزینه مأوس و کیبورد را از وضعیت مسدود شده، خارج خواهد کرد.

اکشن 2Captcha

اکشن Captcha زمانی به کار می‌رود که بخواهید کدهای امنیتی یک سایت را با استفاده از API سایت 2Captcha حل کنید و آن را در قالب یک متن، در یک متغیر متنی ذخیره نمایید.

اکشن 2Captcha

پارامترها

شماره 1(Captcha Type (Simple: نوع کپچا که در حال حاضر فقط یک گزینه Simple دارد، یعنی در حال حاضر فقط می‌توان برای حل کردن کپچاهای ساده از این اکشن استفاده نمود(منظور کپچاهایی هستند که نیاز به محاسبه یا حرکت خاصی نداشته و فقط به صورت یک عکس کوچک شامل اعداد و کاراکتر می‌باشند). قابل ذکر است که سایت 2Captcha قادر به تشخیص کارکترهایی به زبان‌های مختلف (نظیر زبان فارسی) نیز می‌باشد.

شماره 2Token: یک شناسه منحصر به فرد است که سایت 2Captcha هنگام ساخت اکانت در این سایت به شما می‌دهد. این شناسه برای برقراری ارتباط بین سایت 2Captcha و اکانت شما می‌باشد تا بتواند پاسخ کد امنیتی را در اختیار شما قرار دهد. علاوه بر وارد کردن مستقیم شناسه می‌توانید از دکمۀ درصد (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته، شناسه را از طریق متغیر نیز وارد نمایید.

شماره 3Element: منظور از اِلمان عکسی در صفحه وب است که حاوی کد امنیتی می‌باشد و باید به سایت 2Captcha ارسال شود. دقت کنید اِلمانی را انتخاب کنید که با تگ IMG شروع می‌شود و شامل عکس کد امنیتی می‌باشد. می‌توانید از دکمۀ درصد (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته، متغیر مورد نیاز خود را انتخاب نمایید.

شماره 4Text Variable: متغیر متنی که کد (یا عدد) حل شده توسط سایت 2Captcha در داخل آن قرار می‌گیرد. می‌توانید از دکمۀ درصد (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته، متغیر مورد نیاز خود را در این پارامتر جای دهید.

شماره 5Browser ID: شناسه مرورگری که می‌خواهد با این اکشن ارتباط برقرار کند.

اکشن Change Clipboard Text

اگر می‌خواهید متن حافظه Clipboard را تغییر دهید می‌توانید از اکشن Change Clipboard Text استفاده نمایید.

اکشن Change Clipboard Text

پارامترها

شماره 1New Text: متن جدید: که در حافظه Clipboard قرار می‌گیرد. می‌توانید با کمک دکمۀ درصد (%) در گوشۀ سمت راست، متغیر متنی جدید را انتخاب نمایید.

اکشن Change Number

اکشن Change Number برای انجام محاسبات ریاضی (+، -، *، / و Mod) بر روی دو عدد یا متغیر عددی به کار می‌رود.

 اکشن Change Number

پارامترها

شماره 1Numeric Variable: متغیر عددی می‌باشد که نتیجۀ انجام محاسبات بر روی دو عدد یا متغیر عددی در آن قرار می‌گیرد، که می‌توان برای مراحل بعدی از آن استفاده کرد. جهت تعیین مقدار این پارامتر باید از دکمۀ درصد (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته، یکی از متغیرهای عددی موجود را در این پارامتر جای دهید.

شماره 2اولین عدد: در این فیلد می‌توانید یک عدد معمولی یا یک متغیر عددی درج نمایید. برای درج متغیر عددی می‌توانید از دکمۀ درصد (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته است، کمک بگیرید.

شماره 3عملگر: که شامل گزینه‌های زیر می باشد

 • ( + ) جمع: دو عدد (یا متغیر عددی) را با هم جمع می‌کند.
 • ( _ ) تفریق: عدد اول (یا متغیر عددی اول) را از عدد دوم (یا متغیر عددی دوم) کم می‌کند.
 • ( * ) ضرب: دو عدد (یا متغیر عددی) را در هم ضرب می‌کند.
 • ( / ) تقسیم: عدد اول (یا متغیر عددی اول) را بر عدد دوم (یا متغیر عددی دوم) تقسیم می‌کند.
 • ( MOD ) باقیمانده: باقیمانده تقسیم دو عدد یا متغیر عددی توسط این عملگر قابل دستیابی می‌باشد.

شماره 4دومین عدد: در این فیلد می‌توانید یک عدد معمولی یا یک متغیر عددی درج نمایید. از دکمۀ درصد (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته، می‌توانید متغیر عددی مورد نظر را انتخاب نمایید.

اکشن Change Text

اگر بخواهید مقدار یک متغیر متنی را تغییر دهید می‌توانید از اکشن Change Text استفاده نمایید.

اکشن Change Text

پارامترها

شماره 1 Text Variable: متغیر متنی که می‌خواهید مقدار آن را تغییر دهید. با کمک دکمۀ درصد (%) در گوشۀ سمت راست، می‌توان متغیر متنی مورد نظر را تعیین نمود.

شماره 2 -no operation-: عمیلیاتی که می خواهید روی متغیر متنی انتخاب شده اعمال شود. این عملیات شامل گزینه های زیر می باشد (قابل ذکر است که در صورت انتخاب گزینه های زیر (به غیر از -no operation-) قابلیت اضافه کردن متن جدید از کار خواهد افتاد. )

اکشن change text

 • Lowercase: متن را با حروف کوچک نمایش می دهد.
 • Uppercase: متن را با حروف بزرگ نمایش می دهد.
 • Encode Url: متن را با استفاده از کدگذاری URL نمایش می دهد.
 • Decode Url: متن را با استفاده از رمز گشایی URL نمایش می دهد.
 • Encode HTML: متن را با استفاده از کدگذاری HTML نمایش می دهد.
 • Decode HTML: متن را با استفاده از رمز گشایی HTML نمایش می دهد.
 • Encode Base 64: متن را با استفاده از کدگزاری 64 نمایش می دهد.
 • Decode Base 64: متن را با استفاده از رمز گشایی 64 نمایش می دهد.

شماره 3 New Text: متن جدیدی که می‌خواهید جایگزین متغیر متنی شود. همچنین می‌توانید با کمک دکمۀ درصد (%) در گوشۀ سمت راست، به جای متن معمولی از متغیرهای دیگر در این قسمت استفاده نمایید.

اکشن Check Control Status

اکشن Check Control Status می‌تواند وضعیت‌های مختلف کنترل‌ها (اجزاء پنجره‌ها) را مورد بررسی قرار دهد (وضعیت‌هایی نظیر، فعّال یا غیرفعّال بودن یک کنترل، تیک‌دار بودن یا نبودن آن و مواردی از این قبیل) و نیز می‌تواند منتظر بماند تا وضعیت یک کنترل به وضعیت مورد‌نظر تغییر یابد.

اکشن Check Control Status

پارامترها

شماره 1Status to Check: وضعیت‌های مختلف کنترل‌ها، از کشویی موجود در این پارامتر قابل انتخاب می‌باشند که عبارتند از:

 • Focused: انتخاب‌شده
 • UnFocused: انتخاب‌نشده
 • Checked: تیک‌دار
 • UnChecked: بدون‌تیک
 • Enabled: فعال
 • Disabled: غیرفعال
 • Grayed: غیرفعال ولی تیک‌دار

شماره 2Target Control: کنترل مقصد؛ که قصد دارید وضعیت آن‌را بررسی نمایید. با کمک دکمۀ درصد (%) در گوشۀ سمت راست، می‌توان کنترل مقصد مورد نظر را تعیین نمود.

شماره 3Check Repeatedly (In Infinite Time) Until The Status Is Set: چک کردن مکرر (به دفعات نامحدود) برای تنظیم شدن وضعیت کنترل به وضعیت مورد نظر.

شماره 4Check for Seconds: چک کردن به اندازه تعداد ثانیه‌هایی که تعیین می‌شود (برای تغییر یافتن وضعیت کنترل به وضعیت مورد نظر).

شماره 5Check Just One Time: اگر این گزینه فعّال باشد، فقط یکبار چک می‌شود که آیا وضعیت کنترل در حالت تعیین شده قرار دارد یا خیر.

اکشن Check Number

اکشن Check Number برای مقایسه عدد یک متغیر عددی با عدد مورد نظر ما به کار می‌رود.

اکشن Check Number

پارامترها

 شماره 1Target Number: متغیر عددی مورد نظر که می‌خواهیم عدد آن را با عدد دیگری مقایسه نماییم. با کمک دکمۀ درصد (%) در گوشۀ سمت راست، می‌توان متغیر عددی مورد نظر را تعیین نمود.

 شماره 2تعیین شرایط مقایسه: که می‌تواند شامل گزینه‌های زیر باشد:

 • (=) برابر باشد با: با عدد مورد نظر برابر باشد.
 • (<) بزرگتر باشد از: از عدد مورد نظر کوچکتر باشد.
 • (>) کوچکتر باشد از: از عدد مورد نظر بزرگتر باشد.
 • (< =) برابر یا بزرگتر باشد از: از عدد مورد نظر کوچکتر یا مساوی باشد.
 • (> =) برابر یا کوچکتر باشد از: از عدد مورد نظر بزرگتر یا مساوی باشد.

شماره 3 عددی که می‌خواهید متغیر عددی با آن مقایسه شود. همچنین می‌توانید با کمک دکمۀ درصد (%) در گوشۀ سمت راست، به جای عدد معمولی از متغیرهای دیگر در این قسمت استفاده نمایید.

اکشن Check Windows Version

اکشن Check Windows Vesion برای بررسی نسخۀ ویندوز مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر نسخه‌ای از ویندوز (و یا شرایطی) را که چک می‌کنید با نسخه موجود در سیستم مقصد (و شرایط آن) مطابقت داشته باشد نتیجه این اکشن موفقیت‌آمیز خواهد بود و باید از نتیجه اکشن برای امور بعدی استفاده نمایید که آن‌را را در مبحث «تنظیم نتیجۀ اجرای هر اکشن» شرح داده‌ایم.

اکشن Check Windows Version

پارامترها

شماره 1عملگر بررسی نسخه ویندوز: که شامل گزینه‌های زیر می‌باشند.

 • (=) برابر باشد با
 • (<) جدیدتر باشد از
 • (>) قدیمی تر باشد از
 • (<=) برابر یا جدید تر باشد از
 • (>=) برابر یا قدیمی تر باشد از

شماره 2نسخۀ ویندوز: که شامل گزینه‌های زیر می‌باشد

Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows Server 2003 Windows Server 2003 R2 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 / Windows 10

شماره 3Check Architecture: در صورت علامت‌دار بودن این گزینه 32 بیت یا 64 بیت بودن ویندوز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

شماره 4(X86 (32bits: در صورت انتخاب این گزینه 32 بیت بودن ویندوز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

شماره 5(X64 (64bits: در صورت انتخاب این گزینه 64 بیت بودن ویندوز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اکشن Close Browser

اکشن Close Browser زمانی به کار می‌رود که بخواهید مرورگری را ببندید.

اکشن Close Browser

پارامترها

شماره 1ID Of Browser Window: شناسه مرورگری که می‌خواهید بسته شود.

اکشن Close Program/File

کاربرد

اکشن Close Program / File برای بستن یک فایل باز شده و یا یک برنامه در حال اجرا به کار می‌رود.

اکشن Close Program/File

پارامترها

شماره 1FileName: نام و مسیر فایل یا برنامه‌ای که قصد بستن آن ‌را دارید. همچنین می‌توانید از دکمۀ Browse فایل یا برنامۀ مورد نظر را انتخاب نمایید و یا از دکمۀ (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته، متغیّرهای مختلفی را در این پارامتر جای دهید.

شماره 2(Force Close (Terminate Process: بستن اجباری که حتی در زمان Not Respond بودن سیستم یا عمل نکردن دکمۀ Close (هنگ کردن سیستم)، فایل یا برنامۀ مورد نظر را بلاجبار و به طور کامل خواهد بست.

اکشن Comment

اکشن Comment برای نمایش دادن یک یادداشت در برنامۀ ویراستار (مابین اکشن‌ها به عنوان راهنمایی) مورد استفاده قرار می‌گیرد و در برنامۀ اجرا‌ کننده هیچ کاری انجام نمی‌دهد.

اکشن Comment

پارامترها

شماره 1Comment: متنی که می‌خواهید یاد‌داشت کنید. در صورتی که بخواهید متن خود را در چند خط مجزا بنویسید می‌توانید از علامت <‌LB‌> در انتهای هر خط استفاده نمایید. علاوه بر وارد کردن متن می‌توانید از دکمه % که سمت راست این فیلد قرار گرفته، متغیرهای مورد نیاز خود را در این پارامتر جای دهید.

شماره 2Don’t export/save: در صورت تیک‌دار بودن این گزینه متن نوشته شده فقط به صورت یادداشت در ماکرو قابل رویت می‌باشد. در صورتی که بخواهید یادداشت خود را به صورت یک فایل مجزا در کنار ماکرو ذخیره ‌نمایید می‌بایست این گزینه را از حالت انتخاب در بیاورید تا یادداشت‌ها در قالب یک فایل متنی در کنار ماکرو قرار بگیرند.

اکشن Copy Files

اکشن Copy File برای کپی کردن فایل‌ها، پوشه‌ها و زیرپوشه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای کپی کردن یک فایل باید آدرس و نام کاملِ فایل مبدأ را در پارامتر Source و آدرس پوشۀ مقصد و نام فایل مقصد (که می‌تواند همنام با فایل مبدأ باشد) را در پارامتر Destination درج نمایید و اگر بخواهید محتویات یک پوشه به همراه تمام فایل‌های داخل آن (حتی اگر در زیر پوشه‌ها باشند) را کپی کنید باید به جای نام فایل، از عبارت *.* در پارامتر Source استفاده کرده و در پارامتر Destination آدرس و نام پوشۀ مقصد را تعیین نمایید.

برای کپی کردن یک فایل

اکشن Copy Files

برای کپی کردن کل محتویات یک پوشه

اکشن Copy Files

پارامترها

روش تنظیم کردن پارامترهای این اکشن را در بالا شرح دادیم. نمایی از تنظیم پارامترهای این اکشن را در تصاویر بالا ملاحضه می‌فرمایید.

قابل ذکر است که همانند دیگر اکشن‌های مشابه، در اکشن Copy Files نیز می‌توانید با کمک دکمۀ درصد (%)، متغیّرهای متنی یا متغیّرهای Special Folder را وارد پارامترها نمایید.

اکشن Create Shortcut

زمانی از اکشن Get Current URL استفاده می‌شود که بخواهید آدرس جاری مرورگر انتخاب شده را گرفته و در یک متغیر متنی ذخیره نمایید.

اکشن create-shortcut

پارامترها

شماره 1ID Of Browser Window: شناسه مرورگری که این اکشن می‌خواهد با آن ارتباط برقرار کند.

شماره 2Text Variable: متغیر متنی که می‌خواهید آدرس گرفته شده از مرورگر انتخاب شده را در داخل آن ذخیره نمایید. برای تعیین مقدار این پارامتر باید از دکمۀ درصد (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته، یکی از متغیرهای متنی موجود را در این پارامتر جای دهید.

شماره 3Extract Domain Name: با تیک دار بودن این گزینه نام دامنه ادرس گرفته شده را استخراج می کند.

اکشن Decrease Number

اکشن Decrease Number برای کاهش دادن عدد موجود در متغیر عددی به کار می‌رود.

اکشن Decrease Number

پارامترها

no picTarget Number: متغیر عددی: که می‌خواهید عدد آن را کاهش دهید. می‌توانید با کمک دکمۀ درصد (%) در گوشۀ سمت راست، متغیر عددی مورد نظر را انتخاب نمایید.

no picDecrease by: مقداری که باید عدد مذکور کاهش یابد. همچنین می‌توانید با کمک دکمۀ درصد (%) در گوشۀ سمت راست، به جای عدد معمولی از متغیرهای دیگر در این قسمت استفاده نمایید.

اکشن Delete Files

اکشن Delete File برای حذف کردن فایل‌ها به صورت تکی یا دسته‌جمعی به کار می‌رود.

اکشن Delete Files

پارامترها

برای حذف کردن یک فایل باید آدرس و نام کامل فایل را در پارامتر Source درج نمایید و اگر بخواهید کلیۀ فایل‌های موجود در یک پوشه (حتی فایل‌هایی که در زیر پوشه‌های آن پوشه وجود دارند) را حذف کنید، باید به جای نام فایل از عبارت *.* در پارامتر Source استفاده نمایید.

قابل ذکر است که همانند دیگر اکشن‌های مشابه، در اکشن Delete Files نیز می‌توانید با کمک دکمۀ درصد (%)، متغیّرهای متنی یا متغیّرهای Special Folder را وارد نمایید.

اکشن Display Picture

اکشن Display Picture برای نمایش یک عکس png در حین اجرای اکشن‌ها به کار می‌رود.

اکشن Display Picture

پارامترها

شماره 1(Picture Path (PNG File: نام کامل و آدرس عکس png که قصد نمایش آن‌را دارید. برای راحتی کار می‌توانید از دکمۀ Browse برای درج نام و مسیر عکس PNG استفاده نمایید یا از دکمۀ (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته، متغیرهای مختلفی را در این پارامتر جای دهید.

شماره 2Caption: عنوان پنجره‌ای که عکس png را نمایش می‌دهد. علاوه بر متن معمولی می‌توانید با کمک دکمۀ درصد (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته، از متغیرها هم در این قسمت استفاده نمایید.

اکشن Find and Replace Text

اکشن Find and Replace Text می‌تواند در داخل یک متغیّر متنی به جستجو پرداخته و یک کاراکتر یا یک متن را با کاراکتر یا متنی دیگر جایگزین نماید. این اکشن انعطاف زیادی دارد که از طریق پارامترهای آن قابل حصول خواهد بود.
اگر بخواهید فقط از قسمت جستجوی این اکشن استفاده نمایید زمانیکه متن یا کاراکتر مورد جستجو در متغیّر متنی که تعیین کرده‌اید پیدا شود نتیجه این اکشن موفقیت‌آمیز خواهد بود و باید از نتیجه اکشن برای امور بعدی استفاده نمایید که آن‌را را در انتهای این بخش، در مبحث «تنظیم نتیجۀ اجرای هر اکشن» شرح داده‌ایم.

اکشن Find and Replace Text

پارامترها

شماره 1Text Variable: متغیّر متنی؛ که قصد کار با آن‌را را دارید.

شماره 2Text to Find: کاراکتر یا متنی که می‌خواهد مورد جستجو قرار بگیرد. (اگر می‌خواهید چک کنید که متغیّر متنی خالی است یا خیر این پارامتر را خالی بگذارید).

شماره 3Case Sensitive: به حساسیت یا عدم حساسیت بزرگ یا کوچک بودن حروف به هنگام جستجو.

شماره 4Left to Right: از جستجو اولین کاراکتر (سمت چپ) به آخرین کاراکتر (سمت راست) انجام شود.

شماره 5Right to Left: جستجو از آخرین کاراکتر (سمت راست) به اولین کاراکتر (سمت چپ) انجام شود.

شماره 6Pass If Text Found in: اگر متن مورد جستجو در نقطه خاصی پیدا شود نتیجۀ این اکشن موفقیت‌آمیز خواهد بود. نقاط خاص از طریق کشویی این پارامتر قابل تنظیم می‌باشند:

 • هر کجا: (در هر جایی که پیدا شود.)
 • اولین کاراکتر: (فقط اگر در نقطه ابتداییِ متغیّر متنی، پیدا شود.)
 • اولین کاراکتر به اضافه: (در یک نقطه خاص که از اولین کاراکتر به اضافه یک عددِ قابل تنظیم، محاسبه خواهد شد.)
 • آخرین کاراکتر: (فقط اگر در نقطه انتهاییِ متغیّر متنی پیدا شود.)
 • آخرین کاراکتر منهی: (در یک نقطه خاص که از آخرین کاراکتر منهی یک عددِ قابل تنظیم، محاسبه خواهد شد.)
 • Exact Match: (اگر دقیقا یکسان باشد.)

اکشن Find and Replace Text

 شماره 7 Replace: اگر بخواهید متن یا کاراکتر جستجو شده (که پیدا شده است) را با متن یا کاراکتر دیگری جایگزین نمایید باید این پارامتر را فعّال کنید تا دیگر پارامترهای ذیل آن، قابل استفاده گردند.

 شماره 8Replace With: عبارتی که می‌خواهد متن پیدا شده با آن عبارت عوض شود.

 شماره 9Replace All: اگر این گزینه فعّال باشد، جستجو و جایگزنی از اولین کاراکتر تا آخرین کاراکتر متغیّر متنی ادامه یافته و هر تعداد عبارت مورد جستجو که پیدا شود با متن مورد جایگزنی عوض خواهد شد.

 شماره 10Replace Once: عبارت مورد جستجو با عبارت مورد جایگزنی فقط یکبار عوض خواهد شد.

اکشن Get Cell Text

کاربرد

اکشن Get Cell Text زمانی به کار می‌رود که بخواهید اطلاعات یک سلول خاص را در متغیر متنی ذخیره نمایید.

اکشن Get Cell Text

پارامترها

شماره 1ID Of Excel Window: شناسه فایل اکسلی است که قبلا Sheet مربوطه را در آن باز یا ایجاد کرده‌اید و قصد گرفتن اطلاعات از یک سلول خاص در آن Sheet را دارید.

شماره 2Text Variable: متغیر متنی که می‌خواهید اطلاعات دریافت شده از سلولی خاص را در آن ذخیره نمایید. برای انتخاب متغیر متنی باید از دکمۀ درصد (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته، استفاده نمایید و یکی از متغیر‌های موجود را در این پارامتر جای دهید.

شماره 3Cell: که مقدار آن به طور پیش‌فرض Focused Cell (یا سلول انتخاب شده) می‌باشد، سلول انتخاب شده را هدف قرار می‌دهد.

شماره 4Get a range from focused cell to: با انتخاب این گزینه می توانید متن بازه ای از سلول ها را دریافت نمایید. شروع بازه از سلول انتخاب شده می باشد و به سمتی حرکت می کند که با دکمه های جهت دار انتخاب می کنید. انتهای این بازه می تواند اخرین سلول به سمت راست یا اخرین سلول به سمت پایین باشد.

اکشن Get Current URL

زمانی از اکشن Get Current URL استفاده می‌شود که بخواهید آدرس جاری مرورگر انتخاب شده را گرفته و در یک متغیر متنی ذخیره نمایید.

اکشن Get Current URL

پارامترها

شماره 1ID Of Browser Window: شناسه مرورگری که این اکشن می‌خواهد با آن ارتباط برقرار کند.

شماره 2Text Variable: متغیر متنی که می‌خواهید آدرس گرفته شده از مرورگر انتخاب شده را در داخل آن ذخیره نمایید. برای تعیین مقدار این پارامتر باید از دکمۀ درصد (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته، یکی از متغیرهای متنی موجود را در این پارامتر جای دهید.

شماره 3Extract Domain Name: با تیک دار بودن این گزینه نام دامنه ادرس گرفته شده را استخراج می کند.

اکشن Get Data From Web-Elements

اکشن Get Data From Web-Elements زمانی به کار می‌رود که بخواهید داده‌ای را از یک اِلمان سایت بگیرید و در یک متغیر متنی ذخیره نمایید.

اکشن Get Data From Web-Elements

پارامترها

شماره 1ID Of Browser Window: شناسه مرورگری که این اکشن می‌خواهد با آن ارتباط برقرار کند.

شماره 2Target Element: اِلمان مقصد که می‌خواهید داده‌ای را از آن بگیرید. برای تعیین اِلمان مقصد باید از دکمۀ درصد (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته، اِلمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

شماره 3Get: نوع داده‌ای که می‌خواهید از اِلمان مقصد دریافت کنید.

شامل گزینه‌های:

 • Text: متن اِلمان مقصد را دریافت می‌کند.
 • Value: مقدار اِلمان مقصد را دریافت می‌کند.
 • Specific Attribute: ویژگی خاص اِلمان مقصد را دریافت می‌کند. مثلا وقتی در فیلد مقابل Specific Attribute Name (که هنگام انتخاب گزینۀ Specific Attribute در زیر این پارامتر اضافه می‌شود) کلمۀ class را وارد نمایید، نام کلاس یا کلاس ها را بر می‌گرداند.
 • Inner HTML: کد HTML داخلی اِلمان مقصد را دریافت می‌کند.
 • Inner HTML And Element Itself: کد HTML داخلی و خود اِلمان مقصد را دریافت می‌کند.
 • Element HTML: کد HTML اِلمان را دریافت می‌کند.

شماره 4Text Variable: متغیر متنی که داده‌ی گرفته شده از اِلمان مقصد در آن ذخیره می‌شود. همچنین می‌توانید به جای استفاده از متغیر متنی از حافظه Clipboard استفاده نمایید.

اکشن Get Text from Window/Control

اگر بخواهید متن نوشته شده در یک کنترل نوشتاری یا متن نوار عنوان یک پنجره را گرفته و در یک متغّیر متنی ذخیره نمایید می‌توانید از اکشن Get Text From Window / Control استفاده کنید.

اکشن Get Text from Window/Control

پارامترها

شماره 1Get Text From Window: با انتخاب این گزینه تعیین می‌کنید که متن یا اطلاعات از پنجره دریافت شوند.

شماره 2Get Text From Control: با انتخاب این گزینه تعیین می‌کنید که متن یا اطلاعات از کنترل یا زیر کنترل دریافت شوند.

شماره 3Target Control / Target Window: کنترل یا پنجرۀ مقصد؛ که متن آن باید ذخیره شود.

شماره 4Get Window / Control Information: اگر بخواهید متن یا دیگر اطلاعات یک کنترل، زیر‌کنترل یا یک پنجره را گرفته و در یک متغیر متنی ذخیره نمایید می‌توانید از کشویی موجود در این پارامتر یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب کنید

 • Get Text of Window / Control: با انتخاب این گزینه تعیین می‌کنید که متن یا اطلاعات پنجره یا کنترل دریافت شوند.
 • Get Window ClassName: با انتخاب این گزینه تعیین می‌کنید که نام کلاس پنجره دریافت شود.
 • Get Control ClassName: با انتخاب این گزینه تعیین می‌کنید که نام کلاس کنترل دریافت شود.
 • Get Sub-Control Name: با انتخاب این گزینه تعیین می‌کنید که نام زیر‌کنترل دریافت شود.
 • Get Sub-Control Value: با انتخاب این گزینه تعیین می‌کنید که مقدار زیر‌کنترل دریافت شود.
 • Get Sub-Control Description: با انتخاب این گزینه تعیین می‌کنید که شرح (متن توصیفی) زیر کنترل دریافت شود.
 • Get sub - control X pos: موقعیت X در زیر‌کنترل: موقعیت X زیر‌کنترل می‌باشد که فاصلۀ آن از سمت چپ زیر‌کنترل محاسبه می‌شود.
 • Get sub - control Y pos: موقعیت Y در زیر‌کنترل: موقعیت Y زیر‌کنترل می‌باشد که فاصلۀ آن از سمت بالای زیر‌کنترل محاسبه می‌شود.

شماره 5(Text Variable (That Stores Captured Text: متغیّر متنی؛ که متن گرفته شده باید (برای استفاده‌های بعدی) در داخل آن قرار بگیرد.

اکشن Go To Cell

اکشن Go To Cell زمانی به کار می‌رود که بخواهید به یک سلول خاص در فایل اکسل دسترسی داشته باشید.

اکشن Go To Cell

پارامترها

شماره 1Set Focus On The Active Cell: سلولی که در حال حاضر در برنامه اکسل فعال می‌باشد را انتخاب می‌کند.

شماره 2Set Focus On: با فعال بودن این گزینه سلول مورد نظر از طریق حروف A .. ZZ که تعیین کننده ستون و اعداد 99999 .. 1 که تعیین کننده سطر هستند انتخاب می‌شود.

شماره 3ID Of Excel Window: شناسه فایل اکسلی که می‌خواهد این اکشن با آن ارتباط برقرار کند.

شماره 4Move Focus To: با انتخاب این گزینه می‌توانید سلول فعال (یعنی سلولی که داخل فایل اکسل در حال حاضر فعال می‌باشد) را به اندازه دلخواه به سمت بالا، پایین، چپ، راست (با کمک دکمه‌هایی که در زیر این گزینه وجود دارند) حرکت دهید.

شماره 5برای تعیین مقدار حرکت سلول انتخاب شده در فایل اکسل می‌توانید علاوه بر عدد معمولی، متغیر‌های عددی مختلفی را هم از دکمۀ درصد (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته، در این پارامتر جای دهید.

اکشن Go to URL And Navigate

اکشن Go To URL And Navigate زمانی به کار می‌رود که بخواهید مرورگر را به آدرس صفحه‌ای از سایت هدایت نمایید.

اکشن Go to URL And Navigate

پارامترها

شماره 1 ID Of Browser Window: شناسه مرورگری که این اکشن می‌خواهد با آن ارتباط برقرار کند.

شماره 2Navigation: می‌توانید نحوه هدایت مرورگر خود را در این پارامتر مشخص نمایید که شامل گزینه‌های زیر می‌باشد

 • Go To URL: آدرس وارد شده در فیلد پایین این پارامتر را، در مرورگر انتخاب شده باز می‌کند.
 • Clear Cash And Go To URL: حافظه کش مرورگر انتخاب شده را خالی می‌کند و سپس آدرس وارد شده در فیلد پایین این پارامتر را در مرورگر باز می‌کند.
 • Go Back: صفحه سایت را یک پله به عقب بر می‌گرداند.
 • Go Forward: صفحه سایت را یک پله به جلو می‌برد.
 • Reload / Refresh: صفحۀ سایت را دوباره بارگذاری می‌کند.
 • Clear Cash And Reload / Refresh: حافظه کش مرورگر انتخاب شده را خالی کرده و دوباره صفحه سایت را بارگذاری می‌کند.

شماره 3URL To Navigate: آدرس صفحه سایتی که می‌خواهید مرورگر به آن صفحه هدایت شود. می‌توانید از دکمۀ درصد (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته، متغیرهای مورد نیاز را در این پارامتر جای دهید.

اکشن Hide Picture

اکشن Hide Picture برای مخفی نمودن عکس png که در حال نمایش می‌باشد به کار می‌رود.

اکشن Hide Picture

پارامترها

شماره 1Immediately: اگر این گزینه فعّال باشد عکس png که در حال نمایش است بلافاصله مخفی شده و پنجره نمایش آن بسته خواهد شد.

اکشن Increase Number

اکشن Increase Number برای افزایش دادن عدد موجود در متغیر عددی به کار می‌رود.

اکشن Increase Number

پارامترها

شماره 1Target Number: متغیر عددی: که می‌خواهید عدد آن را افزایش دهید. می‌توانید با کمک دکمۀ درصد (%) در گوشۀ سمت راست، متغیر عددی مورد نظر را انتخاب نمایید.

شماره 2Increase by: مقداری که باید عدد مذکور افزایش یابد. همچنین می‌توانید با کمک دکمۀ درصد (%) در گوشۀ سمت راست، به جای عدد معمولی از متغیرهای دیگر در این قسمت استفاده نمایید.

اکشن Input Box

اکشن Input Box برای گرفتن یک متن از کاربر (در حین اجرای ماکرو) بکار می‌رود. متن گرفته شده از کاربر که توسط کادر زیر در حین اجرای ماکرو گرفته خواهد شد، در داخل یک متغیّر متنی (از قبل تعیین شده) قرار می‌گیرد.

اکشن Input Box

فرض کنید که می‌خواهید یک پروسه‌ای چند بار تکرار شود و قرار است که تعداد تکرار را کاربر تعیین نماید. با استفاده از این اکشن می‌توانید در حین اجرای ماکرو از کاربر درخواست کنید تا عدد مورد نظر را از طریق کادر Input Box وارد نماید و سپس شما از این عدد (که حالا در داخل متغیّر تعیین شده توسط شما قرار گرفته است) برای تعداد دفعات تکرار استفاده نمایید.

اکشن Input Box

پارامترها

شماره 1Title: متنی که در عنوان پنجره درخواست ورودی نوشته می‌شود. علاوه بر متن معمولی می‌توانید با کمک دکمۀ درصد (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته، متغیرهای مختلفی را در این پارامتر جای دهید.

شماره 2Description: توضیحی که به عنوان راهنما برای کاربر نوشته می‌شود. علاوه بر متن معمولی می‌توانید از دکمۀ درصد (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته، متغیرهای مورد نیاز خود را انتخاب نمایید.

شماره 3Target Text Value: متغیر متنی که ورودی کاربر بعد از تایید (یعنی بعد از زدن دکمۀ Okدر زمان اجرا) در آن گذاشته می‌شود. جهت تعیین مقدار این پارامتر باید از دکمۀ درصد (%) که سمت راست فیلد قرار گرفته، یکی از متغیّرهای موجود را انتخاب نمایید.

شماره 4Only Numbers Acceptable: با فعال بودن این گزینه تنها عدد در پنجره ورودی قابل قبول می‌باشد.

شماره 5Null Or Space(s) Acceptable: با فعال بودن این گزینه مقدار خالی یا فاصله هم در پنجره دریافت ورودی قابل قبول می‌باشد.

اکشن Jump

اکشن Jump برای پرش ازخطی (اکشنی) به خط (اکشن) دیگر به کار می‌رود.

اکشن Jump

پارامترها

شماره 1Jump to: خطی که باید به آنجا پرش انجام شود.

شماره 2How Many Times: تعداد دفعات پرش به خط تعیین شده. اگر این پارامتر برابر با صفر باشد هر بار که برنامۀ اجرا‌ کننده به اکشن Jump می‌رسد به خط تعیین شده پرش خواهد کرد ولی اگر آن‌را بر روی تعدادی بزرگتر از 1 تنظیم کنید فقط به اندازه همان تعداد عمل پرش تکرار شده و پس از آن، دیگر این اکشن بی اثر خواهد شد. همچنین می‌توانید با کمک دکمۀ درصد (%) در گوشۀ سمت راست، به جای عدد معمولی از متغیرهای عددی در این قسمت استفاده نمایید.

اکشن Keyboard Command

اکشن Keyboard Command برای ارسال دستورات کیبورد (تقریباً تمامی کلیدهای کیبورد) بر روی یک پنجره یا یک کنترل خاص به کار می‌رود.

اکشن Keyboard Command

پارامترها

شماره 1Target Control: کنترل مقصد؛ که کلیدهای کیبورد بر روی آن فشرده خواهد شد (منظور اجزاء یا باکس‌های پنجره‌ها می‌باشند). می‌توانید با کمک دکمۀ درصد (%) در گوشۀ سمت راست، کنترل مقصد را انتخاب نمایید.

شماره 2Target Window: پنجرۀ مقصد؛ که کلیدهای کیبورد بر روی آن فشرده می‌شود. می‌توانید با کمک دکمۀ درصد (%) در گوشۀ سمت راست، پنجره مقصد را تعیین نمایید.

شماره 3KeyStrokes: لیست کلیدهایی که باید فشرده شوند.

شماره 4Insert Special Keys: اضافه کردن کلیدهای خاصِ کیبورد (به لیست کلیدها) از طریق زیرمنوهای این دکمه امکان‌پذیر می‌باشد.

شماره 5Insert Language: اضافه کردن زبان (به لیست دستورات کیبورد) از طریق زیرمنوهای این دکمه امکان‌پذیر می‌باشد.

شماره 6(Delay Between Key Strokes (Milliseconds: مکث بین کلیدهایی که باید فشرده شوند بر حسب میلی ثانیه (که یک هزارم ثانیه است).

شماره 7Scroll to the Control and select it: با انتخاب این گزینه کنترل مورد نظر را پیمایش و انتخاب می‌کند.

اکشن Keyboard Event

اکشن Keyboard Event برای ارسال دستورات کیبورد (تقریباً تمامی کلیدهای کیبورد) به کار می‌رود.

اکشن Keyboard Event

پارامترها

شماره 1KeyStrokes: لیست کلیدهایی که باید فشرده شوند.

شماره 2Insert Special Keys: اضافه کردن کلیدهای خاصِ کیبورد (به لیست کلیدها) از طریق زیرمنوهای این دکمه امکان‌پذیر می‌باشد.

شماره 3Insert Language: اضافه کردن زبان (به لیست دستورات کیبورد) از طریق زیرمنوهای این دکمه امکان‌پذیر می‌باشد.

شماره 4(Delay Between Strokes (Milliseconds: مکث بین کلیدهایی که باید فشرده شوند بر حسب میلی ثانیه (که یک هزارم ثانیه است).

اکشن Message Box

اکشن Message Box برای نشان دادن یک پیام (در کادر Message Box ویندوز) به کار می‌رود.

این پیام می‌تواند برای اعلان یک هشدار یا نمایش یک خطا نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

اکشن Message Box

پارامترها

شماره 1Title: متنی که در عنوان پنجره پیام نوشته می‌شود. علاوه بر متن معمولی می‌توانید از دکمۀ درصد (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته، متغیرهای مختلفی را در این پارامتر جای دهید.

اکشن Message Box

شماره 2Message: متنی که در پنجرۀ پیام نوشته می‌شود. اگر در این متن از عبارت <‌LB‌> استفاده شود در پنجرۀ پیام یک شکستگی خط همان (Enter) درج خواهد شد. برای مثال متن داخل این پارامتر (در عکس بالا) بصورت زیر نشان داده خواهد شد. علاوه بر متن معمولی می‌توانید با کمک دکمۀ درصد (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته، از متغیرها هم در بین متون استفاده نمایید.

شماره 3Text Alignment Left: با انتخاب این گزینه متن داخل پنجرۀ پیام، سمت چپ نوشته می‌شود.

شماره 4Text Alignment Right: با انتخاب این گزینه متن داخل پنجرۀ پیام، سمت راست نوشته می‌شود.

شماره 5Right- to- Left Reading: با انتخاب این گزینه تمام نوشتار و استایل پنجرۀ پیام به مُدل راست به چپ تبدیل می‌گردد.

شماره 6(MessageBox Type (Information: انتخاب نوع کادر پیام که این گزینه برای درج نمایۀ اطلاعات در کادر پیام بکار برده می‌شود.

شماره 7(MessageBox Type (Warning: انتخاب نوع کادر پیام که این گزینه برای درج نمایۀ هشدار کادر پیام بکار برده می‌شود.

شماره 8(MessageBox Type (Error: انتخاب نوع کادر پیام که این گزینه برای درج نمایۀ خطا در کادر پیام بکار برده می‌شود.

اکشن Mouse Action on Web-Pages

اکشن Wait For Page / Element To Load زمانی به کار می‌رود که بخواهید منتظر بمانید یک اِلمان در صفحه سایت یا یک صفحه سایت در مرورگر بارگذاری شود یا حتی فقط منتظر بمانید تا مرورگر از حالت مشغول خارج شده و به حالت آماده باش در آید.

اکشن Wait For Page / Element To Load

پارامترها

شماره 1ID Of Browser Window: شناسه مرورگری که این اکشن می‌خواهد با آن ارتباط برقرار کند.

شماره 2Target Element: اِلمان مقصد که می‌خواهید منتظر بمانید تا بارگذاری شود. برای تعیین اِلمان مقصد باید از دکمۀ درصد (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته، یکی از متغیر‌های موجود را در این پارامتر جای دهید.

شماره 3Only Wait For Browser To Load Completely: با تیک خوردن این گزینه منتظر می‌ماند تا فقط مرورگر به طور کامل صفحه سایت را بارگذاری کرده و به حالت آماده باش در آید.

شماره 4Target Page: صفحه سایت مقصد که می‌خواهید منتظر بمانید تا بارگذاری شود. برای تعیین مقدار این پارامتر باید از دکمۀ درصد (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته، یکی از متغیر‌های موجود را انتخاب نمایید.

شماره 5(Wait Infinite Time (Check Repeatedly as long as Possible: بدون هیچ محدودیت زمانی آنقدر منتظر می‌ماند تا صفحه یا اِلمان مقصد بارگذاری شود.

شماره 6Wait Seconds: به اندازه تعداد ثانیه‌هایی که تعیین می‌شود منتظر بارگذاری صفحه یا المان مقصد سایت می‌ماند.

شماره 7(No Wait (Check Just One Time: اگر این گزینه فعّال باشد، فقط یکبار چک می‌شود که آیا صفحه یا المان مقصد بارگذاری شده‌اند یا خیر.


اکشن Mouse Command

اکشن Mouse Command برای ارسال دستورات مأوس نظیر (کلیک - Click، دبل کلیک - Double Click، راست کلیک - Right Click و...) بر روی یک پنجره یا یک کنترل خاص به کار می‌رود.

اکشن Mouse Command

پارامترها

شماره 1Mouse Action: فرمانی که باید از مأوس صادر شود؛ که شامل گزینه‌های زیر می‌باشد

Click / Double Click / Right Click / Right Button Double Click / Middle Click / Middle Button Double Click / Left Button Down / Left Button Up / Right Button Down / Right Button Up / Middle Button Down / Middle Button Up / Wheel Down / Wheel Up

شماره 2Target Control: کنترل مقصد؛ که فرمان مأوس بر روی آن انجام می‌پذیرد (منظور اجزاء یا دکمه‌های پنجره‌ها می‌باشد). می‌توانید با کمک دکمۀ درصد (%) در گوشۀ سمت راست، کنترل مقصد را انتخاب نمایید.

شماره 3Target Window: پنجرۀ مقصد؛ که فرمان مأوس بر روی آن انجام می‌پذیرد. می‌توانید با کمک دکمۀ درصد (%) در گوشۀ سمت راست، پنجره مقصد ر تعیین نمایید.

شماره 4Relative To The Window: مختصات X و Y در پنجره: این مختصات وابسته به پنجره می‌باشد که فاصلۀ آن از سمت چپ و بالای پنجره محاسبه می‌شود.

شماره 5Relative To The Control: مختصات X و Y درکنترل: این مختصات وابسته به کنترل می‌باشد که فاصلۀ آن از سمت چپ و بالای کنترل محاسبه می‌شود.

شماره 6Relative To The Sub-Control: مختصات X و Y در زیر کنترل: این مختصات وابسته به زیرکنترل می‌باشد که فاصلۀ آن از سمت چپ و بالای زیرکنترل محاسبه می‌شود.

شماره 7Scroll to the Control and select it: با انتخاب این گزینه کنترل مورد نظر را پیمایش و انتخاب می‌کند.

شماره 8Handshake: با انتخاب این گزینه و تعیین مقدار x , y در فیلدهای مربوطه، در صورتی که اشاره‌گر ماوس به آن مختصات برسد با لرزش دست به کاربر اعلام می‌نماید.

شماره 9Do not return mouse cursor to the original position: با انتخاب این گزینه اشاره‌گر ماوس پس از رفتن به جایگاه بعدی دیگر به جایگاه قبلی خود باز نمی‌گردد.

شماره 10Move human-like mouse before executing the command: با انتخاب این گزینه حرکت ماوس مانند حرکت انسانی قبل از اجرای دستور به حرکت در می‌آید.

شماره 11Don’t change mouse position if mouse is in the target bounds: با تیک‌دار کردن این گزینه تعیین می‌کنید که موقیعیت ماوس، در صورتی که در مرزهای هدف قرار دارد تغییر نکند.

اکشن Mouse Event

اکشن Mouse Event برای ارسال دستورات مأوس نظیر (کلیک - Click، دبل کلیک - Double Click، راست کلیک - Right Click و...) در صفحه به کار می‌رود.

اکشن Mouse Event

پارامترها

شماره 1Mouse Action: فرمانی که باید از مأوس صادر شود؛ که شامل گزینه‌های زیر می‌باشد

Click / Double Click / Right Click / Right Button Double Click / Middle Click / Middle Button Double Click / Left Button Down / Left Button Up / Right Button Down / Right Button Up / Middle Button Down / Middle Button Up / Wheel Down / Wheel Up

شماره 2(Mouse Position While Clicking (On The Screen: مختصات X و Y در صفحه (مانیتور) که باید در آن نقطه کلیک انجام شود این مختصات از سمت چپ و بالای کل صفحه محاسبه می‌شود.

اکشن Mouse Move

اکشن Mouse Move برای حرکت دادن مأوس واقعی سیستم به کار می‌رود.

اکشن Mouse Move

پارامترها

شماره 1(Movements List (Delay | Position: لیست حرکات مأوس که شامل زمان تأخیر (بر حسب میلی ثانیه) در یک نقطه و تعیین حرکات بعدی مأوس با مختصات (X,Y) می‌باشد.

اکشن Number to Text

اکشن Number to Text برای قرار دادن اعداد یک متغیر عددی در داخل یک متغیر متنی به کار می‌رود.

اکشن Number to Text

پارامترها

شماره 1Number Variable: متغیر عددی که باید اعداد آن در داخل متغیّر متنی قرار بگیرند. با کمک دکمۀ درصد (%) در گوشۀ سمت راست، می‌توان متغیر عددی مورد نظر را تعیین نمود.

شماره 2Text Variable: متغیر متنیِ مقصد: که قرار است اعداد در آن قرار بگیرند. با کمک دکمۀ درصد (%) در گوشۀ سمت راست، می‌توان متغیر متنی مورد نظر را تعیین نمود.

اکشن Open / Create Excel File

اکشن Open / Create Excel File برای باز کردن یا ایجاد کردن یک فایل اکسل به کار می‌رود.

اکشن Open / Create Excel File

پارامترها

شماره 1FileName: نام و مسیر فایل اکسل که می‌خواهید باز یا ایجاد کنید. برای راحتی کار می‌توانید از دکمۀ Browse برای درج نام و مسیر فایل اکسل استفاده نمایید یا از دکمۀ درصد (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته، متغیرهای مورد نظر را در این پارامتر جای دهید.

شماره 2Create File If Does Not Exists: با تیک زدن این گزینه اگر نرم‌افزار کاربر مجازی فایل اکسلی با آن نام را در مسیر انتخاب شده پیدا نکند فایل اکسلی با همان نام و در همان مسیر ایجاد و باز خواهد کرد.

شماره 3ID Of This Excel Window: از این پارامتر زمانی استفاده می‌شود که بخواهید با چندین فایل اکسل مختلف کار کنید. در این صورت می‌توانید هر کدام از فایل‌های اکسل را بایک شناسه خاص، نشانه‌گذاری کنید تا در اکشن‌های دیگر مربوط به اکسل، از طریق تعیین کردن شناسه بتوانید اعلام کنید که منظورتان کدام فایل می‌باشد.

شماره 4Don’t use the Microsoft office software: با علامت دار بودن این گزینه از نرم افزارهای مایروسافت آفیس استفاده نخواهد کرد.

اکشن Open / Create Sheet

اکشن Open / Create Sheet برای بازکردن یا ایجاد کردن یک Sheet در فایل اکسلی که قبلا باز یا ایجاد کرده‌اید به کار می‌رود.

اکشن Open / Create Sheet

پارامترها

شماره 1ID Of Excel Window: شناسه فایل اکسلی است که قبلا آن را باز یا ایجاد کرده‌اید و قصد باز یا ایجاد کردن یک Sheet در آن را دارید.

شماره 2Sheet Name: با انتخاب این گزینه می‌توانید یک Sheet را بر اساس نام آن، باز یا ایجاد کنید. برای تعیین نام Sheet می‌توانید در فیلدی که در پایین این گزینه قرار دارد نام آن را وارد نمایید یا از دکمۀ درصد (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته، متغیرهای مورد نیاز خود را درج نمایید.

شماره 3Sheet Index: اگر بخواهید یک Sheet را به جای نام آن با استفاده از شماره فهرست، باز یا ایجاد نمایید، باید با انتخاب این گزینه و وارد کردن شماره فهرست در فیلدی که در پایین این گزینه قرار دارد مقدار آن را تعیین نمایید که این مقدار می‌تواند یک عدد معمولی یا متغیر عددی باشد. می‌توانید از دکمۀ درصد (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته، متغیرهای عددی مورد نیاز خود را در این پارامتر جای دهید.

شماره 4Create Sheet If Does Not Exist: با تیک زدن این گزینه اگر نرم‌افزار کاربر مجازی Sheet با همان نام را در فایل اکسل انتخاب شده پیدا نکند، یک Sheet با همان نام و در همان فایل اکسل ایجاد و باز خواهد کرد.

اکشن Open Browser

اکشن Open Browser زمانی به کار می‌رود که بخواهید مرورگری را باز کنید.

اکشن Open Browser

پارامترها

شماره 1Browser: در این پارامتر می‌توانید مرورگر مورد نیاز خود را از گزینه‌های زیر انتخاب نمایید

vUserBrowser / Internet Explorer / Firefox 32bits – X86 / Firefox 64Bits – X64 / Chrome

شماره 2Id Of This Browser Window: از این پارامتر زمانی استفاده می‌شود که بخواهید با چندین مروگر کار کنید. در این صورت می‌توانید هر کدام از مرورگرها را با یک شناسه خاص، نشانه‌گذاری کنید تا در اکشن‌های دیگر مربوط به صفحات وب از طریق تعیین کردن شناسه بتوانید اعلام کنید که منظورتان کدام مرورگر می‌باشد.

شماره 3Window State: حالت پنجره مرورگر است که می‌تواند سه مقدار زیر را داشته باشد

 • Normal: در این حالت مرورگر انتخاب شده بعد از باز شدن به همان اندازه نرمال (عادی) خود می‌ماند و تغییری نمی‌کند.
 • Maximize: در این حالت مرورگر انتخاب شده بعد از باز شدن بلافاصله به صورت تمام صفحه و بزرگترین حالت خود در می‌آید.
 • Minimize: در این حالت مرورگر انتخاب شده بعد از باز شدن بلافاصله به صورت Minimize در می‌آید.

شماره 4Page Load timeout: زمانی که برای بارگذاری کامل صفحه سایت صبر می کند و اگر صفحه سایت در ان بازه زمانی مشخص شده بارگذاری نشود پیغام خطایی را به شما نمایش می دهد. این زمان بر حسب ms می باشد.

شماره 5Browser < EXE > File: این پارامتر برای انتخاب مرورگرهایی است که تحت درایورهای gecko و یا Selenium هستند مانند مرورگر Tour که تحت درایور gecko می باشد. می توانید از دکمه (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته متغیرهای مورد نیاز خود را در این پارامتر جای دهید. همچنین برای راحتی کار می توانید از دکمه Browse که سمت راست این فیلد قرار گرفته فایل مربوطه را انتخاب نمایید.

شماره 6Firefox / Chrome < Driver > File: زمانی که درایور مرورگر در مسیر پیش فرض خود نبوده باشد می توانید مسیر درایور مرورگر را در این پارامتر وارد نمایید. می توانید از دکمه (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته متغیرهای مورد نیاز خود را در این پارامتر جای دهید. همچنین برای راحتی کار می توانید از دکمه Browse که سمت راست این فیلد قرار گرفته درایور مورد نظر را انتخاب نمایید.

شماره 7Firefox < Extensions to install > folder: افزونه هایی که می خواهید به فایرفاکس اضافه کنید در پوشه ای قرار دارند که ادرس ان پوشه را می بایست در این پارامتر جای دهید. می توانید از دکمه (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته متغیرهای مورد نیاز خود را در این پارامتر جای دهید. همچنین برای راحتی کار می توانید از دکمه Browse که سمت راست این فیلد قرار گرفته مسیر مربوطه را انتخاب نمایید.

شماره 8Chrome < USER-DATA > folder: هر مرورگری برای خود حافظه کش دارد که اطلاعاتی نظیر یوزرنیم، پسورد و ... را در پوشه‌ای ذخیره می‌نماید. از آنجاییکه که نرم‌افزار کاربر مجازی مرورگرها را بدون حافظه کش باز می‌کند، (در صورتی که از مرورگر کروم استفاده می‌کنید) می‌توانید پوشه کش آن‌ مرورگر را در این پارامتر جای دهید تا زمانی که دوباره با این مرورگر وارد سایت می‌شوید اطلاعات ذخیره شده برای شما قابل بازیابی باشد. علاوه بر وارد کردن اطلاعات می‌توانید به کمک دکمه Browse پوشه مورد نظر را انتخاب نمایید.

شماره 9Firefox / Chrome < PROFILE > folder: هر مرورگری برای خود حافظه کش دارد که اطلاعاتی نظیر یوزرنیم، پسورد و ... را در پوشه‌ای ذخیره می‌کند. از آنجاییکه که نرم‌افزار کاربر مجازی مرورگرها را بدون حافظه کش باز می‌کند، (در صورتی که از مرورگر کروم یا فایرفاکس استفاده می‌کنید) می‌توانید پوشه کش آن‌ مرورگر را در این پارامتر جای دهید تا زمانی که دوباره با این مرورگر وارد سایت می‌شوید اطلاعات ذخیره شده برای شما قابل بازیابی باشد. علاوه بر وارد کردن اطلاعات می‌توانید به کمک دکمه Browse پوشه مورد نظر را انتخاب نمایید.

شماره 10Address: در صورت استفاده از پروکسی می توانید آدرس را در این پارامتر وارد نمایید. همچنین می توانید از دکمه (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته متغیر مورد نیاز خود را انتخاب نمایید.

شماره 11Port: در صورت استفاده از پروکسی می توانید پورت را در این پارامتر وارد نمایید. همچنین می توانید از دکمه (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته متغیر عددی مورد نیاز خود یا حافظه کلیپبورد را انتخاب نمایید.

شماره 12Usename: در صورت استفاده از پروکسی می توانید نام کاربری را در این پارامتر وارد نمایید. همچنین می توانید از دکمه (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته متغیر مورد نیاز خود را انتخاب نمایید.

شماره 13Password: در صورت استفاده از پروکسی می توانید کلمه عبور را در این پارامتر وارد نمایید. همچنین می توانید از دکمه (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته متغیر مورد نیاز خود را انتخاب نمایید.

اکشن Open Program/File

اکشن Open Program / File برای باز کردن یک فایل یا یک برنامه به کار می‌رود.

اکشن Open Program/File

پارامترها

شماره 1File Name: نام و مسیر فایل یا برنامه‌ای که قصد باز کردن آن‌را دارید. همچنین می‌توان به جای وارد کردن نام و مسیر فایل یا برنامه از کنترل Browse این کار را انجام داد. با کمک دکمه درصد (%) که کنار این فیلد قرار گرفته است می‌توانید متغیّرهای متنی یا متغیّرهای Special Folder را در این پارامتر جای دهید.

شماره 2Working Directory: مسیر پوشه‌ای که برنامۀ مقصد با آن سر رو کار خواهد داشت (پوشۀ کاریِ برنامۀ مقصد که ممکن است برای باز کردن یک سری فایل‌های داخلی از آن بهره ببرد). با کمک دکمه درصد (%) که کنار این فیلد قرار گرفته است می‌توانید متغیّرهای متنی یا متغیّرهای Special Folder را در این پارامتر جای دهید.

شماره 3Parameters: پارامترهای اجرای برنامه (این پارامتر، معادل خط فرمان برنامۀ مقصد نیز می‌باشد). به عنوان مثال در نظر بگیرید که بخواهید برنامه Notepad ویندوز را باز کنید و همزمان با باز کردن آن یک فایل متنی را نیز در داخل Notepad بارگذاری نمایید اگر مسیر و نام فایلی که می‌خواهید در Notepad بارگذاری شود را در این قسمت ذکر نمایید به هنگام باز شدن Notepad آن فایل در برنامه Notepad بارگذاری خواهد شد.با کمک دکمه درصد (%) که کنار این فیلد قرار گرفته است می‌توانید متغیّرهای متنی یا متغیّرهای Special Folder را در این پارامتر جای دهید.

شماره 4Execution Verb: با استفاده از این پارامتر می‌توانید روش اجرای برنامه یا فایل را تغییر دهید. زمانیکه بر روی یک فایل یا یک برنامه در My Computer راست کلیک کنید تعدادی از این گزینه‌ها را خواهید دید که در پایین آنها را شرح داده‌ایم و می‌توانید متناسب با نیاز خودیکی از آنها را انتخاب نمایید.

 • Open: که امکان باز کردن فایل یا برنامۀ مورد نظر را برای شما امکان‌پذیر می‌نماید.
 • (RunAs (Run as Administrator: که امکان باز کردن فایل یا برنامۀ مورد نظر را با دسترسی administrator برای شما امکان‌پذیر می‌نماید.
 • Edit: که امکان ادیت کردن فایل یا برنامۀ مورد نظر را برای شما امکان‌پذیر می‌نماید.
 • Print: که امکان پرینت کردن فایل یا برنامۀ مورد نظر را برای شما امکان‌پذیر می‌نماید.
 • Preview: که امکان نشان دادن پیش نمایش فایل یا برنامۀ مورد نظر را برای شما امکان‌پذیر می‌نماید.

شماره 5Use Explore.exe: با فعال بودن این گزینه امکان تایپ نام و مسیر فایل در فیلد FileName غیر فعال شده و در هنگام اجرا بطور خودکار برنامه Explorer ویندوز باز خواهد شد. با تیک زدن این گزینه و قرار دادن نام برنامه‌ای که باید باز شود در قسمت parameters (بخش شماره 3) یک جور شبیه‌سازی انسانی در نرم‌افزار اجرا کننده اتفاق می‌افتد مثل اینکه شما خودتان در My Computer (که در حقیقت همان Explorer.exe می باشد) بر روی فایل اصلی آن برنامه دبل‌کلیک کرده باشید تا باز شود. این حرکت برای دور ماندن از رادار برنامه‌هایی که اجرای رباتیک را تشخیص می‌دهند بسیار مفید است.

شماره 6Check Existance as File: اگر در قسمت parameters (بخش شماره 3) مسیر و نام یک فایل را قرار داده باشید با تیک زدن این گزینه نرم‌افزار ‌ کاربر مجازی وجود داشتن در آن مسیر را چک می‌کند و اگر فایل در جای خود نباشد یک خطا به کاربر نمایش می‌دهد.

اکشن Question Box

اکشن Question Box برای نشان دادن یک پرسشِ بلی خیر و گرفتن جواب آن از کاربر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اکشن Question Box

پارامترها

شماره 1Title: متنی که در عنوان پنجره پرسش نوشته می‌شود. علاوه بر متن معمولی می‌توانید از دکمۀ درصد (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته، متغیرهای مختلفی را در این پارامتر جای دهید.

شماره 2Question: سوالی که باید از کاربر پرسیده شود. اگر در این متن از عبارت <‌LB‎> استفاده شود در متن پرسش یک شکستگی خط همان (Enter) درج خواهد شد. برای مثال متن داخل این پارامتر (که در عکس قبل می‌بینید) بصورت زیر نشان داده خواهد شد. علاوه بر متن معمولی می‌توانید با کمک دکمۀ درصد (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته، از متغیرها هم در این قسمت استفاده نمایید.

اکشن Question Box

شماره 3Text Alignment Left: با انتخاب این گزینه متن داخل پنجرۀ پرسش، سمت چپ نوشته می‌شود.

شماره 4Text Alignment Right: با انتخاب این گزینه متن داخل پنجرۀ پرسش، سمت راست نوشته می‌شود.

شماره 5Right To Left Reading: با انتخاب این گزینه تمام نوشتار و استایل پنجرۀ پرسش به مُدل راست به چپ تبدیل می‌شود.

اکشن Save / Close Excel File

اکشن Save / Close Excel File برای بستن یک فایل اکسل یا ذخیره کردن تغییرات داخل آن به کار می‌رود.

اکشن Save / Close Excel File

پارامترها

شماره 1ID Of Excel Window: شناسه فایل اکسلی است که قبلا آن را باز یا ایجاد کرده‌اید و می‌خواهید آن را ببندید یا تغییرات داخل آن را ذخیره نمایید.

شماره 2Save Excel File: فایل اکسل انتخاب شده را ذخیره می‌کند.

شماره 3Close Excel Window: فایل اکسل انتخاب شده را می‌بندد.

شماره 4Release The Control Of The Excel Window: کنترل (یا حالت انتخاب) را از فایل اکسل انتخاب شده بر می‌دارد یا به عبارتی آن فایل اکسل را آزاد می‌کند.

اکشن‌های Window & Control

تمام اکشن‌های مربوط به کار با پنجره‌ها و اجزاء آنها در ذیل این گروه قرار گرفته‌اند.

اکشن‌های Text

اکشن‌های مربوط به متغیّرهای متنی در زیرشاخه‌های این دسته قرار گرفته‌اند.

اکشن Set Cell Text

اکشن Set Cell Text زمانی به کار می‌رود که بخواهید مقداری را در یک سلول خاص فایل اکسل قرار دهید.

 اکشن Set Cell Text

پارامترها

شماره 1ID Of Excel Window: شناسه فایل اکسلی است که قبلا Sheet مربوطه را در آن باز یا ایجاد کرده‌اید و قصد قرار دادن اطلاعات در یک سلول خاص در آن Sheet را دارید.

شماره 2Cell: که مقدار آن به طور پیش فرض Focused Cell (یا سلول انتخاب شده) می‌باشد، سلول انتخاب شده را هدف قرار می‌دهد.

شماره 3Text Variable: متغیر متنی که می‌خواهید محتویات آن را در یک سلول خاص قرار دهید. برای تعیین مقدار این پارامتر باید از دکمۀ درصد (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته، یکی از متغیرهای موجود را انتخاب نمایید.

اکشن Set Text Into Web-Input-Fields

اکشن Set Text Into Web-Input-Fields زمانی به کار می‌رود که بخواهید متنی را در اِلمان‌های ورودی وب قرار دهید.

اکشن Set Text Into Web-Input-Fields

پارامترها

شماره 1ID Of Browser Window: شناسه مرورگری که این اکشن می‌خواهد با آن ارتباط برقرار کند.

شماره 2می توانید در یکی از دو حالات زیر متن را در المنت های ورودی صفحه وب قرار دهید

اکشن Set Text Into Web-Input-Fields

شماره 3Text: متنی که می‌خواهید در اِلمان‌های ورودی وب قرار بگیرد. علاوه بر وارد کردن متن می‌توانید از دکمۀ درصد (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته، متغیرهای مختلفی را در بین متون جای دهید.

شماره 4Special Keys (Only Works in The FireFox and Chrome): می‌توانید در متنی که می‌خواهید در المان‌های ورودی وب قرار بگیرد کلیدهای مخصوص هم وارد نمایید. این کلیدها شامل ([Left][Right][Up][Down]) Arrow Keys و Other Special Keys ([Escape][Enter][Tab][PageUp][PageDown][End][Home][BackSpace][Delete]) می‌باشد. قابل ذکر است که فقط در مرورگرهای کروم و فایرفایکس می‌شود این کلیدها را درج کرد.

اکشن Set Text into Window/Control

اکشن Set Text into Window / Control زمانی به کار می‌رود که بخواهید متن داخل یک کنترل نوشتاری یا متن نوار عنوان یک پنجره را عوض کنید (و یا متن جدیدی در داخل آنها درج نمایید).

اکشن Set Text into Window/Control

پارامترها

شماره 1Set Text on Window Titlebar: با انتخاب این گزینه تعیین می‌کنید که متن در نوار عنوان پنجره‌ها قرار بگیرد.

شماره 2Set Text into Control: با انتخاب این گزینه تعیین می‌کنید که متن در داخل کنترل‌های نوشتاری قرار بگیرد.

شماره 3Target Control / Target Window: کنترل یا پنجره مقصد؛ که قصد تغییر متن آن‌را دارید. همچنین می‌توانید از دکمه (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته، یکی از کنترل‌های موجود را انتخاب نمایید.

شماره 4Text Variable: متنی که می‌خواهید آن‌ را در داخل کنترل یا پنجره مقصد قرار دهید. همچنین می‌توانید از دکمه (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته، متغیرهای مورد نیاز خود را انتخاب نمایید.

اکشن Text to Number

اکشن Text to Number برای استخراج عددهای موجود در یک متغیر متنی و قرار دادن آن اعداد در یک متغیر عددی به کار می‌رود.

اکشن Text to Number

پارامترها

شماره 1Text Variable: متغیر متنی: که باید اعداد موجود در آن استخراج شوند. با کمک دکمۀ درصد (%) در گوشۀ سمت راست، می‌توان متغیر متنی مورد نظر را تعیین نمود.

شماره 2Number Variable: متغیر عددی مقصد: که قرار است اعداد استخراج شده در داخل آن قرار بگیرند. با کمک دکمۀ درصد (%) در گوشۀ سمت راست، می‌توان متغیر عددی مورد نظر را تعیین نمود.

اکشن Wait For Page / Element To Load

اکشن Wait For Page / Element To Load زمانی به کار می‌رود که بخواهید منتظر بمانید یک اِلمان در صفحه سایت یا یک صفحه سایت در مرورگر بارگذاری شود یا حتی فقط منتظر بمانید تا مرورگر از حالت مشغول خارج شده و به حالت آماده باش در آید.

اکشن Wait For Page / Element To Load

پارامترها

شماره 1ID Of Browser Window: شناسه مرورگری که این اکشن می‌خواهد با آن ارتباط برقرار کند.

شماره 2Target Element: اِلمان مقصد که می‌خواهید منتظر بمانید تا بارگذاری شود. برای تعیین اِلمان مقصد باید از دکمۀ درصد (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته، یکی از متغیر‌های موجود را در این پارامتر جای دهید.

شماره 3Only Wait For Browser To Load Completely: با تیک خوردن این گزینه منتظر می‌ماند تا فقط مرورگر به طور کامل صفحه سایت را بارگذاری کرده و به حالت آماده باش در آید.

شماره 4Target Page: صفحه سایت مقصد که می‌خواهید منتظر بمانید تا بارگذاری شود. برای تعیین مقدار این پارامتر باید از دکمۀ درصد (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته، یکی از متغیر‌های موجود را انتخاب نمایید.

شماره 5(Wait Infinite Time (Check Repeatedly as long as Possible: بدون هیچ محدودیت زمانی آنقدر منتظر می‌ماند تا صفحه یا اِلمان مقصد بارگذاری شود.

شماره 6Wait Seconds: به اندازه تعداد ثانیه‌هایی که تعیین می‌شود منتظر بارگذاری صفحه یا المان مقصد سایت می‌ماند.

شماره 7(No Wait (Check Just One Time: اگر این گزینه فعّال باشد، فقط یکبار چک می‌شود که آیا صفحه یا المان مقصد بارگذاری شده‌اند یا خیر.


اکشن Wait for Window to Close

اکشن Wait for Window to Close زمانی به کار می‌رود که بخواهید برنامۀ اجرا کننده منتظر یک پنجره خاص بماند تا آن پنجره بسته (یا پنهان) شود.

اکشن Wait for Window to Close

پارامترها

شماره 1Target Window: پنجرۀ مقصد؛ که قصد دارید برنامۀ اجرا کننده منتظر آن بماند تا بسته شود. می‌توانید با کمک دکمۀ درصد (%) در گوشۀ سمت راست، پنجرۀ مقصد را تعیین نمایید.

شماره 2(Wait Infinite Time (Check Repeatedly as long as Possible: منتظر ماندن بدون محدودیت زمانی (برای بسته شدن پنجرۀ مقصد).

شماره 3Wait Seconds: منتظر ماندن به اندازه تعداد ثانیه‌هایی که تعیین می‌شود (برای بسته شدن پنجرۀ مقصد).

شماره 4(No Wait (Check Just One Time: اگر این گزینه فعّال باشد، فقط یکبار چک می‌شود که آیا پنجرۀ مقصد بسته است یا خیر.

اکشن Wait for Window to Open

اکشن Wait for Window to Open زمانی به کار می‌رود که بخواهید برنامۀ اجرا کننده منتظر یک پنجره خاص بماند تا آن پنجره باز (یا پدیدار) گردد.

فرض را بر این بگیرید که در یک فایل ماکرو فقط یک اکشنِ کلیک مأوس (مثلاً یک کلیک مأوس بر روی دکمۀ OK از کادر Login یک نرم‌افزار) را ذخیره نموده باشید؛ به هنگام اجرای ماکرو که برنامۀ اجرا کننده می‌خواهد بر روی دکمۀ OK کلیک نماید اگر پنجرۀ Login هنوز باز نشده باشد چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ طبیعتاً برنامۀ اجرا کننده آن دکمه را پیدا نکرده و خطا می‌دهد. حال شاید شما به عنوان یک راه حل به کمک برنامۀ ویراستار چند ثانیه تأخیر برای اکشن کلیک مأوس در نظر بگیرید، با این منطق که پنجرۀ Login در عرض چند ثانیه باز شده و دکمۀ OK نمایان می‌گردد ولی باز هم ممکن است بنا به دلایلی (مثل کُند شدن ناگهانی سیستم) پنجرۀ Login در این چند ثانیه نیز پدیدار نشود و این راه حل نیز با شکست مواجه گردد. برای چنین مواردی در نرم‌افزار کاربر مجازی اکشنی به نام Wait for Window to Open تعبیه شده است که قبل از کار با هر پنجره، اگر این اکشن را درج نمایید برنامۀ اجرا کننده زمان رسیدن به این اکشن، آنقدر منتظر می‌ماند تا پنجره مقصد بطور کامل نمایان گردد و بعد از پدیدار شدن پنجرۀ مقصد، این اکشن را طی کرده و به اکشن بعدی خواهد رفت؛ بدین ترتیب برنامۀ اجرا کننده در مثال فوق، هیچگاه برای کلیک کردن دکمه OK با خطا مواجه نخواهد شد زیرا زمانی اکشن کلیک مأوس را اجرا خواهد کرد که اکشن Wait for Window to Open طی شده باشد یعنی پنجره Login بطور کامل نمایان شده باشد.

اکشن Wait for Window to Open

پارامترها

شماره 1Target Window: پنجرۀ مقصد؛ که قصد دارید برنامۀ اجرا کننده منتظر آن بماند تا باز شود. می‌توانید با کمک دکمۀ درصد (%) در گوشۀ سمت راست، پنجرۀ مقصد را تعیین نمایید.

شماره 2(Wait Infinite Time (Check Repeatedly as long as Possible: منتظر ماندن بدون محدودیت زمانی (برای باز شدن پنجرۀ مقصد).

شماره 3Wait Seconds: منتظر ماندن به اندازه تعداد ثانیه‌هایی که تعیین می‌شود (برای باز شدن پنجرۀ مقصد).

شماره 4(No Wait (Check Just One Time: اگر این گزینه فعّال باشد، فقط یکبار چک می‌شود که آیا پنجرۀ مقصد باز است یا خیر.

اکشن Set Window to Stay on Top

با کمک اکشن Set Window to Stay on Top می‌توان پنجرۀ مقصد را جلوی دیگر پنجره‌های موجود در صفحه قرار داد و طوری آن‌را تنظیم نمود که هرگز زیر پنجره‌های دیگر نرفته و همیشه نمایان باقی بماند.

اکشن Set Window to Stay on Top

پارامترها

شماره 1Target Window: پنجرۀ مقصد که قصد دارید آن‌ را جلوی دیگر پنجره‌ها قرار دهید. با کمک دکمۀ درصد (%) در گوشۀ سمت راست، می‌توان پنجرۀ مقصد مورد نظر را تعیین نمود.

شماره 2Bring-to-Top Window: با انتخاب این گزینه تعیین می‌کنید که پنجره مقصد روی باقی پنجره ها قرار بگیرد.

شماره 3Set-Stay-on-Top Window: با انتخاب این گزینه تعیین می‌کنید که پنجره مقصد همیشه روی باقی پنجره‌ها بماند.

اکشن‌های File & Folder

کار با فایل‌ها و پوشه‌ها در اکشن‌های این گروه گنجانده شده‌اند.

اکشن‌های Mouse & Keyboard

تمامی عملیاتی که نرم‌افزار کاربر مجازی با مأوس و کیبورد می‌تواند انجام دهد در ذیل این شاخه گنجانده شده است.

اکشن‌های Numeric

اکشن‌های مربوط به متغیّرهای عددی در زیرشاخه‌های این دسته قرار گرفته‌اند.

اکشن Check Cell

اکشن Check Cell زمانی به کار می‌رود که می‌خواهید از مقدار داشتن اخرین سلول اطمینان حاصل فرمایید.

پارامترها

اکشن Check Cell

شماره 1ID Of Excel Window: شناسه فایل اکسلی است که قبلا Sheet مربوطه را در آن باز یا ایجاد کرده‌اید و قصد چک کردن یک سلول خاص در آن Sheet را دارید.

شماره 2Cell: که مقدار آن به طور پیش‌فرض Focused Cell (یا سلول انتخاب شده) می‌باشد، سلول انتخاب شده را هدف قرار می‌دهد.

شماره 3Is Last Used Cell In Its Row: با انتخاب این گزینه چک می‌کند که آیا آخرین سلول استفاده شده در این سطر می‌باشد یا خیر. منظور از استفاده شده یعنی خالی نباشد.

شماره 4Is Last Used Cell In Its Column: با انتخاب این گزینه چک می‌کند که آیا آخرین سلول استفاده شده در این ستون می‌باشد یا خیر. منظور از استفاده شده یعنی خالی نباشد.

تنظیم نتیجه اجرای هر اکشن

تنظیم نتیجه اجرای هر اکشن

در پایین سمت چپ کادرِ اغلب اکشن‌هایی که در مباحث قبلی شرح دادیم گزینه‌ای با عنوان تنظیم نتیجه اجرای هر اکشن وجود دارد که اگر بر روی آن کلیک کنید اپشن‌هایی برای تنظیم نتیجۀ اجرای اکشن پدیدار می‌گردد (تصویر بالا). اگر در زمان اجرا، اجرای اکشن مربوطه با موفقیت انجام شود کشویی موجود در مقابل آپشن "اجرا موفق" به اجرا در خواهد آمد و اگر اجرای اکشن موفقیت‌آمیز نباشد کشویی مقابلِ اکشن "بروز خطا" به اجرا در خواهد آمد. اگر تنظیم این آپشن‌ها را از حالت پیش‌فرض آن، یعنی آنچه در تصویر فوق ملاحظه می‌فرمایید تغییر دهید تنظیم شما در گوشه سمت راست اکشن مربوطه در برنامۀ ویراستار قابل رویت می‌گردد (تصویر زیر).

تنظیم نتیجه اجرای هر اکشن

دکمه به اضافه در بخش اکشن‌های برنامه ویراستار

با کلیک بر روی دکمۀ به‌اضافه (no pic) که در گوشۀ راست بخش "اکشن‌های در دسترس" تعبیه شده است زیرمنوهای آن بصورت زیر، پدیدار می‌شوند...

no pic

no picدرج: با انتخاب این زیرمنو اکشنی که در حالت انتخاب قرار دارد (پس از تعیین پارامترهای آن) در داخل ماکرو درج خواهد شد.

no picدرج قبل از اولین اکشن موجود در ماکرو: با کمک این گزینه می‌توانید اکشن را در اولین خط ماکرو درج نمایید.

no picدرج بعد از آخرین اکشن موجود در ماکرو: با کمک این گزینه می‌توانید اکشن را در آخرین خط ماکرو درج نمایید.

مختصری درباره اکشن‌ها

no pic

در این بخش کلیه اکشن‌های مورد پشتیبانی یا کلیه اکشن‌های در دسترس مجموعه نرم‌افزار کاربر مجازی لیست شده‌اند که با دبل کلیک بر روی هر کدام، می‌توانید آنها را به ماکرویی که باز است بیفزایید.

همانطور که در تصویر بالا ملاحظه می‌فرمایید برای درک بهتر کارایی اکشن‌ها، عناوین مرتبط به هم، در زیرِشاخه‌های کلی‌تر قرار گرفته‌اند که می‌توانید با کمک این دکمه‌ها + و - آنها را باز و بسته نمایید.

در بخش‌های مربوطه کاربرد تک‌تک اکشن‌های موجود در این قسمت (که در حقیقت کلیۀ اکشن‌های نرم‌افزار کاربر مجازی هستند) را شرح داده و پارامترهای هر یک، که در کادرشان قابل تنظیم هستند را توضیح داده‌ایم.

مختصری درباره بخش نوار ابزار در برنامه ویراستار

در بخش نوار ابزار، که نمای آن‌را در تصویر زیر مشاهده می‌فرمایید ابزارهای اصلی برنامۀ ویراستار بصورت دکمه‌های مشکی رنگ در دسترس قرار گرفته‌اند که برای کار با ماکرو، ویرایش اکشن‌ها و تنظیمات خود برنامه؛ به کار می‌روند.

مختصری درباره بخش نوار ابزار در برنامه ویراستار

عملکرد هر کدام از این دکمه‌ها (و زیرمنوهایشان) را در بخش‌های دیگر شرح داده‌ایم.

دکمه جدید در نوار ابزار برنامه ویراستار

دکمه جدید در نوار ابزار برنامه ویراستار

دکمۀدکمه جدید در نوار ابزار برنامه ویراستار.

کلید میانبُر: Ctrl + N.

محدودۀ عمل: کل برنامه.

با کلیک بر روی این دکمه می‌توانید یک ماکروی جدید ایجاد نمایید.

دکمه بازکردن در نوار ابزار برنامه ویراستار

دکمه بازکردن در نوار ابزار برنامه ویراستار

دکمۀدکمه بازکردن در نوار ابزار برنامه ویراستار.

کلید میانبُر: Ctrl + O.

محدودۀ عمل: کل برنامه.

با کلیک بر روی این دکمه کادری برای باز نمودن ماکروهای ذخیره شده، نمایان می‌گردد. دکمه جهت پایین متصل به این دکمه، زیرمنویی از آدرس و نام ماکروهای قبلی که اخیراً با آنها سر و کار داشتید را نشان خواهد داد که با انتخاب هر کدام، می‌توانید آن ماکروها را مستقیماً باز نمایید.

دکمه ذخیره در نوار ابزار برنامه ویراستار

دکمه ذخیره در نوار ابزار برنامه ویراستار

دکمۀدکمه ذخیره در نوار ابزار برنامه ویراستار.

کلید میانبُر: Ctrl + S.

محدودۀ عمل: کل برنامه.

با کلیک بر روی این دکمه، تغییرات اِعمال شده در ماکرو ذخیره خواهند شد. اگر بخواهید ماکرو را با نام دیگر و یا در پوشۀ دیگری ذخیره نمایید کافیست دکمه جهت پایین متصل به این دکمه را کلیک نموده و زیرمنوی دکمه ذخیره در نوار ابزار برنامه ویراستاررا انتخاب نمایید تا کادر ذخیره کردن نمایان گردد.

دکمه ویرایش در نوار ابزار برنامه ویراستار

دکمه ویرایش در نوار ابزار برنامه ویراستار

دکمۀدکمه ویرایش در نوار ابزار برنامه ویراستار.

کلید میانبُر: ندارد.

محدودۀ عمل: اکشن انتخاب شده در بخش محتویات ماکرو.

با کلیک بر روی این دکمه کادر پارامترهای اکشنِ انتخاب شده نمایان گشته و می‌توانید پارامترها را در صورت نیاز تغییر داده و اکشن را ویرایش کنید. هر اکشن کادر و پارامترهای مخصوص به خود را دارد که در بخش "اکشن‌ها در برنامه ویراستار" به آن پرداخته‌ایم.

دکمه بالا در نوار ابزار برنامه ویراستار

دکمه بالا در نوار ابزار برنامه ویراستار

دکمۀدکمه بالا در نوار ابزار برنامه ویراستار.

کلید میانبُر: کلیک جهت بالا + Ctrl.

محدودۀ عمل: اکشن انتخاب شده در بخش محتویات ماکرو.

اکشن‌های یک ماکرو به ترتیب از بالا به پایین (از اولین خط به آخرین خط) اجرا خواهند شد، برای تغییر اولویت اجرای یک اکشن می‌توانید با زدن این دکمه، اکشن انتخاب شده را به یک خط بالاتر انتقال دهید. دکمۀ جهت پایین متصل به این دکمه، زیرمنوهای دکمه بالا در نوار ابزار برنامه ویراستار را در دسترس قرار می‌دهد. با انتخاب شماره 1، می‌توانید در کادر ظاهر شده شمارۀ خط ماکرو را وارد نمایید تا اکشن انتخاب شده به شماره خط وارد شده برود و یا با انتخاب شماره 2اکشن انتخاب شده به اولین خط ماکرو خواهد رفت.

دکمه پایین در نوار ابزار برنامه ویراستار

دکمه پایین در نوار ابزار برنامه ویراستار

دکمۀدکمه پایین در نوار ابزار برنامه ویراستار.

کلید میانبُر: کلیک جهت پایین + Ctrl.

محدودۀ عمل: اکشن انتخاب شده در بخش محتویات ماکرو.

اکشن‌های یک ماکرو به ترتیب از بالا به پایین (از اولین خط به آخرین خط) اجرا خواهند شد، برای تغییر اولویت اجرای یک اکشن می‌توانید با زدن این دکمه، اکشن انتخاب شده را به یک خط پایین‌تر انتقال دهید. دکمۀ جهت پایین متصل به این دکمه، زیرمنوهای دکمه پایین در نوار ابزار برنامه ویراستار را در دسترس قرار می‌دهد. با انتخاب شماره 1، می‌توانید در کادر ظاهر شده شمارۀ خط ماکرو را وارد نمایید تا اکشن انتخاب شده به شماره خط وارد شده برود و یا با انتخاب شماره 2اکشن انتخاب شده به اولین خط ماکرو خواهد رفت.

دکمه تکثیر در نوار ابزار برنامه ویراستار

دکمه تکثیر در نوار ابزار برنامه ویراستار

دکمۀدکمه تکثیر در نوار ابزار برنامه ویراستار.

کلید میانبُر: ندارد.

محدودۀ عمل: اکشن انتخاب شده در بخش محتویات ماکرو.

با کلیک بر روی این دکمه، نمونه‌ای همسان از اکشنی که در حالت انتخاب قرار دارد ساخته شده و در زیر آن قرار می‌گیرد.

دکمه حذف در نوار ابزار برنامه ویراستار

دکمه حذف در نوار ابزار برنامه ویراستار

دکمۀدکمه حذف در نوار ابزار برنامه ویراستار.

کلید میانبُر: Delete.

محدودۀ عمل: اکشن انتخاب شده در بخش محتویات ماکرو.

با کلیک بر روی این دکمه، اکشنی که در حالت انتخاب قرار دارد بدون هیچ سوال و پرسشی حذف می‌گردد.

دکمه پس گرفتن در نوار ابزار برنامه ویراستار

دکمه پس گرفتن در نوار ابزار برنامه ویراستار

دکمۀدکمه پس گرفتن در نوار ابزار برنامه ویراستار.

کلید میانبُر: Ctrl + Z.

محدودۀ عمل: فقط برای تغییرات مربوط به اکشن‌های موجود در ماکرو.

با کلیک بر روی این دکمه می‌توانید آخرین تغییری را که در بخش محتویات ماکرو اِعمال نموده‌اید پس بگیرید و به حالت قبلی آن برگردانید.

دکمه انجام مجدد در نوار ابزار برنامه ویراستار

دکمه انجام مجدد در نوار ابزار برنامه ویراستار

دکمۀدکمه انجام مجدد در نوار ابزار برنامه ویراستار.

کلید میانبُر: Ctrl + Y.

محدودۀ عمل: فقط برای تغییرات مربوط به اکشن‌های موجود در ماکرو.

با کلیک بر روی این دکمه، حرکت‌ها و یا تغییراتی که با استفاده از دکمۀ "پس‌گرفتن" پس گرفتید دوباره اِعمال خواهند شد.

دکمه تنظیمات ماکرو در برنامه ویراستار

دکمه تنظیمات ماکرو در برنامه ویراستار

با انتخاب این زیرمنو، کادر تنظیمات ماکرو (ماکرویی که باز است) به صورت تصویر زیر نمایان می‌گردد.

دکمه تنظیمات ماکرو در برنامه ویراستار

شماره 1نادیده گرفتن تاخیر تمامی اکشن‌ها به هنگام اجرا: با فعال کردن این گزینه (در هنگام اجرا) مکث یا تأخیری که برای اکشن‌ها در نظر گرفته شده است نادیده گرفته می‌شود و تمامی اکشن‌ها بدون هیچ تأخیری پشت سر هم اجرا خواهند شد.

 شماره 2نمایش قاب دور کنترل‌های مقصد به هنگام اجرا: این گزینه برای نمایش یا عدم نمایش قاب سبز رنگ دور پنجره‌ها و کنترل‌ها به هنگام اجرا، می‌باشد.

شماره 3پایان بدون اعلام: در صورت فعّال بودن این گزینه، زمانیکه اجرای ماکرو به آخر برسد و تمام شود، پیام یا همان (Message Box) اِعلام پایان، نمایش داده نخواهد شد.

شماره 4غیر فعال کردن پنجره هدف به هنگام کلیک: این گزینه در حال حاضر امکان فعال شدن ندارد.

 شماره 5فعال کردن صدای کلیک و تایپ: با فعال کردن این مورد به هنگام کلیک یا تایپ، برنامۀ اجرا‌کننده یک صدای خاص پخش خواهد کرد.

 شماره 6استفاده از کرسر (Courser) اصلی ویندوز برای کلیک و تایپ: منظور از کرسر همان نمایه یا نشانگر مأوس و کیبورد بر روی صفحه می‌باشد که اگر از کرسر اصلی سیستم مقصد استفاده شود سرعت کلیک و تایپ (به هنگام اجرا) بسیار بیشتر از زمانی خواهد بود که کرسر جایگزین و نمایشی نرم‌افزار کاربر مجازی را مورد استفاده قرار می‌دهید.

 شماره 7استفاده از کرسر (Courser) کاربر مجازی برای کلیک و تایپ: منظور کرسر جایگزین و نمایشی نرم‌افزار کاربر مجازی به جای کرسر سیستم مقصد می‌باشد.

شماره 8فعال کردن پسورد: در صورت فعال بودن این گزینه و درج پسورد، تنها در صورتی اکشن‌های ماکرو در برنامه ویراستار قابل رویت خواهند شد که به هنگام باز‌کردن ماکرو پسورد را وارد نمایید؛ البته این گزینه تاثیری بر اجرا نداشته و برنامه اجرا کننده بدون نیاز به درج پسورد ماکرو را اجرا می‌نماید (اما در گزارش خود نام اکشن‌ها را نشان نمی‌دهد).

این گزینه برای زمانی مفید است که بخواهید ماکرو را به شخص دیگری بسپارید بطوریکه او نتواند دستورات را ببیند یا ویرایش نماید و فقط بتواند ماکرو را اجرا کند.

شماره 9پسورد فعلی: در صورت داشتن پسورد و تمایل به تغییر آن، پسورد فعلی خود را در این فیلد وارد نمایید.

شماره 10پسورد جدید: پسوردی که می‌خواهید برای ادامۀ کار از آن استفاده کنید را در این فیلد وارد نمایید.

 شماره 11تکرار پسورد جدید: تکرار پسوردی که می‌خواهید برای ادامۀ کار از آن استفاده کنید.

شماره 12Time Lock یا قفل زمانی=> Inactive The Macro After: با تعیین تعداد روز و ساعت؛ ماکروی مذکور فقط از زمانی که تعیین کرده‌اید قابل اجرا و استفاده خواهد بود و بعد از زمان تعیین شده غیرفعال شده و دیگر اجرا نمی‌شود. این گزینه برای زمانی مفید است که شما بخواهید ماکرو را به شخص دیگری واگذار کرده و برای مدت محدودی به او اجازه استفاده بدهید.

شماره 13…Time Lock Key: با زدن این دکمه پنجره‌ای ظاهر می‌شود که می‌توانید کلید امنیتی قفل زمانی را وارد نمایید.

شماره 14Time Lock Massage: پیامی که در هنگام منقضی شدن ماکرو به استفاده کننده نمایش داده خواهد شد، که می‌تواند شامل پنج خط مجزا ‌باشد. البته می‌توانید هر کدام از خطوط را که دلتان می‌خواهد خالی بگذارید.

شماره 15نسخه: از این قسمت می‌توانید برای تعیین نسخه ماکرو (که در برنامه اجرا کننده نیز نمایش داده می‌شود) استفاده نمایید.

شماره 16Auto save log file: با تیک زدن این گزینه گزارش‌های برنامه اجرا کننده در قالب یک فایل متنی و در کنار ماکرو ذخیره می‌شوند.

شماره 17Only save comments: با انتخاب این گزینه فقط یادداشت‌های برنامه ویرایش کننده در قالب یک فایل متنی و در کنار ماکرو ذخیره می‌شوند.

منوی تنظیمات در برنامه ویراستار

با انتخاب این زیرمنو، کادر تنظیمات برنامۀ ویراستار به صورت تصویر زیر نمایان می‌گردد.

منوی تنظیمات در برنامه ویراستار

گزینۀ شمارۀ شماره 1اگر فعّال باشد به هنگام درج یک متغیّر از نوع Window & Control یا برنامۀ ویراستار کمینه Minimize خواهد شد (درج متغیّرها را در بخش "متغیرها در برنامه ویراستار" توضیح داده‌ایم)؛ و دو گزینه دیگر برای تعیین جایگاه نمایش پنجره‌های فرعی در نظر گرفته شده‌اند منظور از پنجره‌های فرعی، کادرهای کوچکی هستند که به هنگام درج یا ویرایش یک اکشن پدیدار می‌گردند و یا حتی همین کادر تنظیمات برنامه که در بالا ملاحظه می‌فرمایید؛ اگر گزینه شمارۀ شماره 2در حالت انتخاب باشد کادرهای فرعی در وسط صفحه (منظور وسط کل صفحه مانیتور می‌باشد) قرار خواهند گرفت و اگر گزینه شمارۀ شماره 3فعّال باشد کادرهای فرعی در وسط پنجره اصلی برنامۀ ویراستار نمایش داده خواهند شد.

منوی انتخاب زبان در برنامه ویراستار

نرم‌افزار کاربر مجازی به دو زبان فارسی و انگلیسی طراحی شده است، در ادامۀ راهنمای حاضر تمام تصاویر مربوط به پنجره‌های برنامۀ ویراستار در حالتی که زبان برنامه، فارسی است عکس‌برداری شده‌اند. اگر زبان برنامۀ ویراستار در سیستم شما انگلیسی است می‌توانید با زدن دکمۀ تنظیمات (no pic) همانند تصویر زیر، و فعّال نمودن زیرمنوی no pic از منوی no picزبان برنامه را به زبان فارسی تغییر دهید.

منوی درج شماره سریال در برنامه ویراستار

این گزینه کادری برای درج شماره سریال برنامۀ ویراستار نمایش می‌دهد که معمولاً با هماهنگی سازنده نرم‌افزار کاربر مجازی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

no pic

منوی راهنما برنامه ویراستار

no pic

با کلیک بر روی این گزینه کادری حاوی اطلاعات دربارۀ نسخه جاری برنامه (مانند عکس زیر) نمایان می‌گردد.

no pic

مختصری درباره بخش اکشن‌های موجود در ماکرو در برنامه ویراستار

اکشن‌های (ضبط و) ذخیره شده در فایل ماکرو در این بخش نمایش داده می‌شوند. در تصویر زیر اکشن‌های ذخیره شده در یک ماکروی نمونه را ملاحظه می‌فرمایید که در این قسمت قرار گرفته‌اند.

مختصری درباره بخش محتویات ماکرو (اکشن‌های موجود در ماکرو) در برنامه ویراستار

این قسمت شامل نمایه و نام اکشن (که برجسته‌تر نوشته شده) و توضیحات مختصری در مورد پارامترهای اکشن می‌باشد. اگر بر روی نام و توضیح اکشن‌ها دبل کلیک نمایید می‌توانید پارامترهای آن اکشن را ویرایش کنید (البته کادری مجزا برای تنظیم پارامترهای هر اکشن، نمایان می‌گردد که در «بخش شماره 2، اکشن‌های در دسترس» همه آنها را به تفصیل شرح داده‌ایم).

راست کلیک در بخش محتویات ماکرو در برنامه ویراستار

متغیّرهای Numeric (متغیرهای عددی) در برنامه ویراستار

متغیر عددی همانطور که از نامش پیداست، مربوط به متغیر‌هایی است که اعداد در آنها برای ما اهمیت دارند. برای مثال فرض کنید که عملیاتی باید چهار بار تکرار شود، راه حل پیشنهادی استفاده از دستور پرش (Jump) می‌باشد، اما اگر تعداد دفعات تکرار بسته به شرایط متغیر باشد دیگر استفاده از دستور پرش کارساز نیست. چرا که ممکن است گاهی تعداد دفعات لازم برای تکرار عملیات چهار بار باشد، گاهی هم هفت بار. اینجا می‌توان با کمک گرفتن از اکشن‌های متغیر عددی این مشکل را مرتفع نمود. به اینصورت که تعداد دفعات تکرار را گرفته و در محل لازم استفاده بنماییم.
برای تغییر نام یک متغیر عددی می‌توانید با دبل کلیک بر روی یک متغیر عددی و یا راست کلیک بر روی یک متغیر عددی و انتخاب گزینه تغییر نام، نام متغیر را تغییر دهید. قابل ذکر است که قبل از تغییر نام متغیر، نام قبلی آن برای شما قابل رویت می‌باشد.

مختصری درباره بخش عکس‌های ضبط شده در برنامه ویراستار

عکس‌هایی که برنامۀ ضبط‌‌ کننده به هنگام ضبط ماکرو از صفحه گرفته است در این بخش نمایش داده می‌شوند و با کلیک بر روی هر کدام از عکس‌ها می‌توانید اندازه بزرگ (اصلی) آنها را مشاهده نمایید.

مختصری درباره بخش عکس‌های ضبط شده در برنامه ویراستار

اگر اکشنی را در «بخش محتویات ماکرو» انتخاب نمایید که شامل عکس ضبط‌‌شده باشد، عکس مربوط به آن اکشن در این بخش قاب گرفته شده و قابل رویت می‌گردد.

زوم روی پنجره مقصد در برنامه ویراستار

 زوم روی پنجره مقصد در برنامه ویراستار

اگر این گزینه فعّال باشد عکس‌های ضبط‌‌شده بر روی پنجره‌های مقصد، زوم (و بزرگ‌نمایی) می‌شوند و فقط پنجره‌ها در قاب‌های عکس نشان داده خواهند شد.

زوم تمام صفحه در برنامه ویراستار

زوم تمام صفحه در برنامه ویراستار

اگر این گزینه فعّال باشد عکس‌های ضبط‌شده بصورت تمام صفحه (بدون بزرگ‌نمایی یا کوچک‌نمایی خاصی) در قاب‌های عکس نمایش داده خواهند شد.

فایلی که با پسوند rImages در کنار فایل ماکرو ذخیره می شود

فایلی که با پسوند rImages در کنار فایل ماکرو ذخیره می شود

فایل همنام با فایل ماکرو که دارای پسوند rImages بوده و حجم بسیار بیشتری نسبت به فایل ماکرو دارد، در حقیقت شامل عکس‌های ضبط‌شده می‌باشد که در این بخش "بخش عکس‌های ضبط‎شده" در مورد آنها صحبت کرده‌ایم. فایل rImages برای اجرای ماکرو ضروری نبوده و فقط برای تمرکز بصری بیشتر بر روی اکشن‌های ضبط‌شده، عکس‌های موجود در داخل آن به نمایش در می‌آیند.

مختصری درباره بخش متغیّرها در برنامه ویراستار

مختصری درباره بخش متغیّرها در برنامه ویراستار

در نرم‌افزار کاربر مجازی پنج نوع یا پنج دسته متغیّر در نظر گرفته شده است که در تصویر بالا نمایی از آنها را (زمانیکه یک ماکروی نمونه باز بوده است) مشاهده می‌فرمایید. پنج نوع متغیّر موجود، عبارتند از:

1- متغیّرهای Text (متغیرهای متنی در برنامه ویراستار): که به متن و نوشته‌ها ارتباط دارند.

2- متغیّرهای Numeric (متغیرهای عددی در برنامه ویراستار): که برای کار با اعداد در نظر گرفته شده‌اند.

3- متغیّرهای Window & Control (متغیرهای window / control در برنامه ویراستار): که اطلاعات پنجره‌ها و دیگر اجزاء نرم‌افزار(های) مقصد را در خود نگهداری می‌کنند.

4- متغیّرهای Special Folder (متغیرهای special folder در برنامه ویراستار):که به پوشه‌های خاص و شناخته شده اشاره دارند.

5- متغیّرهای Web (متغیرهای web در برنامه ویراستار): که به صفحات وب ارتباط دارند.

6- متغیّرهای System (متغیرهای system در برنامه ویراستار): که به صفحات وکه به قسمت های مختلف نرم افزاری سیستم شما ارتباط دارند.

متغیّرها همانطور که از نامشان پیداست می‌توانند در سیستم‌های مختلف (و یا در شرایط مختلف) تغییر کرده و با شرایط دیگر سیستم‌ها منطبق شوند، در مباحث قبلی توضیح داده شده است که از متغیّرها می‌توان در داخل پارامترهای بسیاری از اکشن‌ها استفاده نمود تا اکشن‌ها با سیستم‌ها و شرایط مختلف سازگار شوند.

نمایش و عدم نمایش انواع کلی متغیرها در برنامه ویراستار

با کلیک بر روی دکمۀ قیف (نمایش و عدم نمایش انواع کلی متغیرها در برنامه ویراستار) در بالا سمت راست کادر متغیّرها، زیرمنوهای این دکمه نمایان می‌گردند که با فعّال یا غیر فعّال نمودن آنها، انواع کلی متغیّرها نمایان یا پنهان خواهند شد.

نمایش و عدم نمایش انواع کلی متغیرها در برنامه ویراستار

دکمه قیف در بخش متغیرها در برنامه ویراستار

دکمه قیف در بخش متغیرها در برنامه ویراستار

با کلیک بر روی دکمۀ قیف (دکمه قیف در بخش متغیرها در برنامه ویراستار) زیرمنوهای این دکمه نمایان می‌گردند که با فعّال یا غیر‌فعّال نمودن آنها، انواع کلی متغیّرها نمایان یا پنهان خواهند شد.

متغیّرهای Text (متغیرهای متنی) در برنامه ویراستار

متغیّرهای Text (متغیرهای متنی) در برنامه ویراستار

اگر نام یک متغیّر متنی را در پارامترهای یک اکشن مورد استفاده قرار دهید به هنگام اجرای ماکرو، متن موجود در متغیّر متنی، جایگزین نام آن خواهد شد؛ در تصویر بالا یک متغیّر متنی که نام آن "SoftName" است و متن آن نیز "MedCalc 13.3.3.9" می‌باشد را ملاحظه می‌فرمایید، به فرض مثال اگر بخواهید از متغیّر متنی فوق در پارامتر Title اکشن متغیّرهای Text (متغیرهای متنی) در برنامه ویراستاراستفاده نمایید باید نام آن‌را در پارامتر مذکور درج نمایید (همانند تصویر بالا) تا در زمان اجرا نام متغیّر متنی به محتوای آن تبدیل شده و شاهد Message Box ای شبیه تصویر زیر باشید.

متغیّرهای Text (متغیرهای متنی) در برنامه ویراستار

متغیرهای متنی می‌توانند کاربردهای مختلفی داشته باشند برای مثال زمانیکه بخواهید متن موجود در یک پنجره (مثلاً متن موجود در پنجرۀ Notepad ویندوز) را گرفته و در جای دیگری درج نمایید و یا بخواهید در مراحل مختلفی از اجرای یک ماکرو، مسیر یک پوشه که کاربر تعیین می‌نماید را در جایی نگهداری نموده و بعداً به کپی کردن تعدادی فایل در آن مسیر اقدام نمایید می‌توانید از متغیّر متنی کمک بگیرید تا متن و آدرس (متنی) مسیر مورد نظرتان را نگهداری نموده و در موقع لزوم در اختیارتان قرار دهد.
برای تغییر نام یک متغیر متنی می‌توانید با دبل کلیک بر روی یک متغیر متنی و یا راست کلیک بر روی یک متغیر متنی و انتخاب گزینه تغییر نام، نام متغیر را تغییر دهید. قابل ذکر است که قبل از تغییر نام متغیر، نام قبلی آن برای شما قابل رویت می‌باشد.

متغیّرهای Numeric (متغیرهای عددی) در برنامه ویراستار

متغیّرهای Numeric (متغیرهای عددی) در برنامه ویراستار

متغیر عددی همانطور که از نامش پیداست، مربوط به متغییر‌هایی است که اعداد در آنها برای ما اهمیت دارند. برای مثال فرض کنید که عملیاتی باید چهار بار تکرار شود، راه حل پیشنهادی استفاده از دستور پرش (Jump) می‌باشد، اما اگر تعداد دفعات تکرار بسته به شرایط متغیر باشد دیگر استفاده از دستور پرش کارساز نیست. چرا که ممکن است گاهی تعداد دفعات لازم برای تکرار عملیات چهار بار باشد، گاهی هم هفت بار. اینجا می‌توان با کمک گرفتن از اکشن‌های متغیر عددی این مشکل را مرتفع نمود. به اینصورت که تعداد دفعات تکرار را گرفته و در محل لازم استفاده بنماییم.
برای تغییر نام یک متغیر عددی می‌توانید با دبل کلیک بر روی یک متغیر عددی و یا راست کلیک بر روی یک متغیر عددی و انتخاب گزینه تغییر نام، نام متغیر را تغییر دهید. قابل ذکر است که قبل از تغییر نام متغیر، نام قبلی آن برای شما قابل رویت می‌باشد.

متغیرهای Window & Control در برنامه ویراستار

متغیرهای Window & Control در برنامه ویراستار

زمانیکه در اکشن‌های ماکروی خود، با اجزاء یک نرم‌افزار (منظور پنجره‌ها یا کنترل‌های یک نرم‌افزار است) سر و کار داشته باشید، مثلاً یک اکشن Mouse Command (کلیک مأوس) بر روی دکمۀ OK در پنجرۀ اصلی یک نرم‌افزار حسابداری را در لیست اکشن‌های خود داشته باشید باید از قبل اطلاعات مربوط به آن نرم‌افزار؛ نظیر نام و اطلاعات پروسه (فایل اجرایی نرم‌افزار)، اطلاعات پنجرۀ مربوطه و اطلاعات دکمۀ OK را در قالب متغیّرهای Window & Control ذخیره کرده باشید زیرا برای اجرای اکشن Mouse Command نیاز است که نرم‌افزار مقصد، پنجرۀ مقصد و دکمۀ مقصد بطور واضح مشخص شده باشند تا اشتباهاً در جای نادرستی کلیک انجام نشود. البته دریافت اطلاعات و ثبت اکشن Mouse Command معمولاً به کمک برنامۀ ضبط ‎کننده بطور خودکار انجام می‌شود اما می‌توان با استفاده ابزار "درج" که در مربع زرد رنگ پایینِ بخش متغیّرها واقع شده است نیز اطلاعات فوق را وارد ماکرو نمود.

متغیرهای Window & Control در برنامه ویراستار

برای اینکه ببینید چه اطلاعاتی از پروسه‌ها، پنجره‌ها و کنترل‌ها در داخل متغیّرهای Window & Control ذخیره می‌شوند می‌توانید بر روی آیتم مربوطه راست کلیک نموده و گزینه "ویرایش" را بزنید تا کادر مربوط به هر کدام نمایان گردد. همچنین با راست کلیک بر روی هر کدام از پروسه‌ها، پنجره‌ها و کنترل‌ها و انتخاب گزینه تغییر نام، می‌توانید نام آن متغیر را تغییر دهید. قابل ذکر است که قبل از تغییر نام متغیر، نام قبلی آن برای شما قابل رویت می‌باشد.

بطور کل اطلاعات موجود در متغیّرهای Window & Control به این دلیل جمع‌آوری می‌شوند که در هنگام اجرای ماکرو، برنامۀ اجرا‌ کننده بتواند آن پنجره و کنترلی که دقیقا با مشخصات جمع‌آوری شده مطابقت دارد را از بین انبوه پنجره‌ها و کنترل‌ها پیدا کند و عملیات (اکشن) مورد نظر را بر روی همان پنجره یا کنترل به انجام رساند.

متغیرهای Special Folder در برنامه ویراستار

اگر در حین اجرای یک اکشن، به مسیر پوشه‌ای خاص و شناخته شده در ویندوز (نظیر پوشه‌های Program Files، My Music یا ...) نیاز داشته باشید می‌توانید از انواع متغیّرهای Special Folder کمک بگیرید این نوع متغیّر تعداد زیادی از پوشه‌های شناخته شده و ویژه را در ذیل خود دارد که می‌توان از آنها در پارامترهای بسیاری از اکشن‌ها استفاده نمود. بدیهی است که این نوع متغیّر در سیستم‌های مختلف تغییر کرده و نام آن تبدیل به مسیر پوشه‌ای می‌شود که در هر سیستمی معنی داشته باشد، به عنوان یک نمونه، پوشه‌ی معروف Program Files را در نظر بگیرید، می‌دانید که اگر ویندوز شما در درایو C نصب شده باشد مسیر این پوشه برابر می‌شود با C:\Program Files و اگر ویندوزتان در درایو D نصب باشد مسیر این پوشه برابر با D:\Program Files خواهد بود.

متغیرهای Special Folder در برنامه ویراستار

حال اگر در پارامترهای یک اکشن از متغیّر متغیرهای Special Folder در برنامه ویراستاربه عنوان مسیر پوشۀ مورد نظرتان استفاده نمایید (مثلاً در پارامتر Filename از اکشن متغیرهای Special Folder در برنامه ویراستارمانند تصویر بالا) ، متغیّر % ProgramFiles % بنا به سیستمی که در آن قرار خواهد گرفت خودش را به مسیر درست پوشۀ Program Files تغییر خواهد داد، مثلاً اگر ماکروی شما در سیستمی اجرا گردد که پوشۀ Program Files در درایو D آن سیستم قرار داشته باشد (یعنی ویندوز در درایو D نصب شده باشد) متغیّر % ProgramFiles % در زمان اجرای ماکرو، خودش را به D:\Program Files تبدیل خواهد نمود. متغیّرهای Special Folder از پیش تعریف شده و ثابت بوده و مورد استفاده از آنها فقط در پارامترهای اکشن‌های مختلف می‌باشد.

متغیرهای Web در برنامه ویراستار

زمانیکه در اکشن‌های ماکروی خود، با المان‌های یک صفحه سایت سر و کار داشته باشید و بخواهید یکی از اکشن‌های Web Automation را در لیست اکشن‌های خود قرار دهید باید از قبل اطلاعات مربوط به آن صفحه سایت؛ یا المان‌های آن صفحه را در قالب متغیّرهای Web ذخیره کرده باشید زیرا برای اجرای اکشن‌های Web Automation نیاز است که صفحات مقصد و المان‌های آنها بطور واضح مشخص شده باشند. با استفاده از ابزار "درج" که در مربع زرد رنگ پایینِ بخش متغیّرها واقع شده است می‌توان المان‌های مورد نیاز را در قالب متغیرهای وب قرار داد (با کشیدن علامت دایره بر روی المان‌های یک صفحه سایت).

درج متغرهای Web در برنامه ویراستار

برای تغییر نام متغیرهای وب می‌توانید با راست کلیک بر روی یک المان یا یک صفحه و انتخاب گزینه تغییر نام، نام آن متغیر را تغییر دهید. قابل ذکر است که قبل از تغییر نام متغیر، نام قبلی آن برای شما قابل رویت می‌باشد.

کادر زرد رنگ زیر بخش متغیر ها در برنامه ویراستار

کادر زرد رنگ زیر بخش متغیر ها در برنامه ویراستار

در این کادر اطلاعات مختصری از متغیّری که در حالت انتخاب قرار دارد نمایش داده شده است و ابزارهای "درج"، "حذف"، "ویرایش" و "تکثیر کردن" در اختیار قرار گرفته‌اند که در ادامه هر کدام را به تفصیل شرح خواهیم داد.

درج: با کلیک بر روی ابزار "درج" کادری برای وارد کردن نام و متن، متغیّر متنی نمایان می‌گردد که با تنظیم و تأیید (OK کردن) آن می‌توانید یک متغیّر متنی جدید ایجاد نمایید.

حذف: با کمک این ابزار می‌توانید متغیّر متنی انتخاب شده را حذف نمایید، البته اگر در هیچ اکشنی استفاده نشده باشد.

ویرایش: با کلیک بر ابزار "ویرایش" کادر مربوط به ویرایش متغیّر متنی پدیدار می‌شود که نمونه آن را در ابتدای این بخش نشان داده‌ایم.

تکثیر کردن: با کمک این ابزار می‌توانید یک نمونۀ همسان از متغیّری که انتخاب شده است بسازید.

منوی درج متغیر Text در برنامه ویراستار

منوی درج متغیر Text در برنامه ویراستار

با انتخاب متغیرهای Text در بخش متغیرها و کلیک بر روی ابزارمنوی درج متغیر Text در برنامه ویراستار و یا راست کلیک بر روی متغیرهای Text و انتخاب گزینه درج، کادر کوچکی (همانند تصویر زیر) نمایان می‌گردد که می‌بایست نام متغیر متنی را در فیلد *نام و مقدار متغیر متنی را در فیلد متن وارد نمایید. علاوه بر وارد کردن متن می‌توانید از دکمه % که سمت راست این فیلد قرار گرفته متغیر‌های مورد نیاز خود را در این پارامتر جای دهید. سپس با زدن دکمه تایید متغیر متنی مورد نظر در بخش متغیر‌های Text درج می‌شود و می‌توانید از آن در اکشن‌های مختلف استفاده نمایید.

منوی درج متغیر Text در برنامه ویراستار

منوی حذف متغیر Text در برنامه ویراستار

در صورتیکه از یک متغیر متنی در هیچ اکشنی استفاده نشده باشد می‌توانید با انتخاب آن متغیر و کلیک بر روی دکمه منوی حذف متغیر Text در برنامه ویراستار و یا راست کلیک بر روی یک متغیر متنی و انتخاب گزینه حذف، آن متغیر ‌را حذف نمایید (توجه داشته باشید در صورت حذف متغیر امکان عقب گرد وجود ندارد و متغیر برای همیشه حذف می‌شود) در غیر این صورت گزینه حذف برای آن متغیر غیر فعال بوده و حذف آن متغیر مقدور نمی‌باشد.

منوی حذف متغیر Text در برنامه ویراستار

منوی ویرایش متغیر Text در برنامه ویراستار

منوی ویرایش متغیر Text در برنامه ویراستار

با انتخاب یک متغیر متنی در بخش متغیرها و زدن دکمه منوی ویرایش متغیر Text در برنامه ویراستار و یا راست کلیک بر روی یک متغیر متنی و انتخاب گزینه ویرایش امکان ویرایش نام متغیر و مقدار آن برای شما فراهم می‌شود (مانند عکس زیر).

ویرایش متغیر متنی

منوی درج متغیر Numeric در برنامه ویراستار

منوی درج متغیر Numeric در برنامه ویراستار

با انتخاب متغیرهای Numeric در بخش متغیرها و کلیک بر روی ابزارمنوی درج متغیر Numeric در برنامه ویراستار و یا راست کلیک بر روی متغیرهای Numeric و انتخاب گزینه درج، کادر کوچکی (همانند تصویر زیر) نمایان می‌گردد که می‌بایست نام متغیر عددی را در فیلد *نام و عدد مورد نظر را در فیلد عدد وارد نمایید. در صورت تمایل به انتخاب عدد تصادفی گزینه Random number را انتخاب کرده و محدوده عدد مورد نظر خود را در فیلدهای مربوطه وارد نمایید. سپس با زدن دکمه تایید متغیر عددی در بخش متغیر‌های Numeric درج می‌شود و می‌توانید از آن در اکشن‌های مختلف استفاده نمایید.

منوی درج متغیر Numeric در برنامه ویراستار

منوی حذف متغیر Numeric در برنامه ویراستار

منوی حذف متغیر Numeric در برنامه ویراستار

در صورتیکه از یک متغیر عددی در هیچ اکشنی استفاده نشده باشد می‌توانید با انتخاب آن متغیر و کلیک بر روی دکمه منوی حذف متغیر Numeric در برنامه ویراستار و یا راست کلیک بر روی یک متغیر عددی و انتخاب گزینه حذف آن متغیر ‌را حذف نمایید (توجه داشته باشید در صورت حذف متغیر امکان عقب گرد وجود ندارد و متغیر برای همیشه حذف می‌شود) در غیر این صورت گزینه حذف برای آن متغیر غیر فعال بوده و حذف آن متغیر مقدور نمی‌باشد.

منوی ویرایش متغیر Numeric در برنامه ویراستار

منوی ویرایش متغیر Numeric در برنامه ویراستار

با انتخاب یک متغیر عددی در بخش متغیرها و زدن دکمه منوی ویرایش متغیر Numeric در برنامه ویراستار و یا راست کلیک بر روی یک متغیر عددی و انتخاب گزینه ویرایش امکان ویرایش نام متغیر و مقدار آن برای شما فراهم می‌شود (مانند عکس زیر)

منوی ویرایش متغیر Numeric در برنامه ویراستار

منوی درج متغیر Window & Control در برنامه ویراستار

منوی درج متغیر Window & Control در برنامه ویراستار

با انتخاب متغیرهای Window & Control در بخش متغیرها و کلیک بر روی ابزار منوی درج متغیر Window & Control در برنامه ویراستار، و یا راست کلیک بر روی متغیرهای Window & Control کادر کوچکی (همانند تصویر زیر) نمایان می‌گردد که اگر با مأوس، نمایۀ هدف را بر روی یک دکمه یا پنجره بکشید و رها کنید، آن دکمه یا پنجره اصطلاحاً Capture شده و تمام اطلاعات مربوطه بطور خودکار در بخش متغیّرهای Window & Control درج می‌گردند.

منوی درج متغیر Window & Control در برنامه ویراستار

منوی حذف متغیر Window & Control در برنامه ویراستار

منوی حذف متغیر Window & Control در برنامه ویراستار

در صورتیکه آخرین آیتم از متغیّرهای Window & Control را انتخاب کرده باشید می‌توانید با کمک ابزار منوی حذف متغیر Window & Control در برنامه ویراستار و یا راست کلیک بر روی متغیرهای Window & Control و با انتخاب گزینه حذف آن‌را حذف نمایید. طبیعتاً پس از حذف یک متغیّر، اکشنی که با آن ارتباط داشته باشد بدرستی اجرا نخواهد شد.

منوی ویرایش متغیر Window & Control در برنامه ویراستار

منوی ویرایش متغیر Window & Control در برنامه ویراستار

بر روی هر کدام از آیتم‌های Window & Control که در حالت انتخاب باشد "ویرایش" را بزنید و یا روی هر یک از آیتم‌های متغیرهای Window & Control راست کلیک نمایید و گزینه ویرایش را انتخاب کنید کادری مخصوص به همان آیتم نمایان می‌گردد. کادرهای ویرایش برای هر کدام از سه زیرگروه موجود در این بخش (زیرگروهِ پروسه‌ها، پنجره‌ها و کنترل‌ها) متفاوت می‌باشد که در ادامه هر کدام از آنها را شرح خواهیم داد.

1- کادر ویرایش برای پروسه‌ها (Process): اگر یک پروسه در حالت انتخاب باشد و گزینه "ویرایش" را بزنید کادر آن بصورت تصویر زیر نمایان می‌گردد.

ویرایش پروسه

در کادر ویرایش پروسه می‌توانید نام فایل اجرایی (در حقیقت نام پروسه)، پسوند و نسخه آن‌را تعیین نمایید و اگر می‌خواهید در صورت عدم تطابق نسخه‌ای که شما ضبط کرده‌اید با نسخه‌ای که در سیستم مقصد وجود دارد کارِ اجرا متوقف شود می‌بایست گزینۀ مطابقت دادن ورژنرا فعّال نمایید.

یک درصد استثناء در تفاوت نام فایل اجرایی و نام پروسۀ برخی نرم‌افزارها و چگونگی مدیریت آن: برنامۀ اجرا‌ کننده به هنگام اجرا، نام پروسۀ نرم‌افزار مقصد را در لیست پروسه‌های در حال اجرا (نرم‌افزارهای باز شده) مورد جستجو قرار می‌دهد تا از باز بودن آن مطمئن شود و در حقیقت نام فایل اجرایی نرم‌افزار مقصد را جستجو نـمی‌کند اما از آنجاییکه نام فایل اجرایی و نام پروسه در 99 درصد موارد یکسان هستند در کادر ویرایش از عبارت "نام فایل اجرایی" به جای "نام پروسه" برای اولین پارامتر استفاده شده است حال اگر شرایطی استثناء پیش بیاید که نام پروسه و نام فایل اجراییِ یک نرم‌افزار یکسان نباشند یا نرم‌افزار مقصد در هر بار اجرا نام پروسه متفاوتی برای خود انتخاب کند کافیست پارامتر "نام فایل اجرایی" را به * یا ? تغییر دهید تا برنامۀ اجرا کننده دیگر نام پروسه را مورد جستجو قرار ندهد و فرض را بر این بگذارد که نرم‌افزار مقصد باز می‌باشد. همین ترفند (استفاده از *) برای پسوند فایل اجرایی نیز می‌تواند کاربرد داشته باشد.

2- کادر ویرایش برای پنجره‌ها (Window): اگر یک پنجره در حالت انتخاب باشد و گزینه "ویرایش" را بزنید کادر آن بصورت تصویر زیر نمایان می‌گردد.

ویرایش پنجره

کادر ویرایش متغیّرهای پنجره، شامل دو قسمت می‌باشد، قسمت اول "ویژگی‌های پنجره" را نشان می‌دهد که در فیلد اول آن یعنی پروسه مالک می‌توانید پروسه‌ای دیگر را از میان پروسه‌های موجود انتخاب نمایید و دومی روش جستجوی پنجره، که به منظور "چگونگی پیدا کردن" آن از بین انبوه پنجره‌های دیگر، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ویژگی‌های کلیدی پنجره با حروف الفبای انگلیسی (...,A، B، C) "چگونگی پیدا کردن" می‌توان از ترکیب این ویژگی‌ها یک روش جستجو پدید آورد.

3- کادر ویرایش برای کنترل‌ها (Control): اگر یک کنترل در حالت انتخاب باشد و گزینه "ویرایش" را بزنید کادر آن بصورت تصویر زیر نمایان می‌گردد.

ویرایش کنترل

کادر ویرایش متغیّرهای کنترل، شامل دو قسمت می‌باشد؛ قسمت اول "ویژگی‌های کنترل" را نشان می‌دهد که در فیلد اول آن یعنی پنجره مالک می‌توانید پنجره‌ای دیگر را از میان پنجره‌های موجود انتخاب نمایید و دومی روش جستجوی کنترل، که به‌منظور "چگونگی پیدا کردن" آن از بین دیگر کنترل‌ها، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ویژگی‌های کلیدی کنترل با حروف الفبای انگلیسی (...,A، B، C) شماره‌گذاری شده‌اند و در قسمت "چگونگی پیدا کردن" می‌توان از ترکیب این ویژگی‌ها یک روش جستجو پدید آورد.

منوی درج متغیر Web در برنامه ویراستار

درج متغیر Web در برنامه ویراستار

با انتخاب متغیرهای Web در بخش متغیرها و کلیک بر روی ابزارمنوی درج متغیر Web در برنامه ویراستار، و یا راست کلیک بر روی متغیرهای Web و انتخاب گزینه درج کادری (همانند تصویر زیر) نمایان می‌گردد که اگر با مأوس، نمایۀ هدف را بر روی یک المان بکشید و رها کنید، آن المان اصطلاحاً Capture شده و تمام اطلاعات مربوطه بطور خودکار در بخش متغیّرهای Web درج می‌گردند.

در ادامه پارامترهای این ابزار را برای شما شرح می‌دهیم...

درج متغیر Web در برنامه ویراستار

پارامترها

شماره یکBrowser: برای انتخاب المان‌های یک صفحه، ابتدا باید صفحه مورد نظر را در یک مرورگر باز نمایید. به طور پیش‌فرض این گزینه بر روی vUser Browser قرار دارد. در صورت تمایل به تغییر مرورگر می‌توانید یکی از مرورگرهای زیر را انتخاب کرده و دکمه Open را بزنید

vUser Browser / Internet Explorer / Firefox (32 bit – x86) / Firefox (64 bit – x64) / Chrome

شماره دوChrome USER-DATA folder: هر مرورگری برای خود حافظه کش دارد که اطلاعاتی نظیر یوزرنیم، پسورد و... را در پوشه‌ای ذخیره می‌نماید. از آنجاییکه که نرم‌افزار کاربر مجازی مرورگرها را بدون حافظه کش باز می‌کند، (در صورتی که از مرورگر کروم استفاده می‌کنید) می‌توانید پوشه کش آن‌ مرورگر را در این پارامتر جای دهید تا زمانی که دوباره با این مرورگر وارد سایت می‌شوید اطلاعات ذخیره شده برای شما قابل بازیابی باشد. علاوه بر وارد کردن اطلاعات می‌توانید به کمک دکمه Browse پوشه مورد نظر را انتخاب نمایید.

شماره سهChrome / Firefox PROFILE folder: هر مرورگری برای خود حافظه کش دارد که اطلاعاتی نظیر یوزرنیم، پسورد و... را در پوشه‌ای ذخیره می‌کند. از آنجاییکه که نرم‌افزار کاربر مجازی مرورگرها را بدون حافظه کش باز می‌کند، (در صورتی که از مرورگر کروم یا فایرفاکس استفاده می‌کنید) می‌توانید پوشه کش آن‌ مرورگر را در این پارامتر جای دهید تا زمانی که دوباره با این مرورگر وارد سایت می‌شوید اطلاعات ذخیره شده برای شما قابل بازیابی باشد. علاوه بر وارد کردن اطلاعات می‌توانید به کمک دکمه Browse پوشه مورد نظر را انتخاب نمایید.

منوی ویرایش متغیر Web در برنامه ویراستار

ویرایش متغیر web در برنامه ویراستار

بر روی هر کدام از آیتم‌های Web که در حالت انتخاب باشد "ویرایش" را بزنید و یا روی هر یک از آیتم‌های متغیرهای Web راست کلیک نمایید و گزینه ویرایش را انتخاب کنید کادری مخصوص به همان آیتم نمایان می‌گردد. کادرهای ویرایش برای هر کدام از دو زیرگروه موجود در این بخش (زیرگروهِ صفحه‌ها، المان‌ها) متفاوت می‌باشد که در ادامه هر کدام از آنها را شرح خواهیم داد.

1-کادر ویرایش برای صفحه‌ها (Pages):

ویرایش متغیر web در برنامه ویراستار

پارامترها

شماره یکPage Url: آدرس لینک صفحه می‌باشد. علامت * به این معناست که از* به بعد، نادیده گرفته می‌شود.

شماره دوPage Title: در هر صفحه اینترنتی که وارد شوید در قسمت بالای صفحه یک عنوانی برای هر صفحه نوشته می‌شود.

شماره سهCheck Page Title: در صورت علامت‌دار بودن این گزینه عنوان صفحه چک می‌شود.

2-کادر ویرایش برای المان‌ها (Elements): زمانی که یک المان را ذخیره می‌کنید اطلاعاتی نظیر نام، شناسه، کلاس‌ و ویژگی‌های دیگر تگ به همراه المان ذخیره می‌شود.

در ادامه پارامترهای کادر ویرایش المان را شرح می‌دهیم...

ویرایش متغیر web در برنامه ویراستار

پارامترها

شماره یکOwner Web Page: صفحه مربوطه که می‌خواهیم المان را از داخل آن انتخاب نماییم.

شماره دوA. Tag and Important Attributes: این گزینه شامل تگ و ویژگی‌های مهم یک تگ می‌باشد که اولین پارامتر آن نام تگ است که شامل خود تگ می‌باشد. علاوه بر وارد کردن تگ می‌توانید از دکمه % که سمت راست این فیلد قرار گرفته، متغیرهای مورد نیاز را در این پارامتر جای دهید. در صورت گذاشتن علامت *، متن بعد از آن نادیده گرفته می‌شود.

دومین پارامتر آن ID است که شامل شناسه تگ می‌باشد و با استفاده از شناسه تگ می‌توانید مستقیما به سراغ یک تگ بروید و دیگر نیازی به Path و ویژگی‌های دیگر ندارید. علاوه بر وارد کردن شناسه تگ می‌توانید از دکمه % که سمت راست این فیلد قرار گرفته، متغیرهای مورد نیاز را در این پارامتر جای دهید. در صورت گذاشتن علامت * ، متن بعد از آن نادیده گرفته می‌شود.

سومین پارامتر آن Name است که شامل نام تگ می‌باشد. علاوه بر وارد کردن نام تگ می‌توانید از دکمه % که سمت راست این فیلد قرار گرفته، متغیرهای مورد نیاز خود را در این پارامتر جای دهید. در صورت گذاشتن علامت * ، متن بعد از آن نادیده گرفته می‌شود.

شماره سهB. Other Attributes: ویژگی‌هایی مانند کلاس‌ href, SRC, و یا ویژگی‌های دیگری که در تگ تعریف می‌شوند در این پارامتر ذخیره می‌شوند. علاوه بر وارد کردن سایر ویژگی‌ها می‌توانید از دکمه % که سمت راست این فیلد قرار گرفته، متغیرهای مورد نیاز خود را در این پارامتر جای دهید.

شماره چهارC. Path: مسیری است که برای رسیدن به تگ مورد نظر باید طی شود. علاوه بر وارد کردن مسیر تگ می‌توانید از دکمه % که سمت راست این فیلد قرار گرفته، متغیرهای مورد نیاز خود را در این پارامتر جای دهید.

شماره پنجD. Text: متن داخل تگ می‌با‌شد. علاوه بر وارد کردن متن می‌توانید از دکمه % که سمت راست این فیلد قرار گرفته، متغیرهای مورد نیاز خود را در این پارامتر جای دهید.

شماره ششE. xPath: همان path را می‌توان با دقت بیشتری در این پارامتر وارد کرد و فقط در مرورگرهای پیشرفته‌ای مانند Chrome, Firefox, Edge قابل استفاده می‌باشد. علاوه بر وارد کردن مسیر تگ می‌توانید از دکمه % که سمت راست این فیلد قرار گرفته، متغیرهای مورد نیاز خود را در این پارامتر جای دهید.

شماره هفتSearch Method: نرم‌افزار اجرا کننده کاربر مجازی تمام المان‌های موجود را در صفحه مربوطه جستجو می‌کند تا به المان مشخص شده برسد. متدهایی برای این جستجو تعیین شده است که در ادامه آنها را بررسی می‌کنیم...

 • Tag / ID / Name: جستجو را بر اساس تگ، شناسه یا نام تگ انجام می‌دهد.
 • Other Attributes: جستجو را بر اساس سایر ویژگی‌ها نظیر کلاس‌ و ... انجام می‌دهد
 • Path: جستجو را بر اساس مسیر وارد شده تگ انجام می‌دهد.
 • Text: جستجو را بر اساس متن داخل تگ انجام می‌دهد.
 • xPath: جستجو را بر اساس مسیر وارد شده تگ در فیلد xPath انجام می‌دهد.

شماره هشتمی‌توانید در این پارامتر، معیار جستجو را بر اساس حروف لاتینی که به هر پارامتر نسبت داده شده است انتخاب نمایید (یکی از موارد زیر).

معیار جستجوی تگ

منوی تکثیر متغیر Web در برنامه ویراستار

تکثیر متغیر وب

اگر بخواهید یک المان یا Page را با همان ویژگی‌ها و خصوصیت‌ها دوباره ایجاد نمایید می‌توانید با انتخاب آن متغیر وب و زدن دکمه ابزار تکثیر کردن و یا راست کلیک بر روی یک المان یا Page، آن متغیر را به طور کامل و با اسمی جدید در اختیار داشته باشید.

اکشن Folder Exists

اکشن Folder Exists برای بررسی وجود داشتن یک پوشه در مسیر مربوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اکشن folder Exists

پارامترها

شماره 1Source: نام کامل و آدرس پوشه‌ای که قصد بررسی آن‌را دارید. برای راحتی کار می‌توانید از دکمۀ Browse برای درج نام و مسیر پوشه استفاده نمایید یا از دکمۀ (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته، متغیرهای مختلفی را در این پارامتر جای دهید.

اکشن Move File

اکشن Move File برای جابجایی یک فایل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اکشن Move File

پارامترها

شماره 1Source: نام کامل و آدرس فایلی که قصد جابجایی آن‌را دارید. برای راحتی کار می‌توانید از دکمۀ Browse برای درج نام و مسیر فایل استفاده نمایید یا از دکمۀ (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته، متغیرهای مختلفی را در این پارامتر جای دهید.

شماره 2Destination: مسیری که می‌خواهید فایل انتخاب شده به آن انتقال یابد. می‌توانید از دکمه (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته است متغیرهای مورد نیاز خود را انتخاب نمایید.

اکشن Rename File

اکشن Move File برای جابجایی یک فایل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اکشن Rename File

پارامترها

شماره 1Source: نام کامل و آدرس فایلی که قصد جابجایی آن‌را دارید. برای راحتی کار می‌توانید از دکمۀ Browse برای درج نام و مسیر فایل استفاده نمایید یا از دکمۀ (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته، متغیرهای مختلفی را در این پارامتر جای دهید.

شماره 2Destination: مسیری که می‌خواهید فایل انتخاب شده به آن انتقال یابد. می‌توانید از دکمه (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته است متغیرهای مورد نیاز خود را انتخاب نمایید.

اکشن Copy Folder

اکشن Copy Folder برای کپی کردن یک پوشه و محتویات داخل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 اکشن Copy Folder

پارامترها

شماره 1Source: نام کامل و آدرس پوشه‌ای که قصد کپی کردن آن‌را دارید. برای راحتی کار می‌توانید از دکمۀ Browse برای درج نام و مسیر پوشه استفاده نمایید یا از دکمۀ (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته، متغیرهای مختلفی را در این پارامتر جای دهید.

شماره 2Destination: نام و مسیری که می‌خواهید پوشه انتخاب شده در ان کپی شود. می‌توانید از دکمه (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته است متغیرهای مورد نیاز خود را انتخاب نمایید.

اکشن Create Folder

با استفاده از اکشن Create Folder می‌توانید، یک پوشه با نام دلخواه را در هر مسیری ایجاد نمایید.

اکشن Create folder

پارامترها

شماره 1Source: نام کامل و آدرس پوشه‌ای که قصد ایجاد آن‌را دارید. برای راحتی کار می‌توانید از دکمۀ Browse برای درج نام و مسیر پوشه استفاده نمایید یا از دکمۀ (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته، متغیرهای مختلفی را در این پارامتر جای دهید.

اکشن Delete Folder

با استفاده از اکشن Delete Folder می‌توانید یک پوشه و محتویات داخل آن را حذف نمایید.

اکشن Delete Folder

پارامترها

شماره 1Source: نام کامل و آدرس پوشه‌ای که قصد حذف آن‌را دارید. برای راحتی کار می‌توانید از دکمۀ Browse برای درج نام و مسیر پوشه استفاده نمایید یا از دکمۀ (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته، متغیرهای مختلفی را در این پارامتر جای دهید.

اکشن File Exists

اکشن File Exists برای بررسی وجود داشتن یک فایل در مسیر مربوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اکشن File Exists

پارامترها

شماره 1Source: مسیر و نام فایلی که قصد بررسی آن‌را دارید. قابل ذکر است که همانند دیگر اکشن‌های مشابه، در اکشن File Exists نیز می‌توانید با کمک دکمۀ درصد (%)، متغیرهای مورد نیاز خود را انتخاب نمایید. همچنین می‌توانید برای راحتی کار از دکمه Browse که سمت راست این پارامتر قرار گرفته است فایل مربوطه را انتخاب نمایید.

اکشن Move Folder

اکشن Move Folder برای جابجایی یک پوشه و محتویات داخل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 اکشن Move Folder

پارامترها

شماره 1Source: نام کامل و آدرس پوشه‌ای که قصد جابجایی آن‌را دارید. برای راحتی کار می‌توانید از دکمۀ Browse برای درج نام و مسیر پوشه استفاده نمایید یا از دکمۀ (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته، متغیرهای مختلفی را در این پارامتر جای دهید.

شماره 2Destination: مسیری که می‌خواهید پوشه انتخاب شده به آن انتقال یابد. می‌توانید از دکمه (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته است متغیرهای مورد نیاز خود را انتخاب نمایید.

اکشن Rename Folder

اکشن Rename Folder برای تغییر نام یک پوشه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 اکشن Rename Folder

پارامترها

شماره 1Source: نام کامل و آدرس پوشه‌ای که قصد تغییر نام آن‌را دارید. برای راحتی کار می‌توانید از دکمۀ Browse برای درج نام و مسیر پوشه استفاده نمایید یا از دکمۀ (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته، متغیرهای مختلفی را در این پارامتر جای دهید.

شماره 2Destination: نام جدید که می‌خواهید بر روی پوشه انتخاب شده قرار بگیرد. می‌توانید از دکمه (%) که سمت راست این فیلد قرار گرفته است متغیرهای مورد نیاز خود را در این پارامتر جای دهید.

متغیرهای System در برنامه ویراستار

با استفاده از متغیرهای سیستم می توانید اطلاعاتی نظیر نام فایل VUM، عنوان برنامه پلیر، تاریخ سیستم، تاریخ و زمان سیستم، ساعت سیستم، شمارنده صفحه نمایش و مقیاس صفحه نمایش را به دست آورید. در ادامه هر کدام از آنها را شرح داده ایم.

1- متغیرهای system در برنامه ویراستار: این متغیر نام فایل VUM را به شما نمایش می دهد.

2- متغیرهای system در برنامه ویراستار: این متغیر عنوان برنامه پلیر را به شما نمایش می دهد.

3- متغیرهای system در برنامه ویراستار: این متغیر تاریخ سیستم را به شما نمایش می دهد.

4- متغیرهای system در برنامه ویراستار: این متغیر تاریخ و زمان سیستم را به شما نمایش می دهد.

5- متغیرهای system در برنامه ویراستار: این متغیر زمان سیستم را به شما نمایش می دهد.

6- متغیرهای system در برنامه ویراستار: این متغیر زمان سیستم را به شما نمایش می دهد.

7- متغیرهای system در برنامه ویراستار: این متغیر شمارنده صفحه نمایش را به شما نمایش می دهد.

8- متغیرهای system در برنامه ویراستار: این متغیر مقیاس صفحه نمایش را به شما نمایش می دهد.

متغیّرها همانطور که از نامشان پیداست می‌توانند در سیستم‌های مختلف (و یا در شرایط مختلف) تغییر کرده و با شرایط دیگر سیستم‌ها منطبق شوند، در مباحث قبلی توضیح داده شده است که از متغیّرها می‌توان در داخل پارامترهای بسیاری از اکشن‌ها استفاده نمود تا اکشن‌ها با سیستم‌ها و شرایط مختلف سازگار شوند.

اشتراک گذاری این صفحه

امتیاز این صفحه از نگاه کاربران

 
Comment Section ثبت نظر
نام * ایمیل * متن * ارسال
چت و تماس با ما... چت و تماس با ما...
%MSGREPLY%
%replyName%
%MSGTEXT% %MSGOPZ% (%TEAMTYPE%)
شما
%MSGREPLY%
%replyName%
%MSGTEXT%