دانلود نسخه آزمایشی ربات ارسال پیام انبوه تلگرام

اطلاعات کامل این ربات در صفحه ارسال پیام انبوه تلگرام ذکر شده است

پیش نیازهای استفاده از این ربات

  • Windows (7 تا 10 ,Server 2003-2016)نسخه آزمایشی ربات ارسال پیام انبوه در تلگرام Telegram (آخرین ورژن)
  • توجه مهم 1: اگر بیشتر از یک مانیتور دارید، آنها را غیر فعال (Disable) نمایید
  • توجه مهم 2: اگر مانیتور شما Scale یا زوم بیشتر از 100% دارد، آنرا روی 100% تنظیم کنید

 

دانلود نسخه آزمایشی ربات ارسال پیام انبوه سروش

پیش نیاز های استفاده از این ربات

  • windows (هر ورژنی)نسخه آزمایشی ربات ارسال پیام انبوه در تلگرام Soroosh (آخرین ورژن)
  • توجه مهم 1: اگر بیشتر از یک مانیتور دارید، آنها را غیر فعال (Disable) نمایید
  • توجه مهم 2: اگر مانیتور شما Scale یا زوم بیشتر از 100% دارد، آنرا روی 100% تنظیم کنید