ترفند های تغییر متن در تلگرام - Is Banner

ترفندهای تغییر متن در تلگرام - همراه با آموزش تصویری

فهرست مطالب

حتماً برای شما هم پیش آمده است که متنی را در تلگرام دیده‌اید که فونت یا رنگ متفاوت آن، توجهتان را جلب کرده است. در این مقاله قصد داریم ترفندهای تغییر متن در تلگرام را به شما آموزش دهیم تا به کمک آن بتوانید متن‌های زیباتری بنویسید و توجه دیگران را به متن خود جلب کنید.

نوشتن متن‌ها با فونت‌ها یا حالت‌های مختلف، می‌تواند یکی از راهکارهای افزایش ممبر تلگرام باشد. چرا که این‌گونه پیام‌ها می‌توانند توجه مخاطب را جلب کرده و او را کنجکاو کنند؛ بنابراین یادگرفتن این ترفندها، علاوه بر اینکه نوعی سرگرمی است، می‌تواند به دیده‌شدن شما هم کمک کند و به پست‌هایتان ظاهری حرفه‌ای ببخشد.

در ادامه، 7 ترفند را درباره تلگرام به شما آموزش می‌دهیم که می‌تواند بسیار برای شما مفید باشد.

ترفند اول: آموزش بولد کردن متن در تلگرام (Bold)

برای این که یک متن را در تلگرام بولد یا ضخیم کنید می‌توانید به یکی از دو روش زیر عمل کنید.

روش اول بولد کردن متن در تلگرام

برای بولد کردن متن چت در تلگرام کافی است مراحل زیر را به ترتیب طی کنید.

مرحله اول

ابتدا متن موردنظرتان را در نوار پایینی تایپ کنید..

تغییر متن در تلگرام
مرحله دوم

سپس آن قسمت از متن را که می‌خواهید بولد کنید، انتخاب کنید و انگشت خود را نگه دارید تا منویی ظاهر شود (در تلگرام دسکتاپ، برای ظاهرشدن منو لازم است کلیک راست کنید).

تغییر متن در تلگرام
مرحله سوم

از منوی ظاهرشده کنار متن، سه‌نقطه ( ) (را در گوشی) یا گزینه formatting (در دسکتاپ) انتخاب کنید.

تغییر متن در تلگرام
مرحله چهارم

گزینه Bold را لمس کنید. بدین ترتیب، متن موردنظر شما بولد می‌شود.

تغییر متن در تلگرام

پس از ارسال متن مشاهده می‌کنید که آن قسمت از متن به‌صورت برجسته، بولد و ضخیم دیده می‌شود.

تغییر متن در تلگرام

روش دوم بولد کردن متن در تلگرام

برای بولد کردن متن در تلگرام کافی است هنگام تایپ متن در نوار پایینی صفحه، دو ستاره در دو طرف آن قسمت از متن که می‌خواهید ضخیم‌تر دیده شود قرار دهید.

تغییر متن در تلگرام

پس از ارسال، مشاهده خواهید کرد که آن قسمت از متن بولد شده است.

تغییر متن در تلگرام

ترفند دوم: آموزش ایتالیک کردن متن در تلگرام (Italic)

برای این که متنی را در تلگرام مورب یا به‌اصطلاح ایتالیک کنید، به یکی از دو روش زیر عمل کنید.

روش اول ایتالیک کردن متن در تلگرام

برای ایتالیک کردن کل یا بخشی از متن ارسالی در تلگرام کافی است مراحل زیر را طی کنید.

مرحله اول

ابتدا متن موردنظرتان را در نوار پایینی تایپ کنید.

تغییر متن در تلگرام
مرحله دوم

سپس آن قسمت از متن را که می‌خواهید ایتالیک کنید، انتخاب کنید و انگشت خود را نگه دارید تا منویی ظاهر شود (در تلگرام دسکتاپ، برای ظاهرشدن منو لازم است کلیک راست کنید).

تغییر متن در تلگرام
مرحله سوم

از منوی ظاهرشده کنار متن، سه‌نقطه ( ) (را در گوشی) یا گزینه formatting (در دسکتاپ) انتخاب کنید.

تغییر متن در تلگرام
مرحله چهارم

گزینه italic را لمس کنید. بدین ترتیب، متن موردنظر شما ایتالیک می‌شود.

تغییر متن در تلگرام

پس از ارسال متن مشاهده می‌کنید که آن قسمت از متن به‌صورت مورب یا ایتالیک دیده می‌شود.

تغییر متن در تلگرام

روش دوم ایتالیک کردن متن در تلگرام

برای ایتالیک کردن متن در تلگرام کافی است هنگام تایپ متن در نوار پایینی صفحه، دو علامت _ در دو طرف آن قسمت از متن که می‌خواهید مورب یا ایتالیک دیده شود قرار دهید.

تغییر متن در تلگرام

پس از ارسال، مشاهده خواهید کرد که آن قسمت از متن به‌صورت مورب تایپ و ارسال شده است.

تغییر متن در تلگرام

ترفند سوم: هم عرض کردن متن در تلگرام (Monospace)

برای هم عرض (Monospace) کردن یک متن یا قسمتی از متن در تلگرام به ترتیب زیر عمل کنید.

روش اول هم عرض کردن متن در تلگرام

برای هم عرض کردن متن در تلگرام کافی است مراحل زیر را طی کنید.

مرحله اول

ابتدا متن موردنظرتان را در نوار پایینی تایپ کنید..

تغییر متن در تلگرام
مرحله دوم

سپس آن قسمت از متن را که می‌خواهید ریزتر کنید، انتخاب کنید و انگشت خود را نگه دارید تا منویی ظاهر شود (در تلگرام دسکتاپ، برای ظاهرشدن منو لازم است کلیک راست کنید).

تغییر متن در تلگرام
مرحله سوم

از منوی ظاهرشده کنار متن، سه‌نقطه ( ) (را در گوشی) یا گزینه formatting (در دسکتاپ) انتخاب کنید.

تغییر متن در تلگرام
مرحله چهارم

گزینه Mono را لمس کنید.

تغییر متن در تلگرام

پس از ارسال متن مشاهده می‌کنید که آن قسمت از متن با فونتی متفاوت و هم عرض دیده می‌شود.

تغییر متن در تلگرام

روش دوم هم عرض کردن متن در تلگرام

برای هم عرض کردن متن ارسالی در تلگرام کافی است هنگام تایپ متن در نوار پایینی صفحه، سه علامت ``` در دو طرف آن قسمت از متن که می‌خواهید به‌صورت هم عرض دیده شود قرار دهید.

تغییر متن در تلگرام

پس از ارسال، مشاهده خواهید کرد که آن قسمت از متن به‌صورت متفاوتی تایپ و ارسال شده است.

تغییر متن در تلگرام

ترفند چهارم: خط زدن روی متن در تلگرام (Strikethrough)

برای اینکه روی متن موردنظرتان خط بکشید، به دو روش می‌توانید عمل کنید.

روش اول خط زدن روی متن ارسالی در تلگرام

در روش اول می‌توانید به این ترتیب عمل کنید.

مرحله اول

ابتدا متن موردنظرتان را در نوار پایینی تایپ کنید..

تغییر متن در تلگرام
مرحله دوم

سپس آن قسمت از متن را که می‌خواهید ریزتر کنید، انتخاب کنید و انگشت خود را نگه دارید تا منویی ظاهر شود (در تلگرام دسکتاپ، برای ظاهرشدن منو لازم است کلیک راست کنید).

تغییر متن در تلگرام
مرحله سوم

از منوی ظاهرشده کنار متن، سه‌نقطه ( ) (را در گوشی) یا گزینه formatting (در دسکتاپ) انتخاب کنید.

تغییر متن در تلگرام
مرحله چهارم

گزینه Strikethrough را لمس کنید.

تغییر متن در تلگرام

پس از ارسال متن مشاهده می‌کنید که روی آن قسمت از متن خط‌خورده است.

تغییر متن در تلگرام

روش دوم خط زدن روی متن ارسالی در تلگرام

برای خط زدن روی متن ارسالی در تلگرام کافی است هنگام تایپ متن در نوار پایینی صفحه، دو علامت ~~ در دو طرف آن قسمت از متن که می‌خواهید به‌صورت خط‌خورده دیده شود قرار دهید.

تغییر متن در تلگرام

پس از ارسال، مشاهده خواهید کرد که روی آن قسمت از متن خط‌خورده است.

تغییر متن در تلگرام

ترفند پنجم: زیرخط دار کردن متن در تلگرام (underline)

قابلیت خط کشیدن زیر متن، یکی از چیزهایی است که بسیاری از افراد علاقه دارند در نوشته‌های خود از آن استفاده کنند. این قابلیت به شما امکان می‌دهد تا زیر قسمتی از متن را که مهم است، خط بکشید و توجه مخاطبان را به قسمت موردنظر خود جلب کنید.

خط کشیدن زیر متن‌های تلگرام یا underline به‌راحتی امکان‌پذیر است. کافی است طبق مراحل زیر پیش بروید.

مرحله اول

ابتدا متن موردنظرتان را در نوار پایینی تایپ کنید..

تغییر متن در تلگرام
مرحله دوم

سپس آن قسمت از متن را که می‌خواهید زیرخط دار کنید، انتخاب کنید و انگشت خود را نگه دارید تا منویی ظاهر شود (در تلگرام دسکتاپ، برای ظاهرشدن منو لازم است کلیک راست کنید).

تغییر متن در تلگرام
مرحله سوم

از منوی ظاهرشده کنار متن، سه‌نقطه ( ) (را در گوشی) یا گزینه formatting (در دسکتاپ) انتخاب کنید.

تغییر متن در تلگرام
مرحله چهارم

گزینه underline را لمس کنید.

تغییر متن در تلگرام

پس از ارسال متن مشاهده می‌کنید که آن قسمت از متن به‌صورت زیرخط دار دیده می‌شود.

تغییر متن در تلگرام

ترفند ششم: لینک دار کردن متن در تلگرام (انکر تکست)

ممکن است شما متنی را نوشته باشید و در این متن از یک سایت یا صفحه خاص نام‌برده باشید. شما می‌توانید به‌راحتی لینک صفحه موردنظر را بر روی کلمه مربوط به آن قرار دهید تا افراد با ضربه زدن به روی کلمه، به صفحه موردنظر شما هدایت شوند.

برای این کار کافی است طبق مراحل زیر عمل کنید.

مرحله اول

متن موردنظر را در نوار پایین صفحه چت بنویسید.

تغییر متن در تلگرام
مرحله دوم

سپس کلمه یا عبارت موردنظر را انتخاب کنید و انگشت خود را نگه دارید تا منویی ظاهر شود (در تلگرام دسکتاپ، برای ظاهرشدن منو لازم است کلیک راست کنید).

تغییر متن در تلگرام
مرحله سوم

از منوی ظاهرشده کنار متن، سه‌نقطه ( ) (را در گوشی) یا گزینه formatting (در دسکتاپ) انتخاب کنید.

تغییر متن در تلگرام
مرحله چهارم

بر روی گزینه Create Link ضربه بزنید.

تغییر متن در تلگرام
مرحله پنجم

لینک سایت یا صفحه‌ای را که می‌خواهید کاربران به آن هدایت شوند، در پنجره باز شده تایپ کنید و ok را لمس کنید.

تغییر متن در تلگرام

اکنون عبارت انتخاب شده به سایت موردنظر شما لینک شده است و کاربران با ضربه زدن بر روی کلمه، به آن لینک هدایت می‌شوند.

تغییر متن در تلگرام

ترفند هفتم: تغییر رنگ متن در تلگرام

راه شناخته شده‌ای برای تغییر رنگ متن ارسالی در تلگرام وجود ندارد. تنها یک ترفند ساده وجود دارد که با استفاده از آن می‌توانید متن ارسالی خود را در تلگرام به رنگ سبز بنویسید. کافی است در دو طرف آن قسمت از متن خود که می‌خواهید سبز دیده شود یک علامت ` قرار دهید.

تغییر متن در تلگرام

پس از ارسال متن مشاهده می‌کنید که آن قسمت از متن به رنگ سبز در آمده است.

تغییر متن در تلگرام

لازم به ذکر است که این ترفند تنها روی تلگرام دسکتاپ کار می‌کند و روی تلگرام گوشی کاربردی ندارد.


در این مقاله، تعدادی از ترفندهای نوشتاری تلگرام را به شما آموزش دادیم. استفاده از این ترفندها در کانال‌های تلگرامی یا حتی چت‌های خصوصی می‌تواند توجه دیگران را به پیام شما جلب کند.

اگر این مطلب برای شما مفید بود می‌توانید آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. آیا تا کنون از این ترفندها استفاده کرده‌اید؟ اگر ترفند دیگری می‌دانید، آن را با ما و کاربران سایت به اشتراک بگذارید.

کلام پایانی

تلگرام، امکانات نوشتاری ویژه‌ای در اختیار کاربران خود قرار داده است. ترفندهای ویژه‌ای وجود دارد که می‌توانید در تلگرام اجرا کنید تا شکل نوشتاری، نوشته‌هایتان شکیل‌تر و جذاب‌تر شده و حتی جلب توجه کنند. در ان مطلب تمامی ترفندهایی که می‌توانید استفاده کنید را به صورت آموزش تصویری نشان داده‌ایم. می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید تا نوشته‌های زیباتری داشته باشید. امیداورم این مطلب برایتان مفید بوده باشد. می‌توانید سوالات، نظرات و پیشنهادات خود را با ما درمیان بگذارید.

 پرسش و پاسخ درباره سوالات متداول

پرسش و پاسخ سوالات متداول

به این قابلیت اسپویلر متن در تلگرام گفته می‌شود. برای انجام این کار، ابتدا متن را بنویسید و آن را انتخاب کنید. طولانی لمس کنید تا منویی برایتان باز شود. در منو Spoiler را انتخاب کنید. زمانی که متن را ارسال کردید، به شکل برفکی یا اکلیکی نشان داده می‌شود.

ربات‌های تلگرامی محبوبی هستند که می‌توانید به کمک آن‌ها متن مدنظر خود را نوشته و در ربات به شکل دلخواه درآورید. این بنظر ساده‌تر و سریع‌تر است.

در نسخه اصلی تلگرام چنین قابلیتی وجود ندارد. تنها می‌توانید شکل نوشتاری آن را تغییر دهید. اما در تلگرام‌های نسخه غیر رسمی چنین امکانی برایتان فراهم شده است.

اشتراک گذاری این صفحه

امتیاز این صفحه از نگاه کاربران

 
مقالات مرتبط
Comment Section ثبت نظر
نام * ایمیل * متن * ارسال
user under pro زهرا 1 سال پیش

عالی بود.مرسی

user under pro محمد 1 سال پیش

سلام ، بینظیر بود،،، مرسی 😉😉😉

user under pro نگار 2 سال پیش

عالی بود دستمریزاد